Tabuľka č.: 27 - Prehľad nehôd podľa povahy vozovky za obdobie od 01.01. do 31.03.2014. Kraj: Bratislavský kraj

Prehľad nehôd. Podľa druhu povrchu
Bratislavský krajBra0102030405060708
žiadny z uvedených (piesok, drevo, iný druh)000000000
dlažba2767431051
živica46141109764784312647
cementobetón405221315210
panely200101000
štrk210000010
povrch nespevnený200010100
Prehľad nehôd. Podľa stavebného povrchu
Bratislavský krajBra0102030405060708
žiadny z uvedených300001200
dobrý520511178062100313346
nerovný, zvlnený v priečnom smere420200000
nerovný, zvlnený v pozdĺžnom smere200010001
súvislé výtlky501110101
prepadnuté, vystúpené koľajnice000000000
Prehľad nehôd. Podľa delenia komunikácie
Bratislavský krajBra0102030405060708
žiadna z uvedených851113181613455
dvojpruhová2521974222643192623
trojpruhová32510246005
štvorpruhová s deliacim pásom40151538800
štvorpruhová s deliacou čiarou19242110000
viacpruhová2014723003
jednopruhová811281512173212
dvojpruhová jednosmerná520201000
trojpruhová jednosmerná000000000
Prehľad nehôd. Podľa druhu pevnej prekážky
Bratislavský krajBra0102030405060708
nejde o zrážku s pevnou prekážkou1000232300
strom703210001
stĺp - telefón, telegraf, stožiar el. vedenia, osvetlenie, signalizácia a pod.2214453221
smerový stĺpik, kilometrovník, dopravná značka a ich samostatné nosiče1714312024
zvodidlo1812127401
prekážka na vozovke spôsobená prevádzkou iného vozidla (strata nákladu, výstroja a výzbroje vozidla)100100000
múr, pevná stena budov, stánkov, mostov, podjazdov a pod.2305442125
závory železničných priecestí200100001
stavebný materiál (kopa štrku, piesku, zložené panely, drevo a pod.)000000000
iná prekážka, zábrana pri stavebnej činnosti, konár, bedňa, majáčik nástupného ostrovčeka, zábradlie, násyp, oplotenie a pod.824010001
reklamný pútač umiestnený samostatne311001000