Tabuľka č.: 25 - Prehľad nehôd podľa stavu vozovky za obdobie od 01.01. do 31.03.2014. Kraj: Trnavský kraj

Počet nehôd. Stav: iný stav vozovky v čase nehody
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet nehôd celkom10100000
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.10100000
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zranením00000000
Počet neh. s ľah. zranením10100000
Počet neh. s hmot. škodou10100000
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov10100000
Počet usmrtených účastníkov00000000
Počet ťažko zranených účastníkov00000000
Počet ľahko zranených účastníkov10100000
Spôsobená hm. škoda v 10€400040000000
Počet nehôd. Stav: povrch suchý, neznečistený
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet nehôd celkom18351284213131818
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.872917155489
Počet neh. s usmrtením30210000
Počet neh. s ťaž. zranením123340011
Počet neh. s ľah. zranením732712105478
Počet neh. s hmot. škodou17346274212131716
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov109392115651013
Počet usmrtených účastníkov30210000
Počet ťažko zranených účastníkov123340011
Počet ľahko zranených účastníkov9436161065912
Spôsobená hm. škoda v 10€817731468093892937821301153066498017
Počet nehôd. Stav: povrch suchý, znečistený (piesok, prach, opadané lístie, štrk a pod.)
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet nehôd celkom42001001
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.21001000
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zranením00000000
Počet neh. s ľah. zranením21001000
Počet neh. s hmot. škodou42001001
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov21001000
Počet usmrtených účastníkov00000000
Počet ťažko zranených účastníkov00000000
Počet ľahko zranených účastníkov21001000
Spôsobená hm. škoda v 10€38030000300050
Počet nehôd. Stav: povrch mokrý
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet nehôd celkom57185810853
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.289135442
Počet neh. s usmrtením20001010
Počet neh. s ťaž. zranením51101011
Počet neh. s ľah. zranením228033431
Počet neh. s hmot. škodou56175810853
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov3814145473
Počet usmrtených účastníkov30001020
Počet ťažko zranených účastníkov72101012
Počet ľahko zranených účastníkov2812043441
Spôsobená hm. škoda v 10€21536437035405205278140801160400
Počet nehôd. Stav: na vozovke je blato
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet nehôd celkom00000000
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.00000000
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zranením00000000
Počet neh. s ľah. zranením00000000
Počet neh. s hmot. škodou00000000
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov00000000
Počet usmrtených účastníkov00000000
Počet ťažko zranených účastníkov00000000
Počet ľahko zranených účastníkov00000000
Spôsobená hm. škoda v 10€00000000
Počet nehôd. Stav: na vozovke je námraza alebo ujazdený sneh - posypané
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet nehôd celkom21100000
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.21100000
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zranením10100000
Počet neh. s ľah. zranením21100000
Počet neh. s hmot. škodou21100000
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov73400000
Počet usmrtených účastníkov00000000
Počet ťažko zranených účastníkov10100000
Počet ľahko zranených účastníkov63300000
Spôsobená hm. škoda v 10€65040025000000
Počet nehôd. Stav: na vozovke je námraza alebo ujazdený sneh - neposypané
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet nehôd celkom83310010
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.51300010
Počet neh. s usmrtením20100010
Počet neh. s ťaž. zranením11000000
Počet neh. s ľah. zranením41300000
Počet neh. s hmot. škodou83310010
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov148500010
Počet usmrtených účastníkov20100010
Počet ťažko zranených účastníkov11000000
Počet ľahko zranených účastníkov117400000
Spôsobená hm. škoda v 10€64001150255010000017000
Počet nehôd. Stav: na vozovke je rozliaty olej, nafta (na suchej aj mokrej)
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet nehôd celkom00000000
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.00000000
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zranením00000000
Počet neh. s ľah. zranením00000000
Počet neh. s hmot. škodou00000000
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov00000000
Počet usmrtených účastníkov00000000
Počet ťažko zranených účastníkov00000000
Počet ľahko zranených účastníkov00000000
Spôsobená hm. škoda v 10€00000000
Počet nehôd. Stav: topiaci sa sneh - snehová kaša
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet nehôd celkom00000000
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.00000000
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zranením00000000
Počet neh. s ľah. zranením00000000
Počet neh. s hmot. škodou00000000
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov00000000
Počet usmrtených účastníkov00000000
Počet ťažko zranených účastníkov00000000
Počet ľahko zranených účastníkov00000000
Spôsobená hm. škoda v 10€00000000
Počet nehôd. Stav: súvislá snehová vrstva na vozovke - neujazdený sneh
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet nehôd celkom00000000
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.00000000
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zranením00000000
Počet neh. s ľah. zranením00000000
Počet neh. s hmot. škodou00000000
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov00000000
Počet usmrtených účastníkov00000000
Počet ťažko zranených účastníkov00000000
Počet ľahko zranených účastníkov00000000
Spôsobená hm. škoda v 10€00000000