Tabuľka č.: 27 - Prehľad nehôd podľa povahy vozovky za obdobie od 01.01. do 31.03.2014. Kraj: Banskobystrický kraj

Prehľad nehôd. Podľa druhu povrchu
Banskobystrický krajBan01020304050607080910111213
žiadny z uvedených (piesok, drevo, iný druh)10001000000000
dlažba31000010000100
živica257507161213302172712351323
cementobetón10000000000001
panely00000000000000
štrk10100000000000
povrch nespevnený10000000000010
Prehľad nehôd. Podľa stavebného povrchu
Banskobystrický krajBan01020304050607080910111213
žiadny z uvedených10000000100000
dobrý258508161213302162712351324
nerovný, zvlnený v priečnom smere40001010000110
nerovný, zvlnený v pozdĺžnom smere00000000000000
súvislé výtlky11000000000000
prepadnuté, vystúpené koľajnice00000000000000
Prehľad nehôd. Podľa delenia komunikácie
Banskobystrický krajBan01020304050607080910111213
žiadna z uvedených201002220511501
dvojpruhová19730613101126211241124920
trojpruhová43100000000000
štvorpruhová s deliacim pásom111000010000423
štvorpruhová s deliacou čiarou21000010000000
viacpruhová11000000000000
jednopruhová2312131010120200
dvojpruhová jednosmerná62000000000130
trojpruhová jednosmerná00000000000000
Prehľad nehôd. Podľa druhu pevnej prekážky
Banskobystrický krajBan01020304050607080910111213
nejde o zrážku s pevnou prekážkou40000000010201
strom80000111130100
stĺp - telefón, telegraf, stožiar el. vedenia, osvetlenie, signalizácia a pod.162112220100401
smerový stĺpik, kilometrovník, dopravná značka a ich samostatné nosiče151001220110412
zvodidlo255012310010462
prekážka na vozovke spôsobená prevádzkou iného vozidla (strata nákladu, výstroja a výzbroje vozidla)00000000000000
múr, pevná stena budov, stánkov, mostov, podjazdov a pod.215030120110413
závory železničných priecestí10000010000000
stavebný materiál (kopa štrku, piesku, zložené panely, drevo a pod.)00000000000000
iná prekážka, zábrana pri stavebnej činnosti, konár, bedňa, majáčik nástupného ostrovčeka, zábradlie, násyp, oplotenie a pod.50100001100002
reklamný pútač umiestnený samostatne00000000000000