Tabuľka č.: 27 - Prehľad nehôd podľa povahy vozovky za obdobie od 01.01. do 31.03.2014. Kraj: Trnavský kraj

Prehľad nehôd. Podľa druhu povrchu
Trnavský krajTrn01020304050607
žiadny z uvedených (piesok, drevo, iný druh)00000000
dlažba81012112
živica24073355020202319
cementobetón21100000
panely20002000
štrk10000001
povrch nespevnený20200000
Prehľad nehôd. Podľa stavebného povrchu
Trnavský krajTrn01020304050607
žiadny z uvedených10000001
dobrý24672365123202321
nerovný, zvlnený v priečnom smere32000010
nerovný, zvlnený v pozdĺžnom smere31001100
súvislé výtlky10100000
prepadnuté, vystúpené koľajnice10100000
Prehľad nehôd. Podľa delenia komunikácie
Trnavský krajTrn01020304050607
žiadna z uvedených100133111
dvojpruhová21055374421151919
trojpruhová95010120
štvorpruhová s deliacim pásom124020321
štvorpruhová s deliacou čiarou11000000
viacpruhová11000000
jednopruhová108010001
dvojpruhová jednosmerná21000100
trojpruhová jednosmerná00000000
Prehľad nehôd. Podľa druhu pevnej prekážky
Trnavský krajTrn01020304050607
nejde o zrážku s pevnou prekážkou10010000
strom153233112
stĺp - telefón, telegraf, stožiar el. vedenia, osvetlenie, signalizácia a pod.144242101
smerový stĺpik, kilometrovník, dopravná značka a ich samostatné nosiče52200010
zvodidlo81111220
prekážka na vozovke spôsobená prevádzkou iného vozidla (strata nákladu, výstroja a výzbroje vozidla)00000000
múr, pevná stena budov, stánkov, mostov, podjazdov a pod.102320111
závory železničných priecestí00000000
stavebný materiál (kopa štrku, piesku, zložené panely, drevo a pod.)00000000
iná prekážka, zábrana pri stavebnej činnosti, konár, bedňa, majáčik nástupného ostrovčeka, zábradlie, násyp, oplotenie a pod.21001000
reklamný pútač umiestnený samostatne21100000