Tabuľka č.: 27 - Prehľad nehôd podľa povahy vozovky za obdobie od 01.01. do 31.03.2014. Kraj: Žilinský kraj

Prehľad nehôd. Podľa druhu povrchu
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
žiadny z uvedených (piesok, drevo, iný druh)100000010000
dlažba1561211300100
živica39710712682626443918311115
cementobetón1260302010000
panely300101000010
štrk310001100000
povrch nespevnený310100100000
Prehľad nehôd. Podľa stavebného povrchu
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
žiadny z uvedených200110000000
dobrý42212012712629484118321114
nerovný, zvlnený v priečnom smere000000000000
nerovný, zvlnený v pozdĺžnom smere510002000011
súvislé výtlky501300100000
prepadnuté, vystúpené koľajnice000000000000
Prehľad nehôd. Podľa delenia komunikácie
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
žiadna z uvedených651711329990401
dvojpruhová306888602420242115211213
trojpruhová1240202130000
štvorpruhová s deliacim pásom17500001010100
štvorpruhová s deliacou čiarou400000020200
viacpruhová310000020000
jednopruhová2264010123401
dvojpruhová jednosmerná200000110000
trojpruhová jednosmerná200000200000
Prehľad nehôd. Podľa druhu pevnej prekážky
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
nejde o zrážku s pevnou prekážkou200020000000
strom510020000101
stĺp - telefón, telegraf, stožiar el. vedenia, osvetlenie, signalizácia a pod.28114221120302
smerový stĺpik, kilometrovník, dopravná značka a ich samostatné nosiče1660202030120
zvodidlo2781521800110
prekážka na vozovke spôsobená prevádzkou iného vozidla (strata nákladu, výstroja a výzbroje vozidla)000000000000
múr, pevná stena budov, stánkov, mostov, podjazdov a pod.431721420221102
závory železničných priecestí300210000000
stavebný materiál (kopa štrku, piesku, zložené panely, drevo a pod.)000000000000
iná prekážka, zábrana pri stavebnej činnosti, konár, bedňa, majáčik nástupného ostrovčeka, zábradlie, násyp, oplotenie a pod.1520503110210
reklamný pútač umiestnený samostatne000000000000