Tabuľka č.: 27 - Prehľad nehôd podľa povahy vozovky za obdobie od 01.01. do 31.03.2014. Kraj: Nitrianský kraj

Prehľad nehôd. Podľa druhu povrchu
Nitrianský krajNit01020304050607
žiadny z uvedených (piesok, drevo, iný druh)11000000
dlažba159031011
živica315135273654162225
cementobetón55000000
panely21010000
štrk10000010
povrch nespevnený10000001
Prehľad nehôd. Podľa stavebného povrchu
Nitrianský krajNit01020304050607
žiadny z uvedených21001000
dobrý333147274054152426
nerovný, zvlnený v priečnom smere22000000
nerovný, zvlnený v pozdĺžnom smere10000100
súvislé výtlky21000001
prepadnuté, vystúpené koľajnice00000000
Prehľad nehôd. Podľa delenia komunikácie
Nitrianský krajNit01020304050607
žiadna z uvedených4225142064
dvojpruhová253103253346141517
trojpruhová117001012
štvorpruhová s deliacim pásom115011013
štvorpruhová s deliacou čiarou21100000
viacpruhová43000010
jednopruhová166025201
dvojpruhová jednosmerná11000000
trojpruhová jednosmerná00000000
Prehľad nehôd. Podľa druhu pevnej prekážky
Nitrianský krajNit01020304050607
nejde o zrážku s pevnou prekážkou117000202
strom94311000
stĺp - telefón, telegraf, stožiar el. vedenia, osvetlenie, signalizácia a pod.121324002
smerový stĺpik, kilometrovník, dopravná značka a ich samostatné nosiče1711001014
zvodidlo82021003
prekážka na vozovke spôsobená prevádzkou iného vozidla (strata nákladu, výstroja a výzbroje vozidla)00000000
múr, pevná stena budov, stánkov, mostov, podjazdov a pod.257265122
závory železničných priecestí41012000
stavebný materiál (kopa štrku, piesku, zložené panely, drevo a pod.)00000000
iná prekážka, zábrana pri stavebnej činnosti, konár, bedňa, majáčik nástupného ostrovčeka, zábradlie, násyp, oplotenie a pod.115040002
reklamný pútač umiestnený samostatne10001000