Tabuľka č.: 25 - Prehľad nehôd podľa stavu vozovky za obdobie od 01.01. do 31.03.2014. Kraj: Nitrianský kraj

Počet nehôd. Stav: iný stav vozovky v čase nehody
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom21001000
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.00000000
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zranením00000000
Počet neh. s ľah. zranením00000000
Počet neh. s hmot. škodou21001000
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov00000000
Počet usmrtených účastníkov00000000
Počet ťažko zranených účastníkov00000000
Počet ľahko zranených účastníkov00000000
Spôsobená hm. škoda v 10€30200010000
Počet nehôd. Stav: povrch suchý, neznečistený
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom24011020244081721
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.8427131215575
Počet neh. s usmrtením52120000
Počet neh. s ťaž. zranením81301120
Počet neh. s ľah. zranením742491015565
Počet neh. s hmot. škodou22510716213971619
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov10433141321887
Počet usmrtených účastníkov52120000
Počet ťažko zranených účastníkov81301120
Počet ľahko zranených účastníkov9130101120767
Spôsobená hm. škoda v 10€6186126265679845807493653041856010
Počet nehôd. Stav: povrch suchý, znečistený (piesok, prach, opadané lístie, štrk a pod.)
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom31000110
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.00000000
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zranením00000000
Počet neh. s ľah. zranením00000000
Počet neh. s hmot. škodou31000110
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov00000000
Počet usmrtených účastníkov00000000
Počet ťažko zranených účastníkov00000000
Počet ľahko zranených účastníkov00000000
Spôsobená hm. škoda v 10€227050000120010200
Počet nehôd. Stav: povrch mokrý
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom863571514564
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.3611378421
Počet neh. s usmrtením63011001
Počet neh. s ťaž. zranením61212000
Počet neh. s ľah. zranením288266420
Počet neh. s hmot. škodou823571312564
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov54156911751
Počet usmrtených účastníkov74011001
Počet ťažko zranených účastníkov91314000
Počet ľahko zranených účastníkov3810376750
Spôsobená hm. škoda v 10€315198752259059716506461013901700
Počet nehôd. Stav: na vozovke je blato
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom31000101
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.10000001
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zranením00000000
Počet neh. s ľah. zranením10000001
Počet neh. s hmot. škodou21000100
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov10000001
Počet usmrtených účastníkov00000000
Počet ťažko zranených účastníkov00000000
Počet ľahko zranených účastníkov10000001
Spôsobená hm. škoda v 10€1390140000125000
Počet nehôd. Stav: na vozovke je námraza alebo ujazdený sneh - posypané
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom21000001
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.00000000
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zranením00000000
Počet neh. s ľah. zranením00000000
Počet neh. s hmot. škodou21000001
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov00000000
Počet usmrtených účastníkov00000000
Počet ťažko zranených účastníkov00000000
Počet ľahko zranených účastníkov00000000
Spôsobená hm. škoda v 10€2100175000000350
Počet nehôd. Stav: na vozovke je námraza alebo ujazdený sneh - neposypané
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom42010100
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.10010000
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zranením00000000
Počet neh. s ľah. zranením10010000
Počet neh. s hmot. škodou42010100
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov10010000
Počet usmrtených účastníkov00000000
Počet ťažko zranených účastníkov00000000
Počet ľahko zranených účastníkov10010000
Spôsobená hm. škoda v 10€210510050450065000
Počet nehôd. Stav: na vozovke je rozliaty olej, nafta (na suchej aj mokrej)
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom00000000
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.00000000
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zranením00000000
Počet neh. s ľah. zranením00000000
Počet neh. s hmot. škodou00000000
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov00000000
Počet usmrtených účastníkov00000000
Počet ťažko zranených účastníkov00000000
Počet ľahko zranených účastníkov00000000
Spôsobená hm. škoda v 10€00000000
Počet nehôd. Stav: topiaci sa sneh - snehová kaša
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom00000000
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.00000000
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zranením00000000
Počet neh. s ľah. zranením00000000
Počet neh. s hmot. škodou00000000
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov00000000
Počet usmrtených účastníkov00000000
Počet ťažko zranených účastníkov00000000
Počet ľahko zranených účastníkov00000000
Spôsobená hm. škoda v 10€00000000
Počet nehôd. Stav: súvislá snehová vrstva na vozovke - neujazdený sneh
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom00000000
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.00000000
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zranením00000000
Počet neh. s ľah. zranením00000000
Počet neh. s hmot. škodou00000000
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov00000000
Počet usmrtených účastníkov00000000
Počet ťažko zranených účastníkov00000000
Počet ľahko zranených účastníkov00000000
Spôsobená hm. škoda v 10€00000000