Tabuľka č.: 27 - Prehľad nehôd podľa povahy vozovky za obdobie od 01.01. do 31.03.2014. Kraj: Prešovský kraj

Prehľad nehôd. Podľa druhu povrchu
Prešovský krajPre01020304050607080910111213
žiadny z uvedených (piesok, drevo, iný druh)21000001000000
dlažba72201001000100
živica39986282332181812354781730
cementobetón31000000002000
panely31000100100000
štrk20000001001000
povrch nespevnený30000002001000
Prehľad nehôd. Podľa stavebného povrchu
Prešovský krajPre01020304050607080910111213
žiadny z uvedených30000101001000
dobrý40089302332161802354681730
nerovný, zvlnený v priečnom smere50000203000000
nerovný, zvlnený v pozdĺžnom smere20000000100100
súvislé výtlky61001001003000
prepadnuté, vystúpené koľajnice21000001000000
Prehľad nehôd. Podľa delenia komunikácie
Prešovský krajPre01020304050607080910111213
žiadna z uvedených53146221014407102
dvojpruhová31658171830161601754181728
trojpruhová125101203000000
štvorpruhová s deliacim pásom114200005000000
štvorpruhová s deliacou čiarou114330000100000
viacpruhová43000001000000
jednopruhová123100003203000
dvojpruhová jednosmerná00000000000000
trojpruhová jednosmerná00000000000000
Prehľad nehôd. Podľa druhu pevnej prekážky
Prešovský krajPre01020304050607080910111213
nejde o zrážku s pevnou prekážkou152210102001330
strom31001000000010
stĺp - telefón, telegraf, stožiar el. vedenia, osvetlenie, signalizácia a pod.256211214114002
smerový stĺpik, kilometrovník, dopravná značka a ich samostatné nosiče231012207005041
zvodidlo282232007006033
prekážka na vozovke spôsobená prevádzkou iného vozidla (strata nákladu, výstroja a výzbroje vozidla)10100000000000
múr, pevná stena budov, stánkov, mostov, podjazdov a pod.3652312014112104
závory železničných priecestí00000000000000
stavebný materiál (kopa štrku, piesku, zložené panely, drevo a pod.)22000000000000
iná prekážka, zábrana pri stavebnej činnosti, konár, bedňa, majáčik nástupného ostrovčeka, zábradlie, násyp, oplotenie a pod.61011001001001
reklamný pútač umiestnený samostatne00000000000000