Tabuľka č.: 27 - Prehľad nehôd podľa povahy vozovky za obdobie od 01.01. do 31.03.2014. Kraj: Košický kraj

Prehľad nehôd. Podľa druhu povrchu
Košický krajKoš0102030405060708
žiadny z uvedených (piesok, drevo, iný druh)110000000
dlažba710002121
živica346146426473852339
cementobetón110000000
panely110000000
štrk100010000
povrch nespevnený311000010
Prehľad nehôd. Podľa stavebného povrchu
Košický krajKoš0102030405060708
žiadny z uvedených630011010
dobrý345147416453862438
nerovný, zvlnený v priečnom smere201000001
nerovný, zvlnený v pozdĺžnom smere300011001
súvislé výtlky101000000
prepadnuté, vystúpené koľajnice310010010
Prehľad nehôd. Podľa delenia komunikácie
Košický krajKoš0102030405060708
žiadna z uvedených35150075143
dvojpruhová23567406293452133
trojpruhová16101020003
štvorpruhová s deliacim pásom38301060010
štvorpruhová s deliacou čiarou16130030000
viacpruhová540010000
jednopruhová14111001001
dvojpruhová jednosmerná110000000
trojpruhová jednosmerná000000000
Prehľad nehôd. Podľa druhu pevnej prekážky
Košický krajKoš0102030405060708
nejde o zrážku s pevnou prekážkou301010010
strom604110000
stĺp - telefón, telegraf, stožiar el. vedenia, osvetlenie, signalizácia a pod.1231040211
smerový stĺpik, kilometrovník, dopravná značka a ich samostatné nosiče1335004001
zvodidlo1252013001
prekážka na vozovke spôsobená prevádzkou iného vozidla (strata nákladu, výstroja a výzbroje vozidla)000000000
múr, pevná stena budov, stánkov, mostov, podjazdov a pod.2255045201
závory železničných priecestí100000001
stavebný materiál (kopa štrku, piesku, zložené panely, drevo a pod.)000000000
iná prekážka, zábrana pri stavebnej činnosti, konár, bedňa, majáčik nástupného ostrovčeka, zábradlie, násyp, oplotenie a pod.830010022
reklamný pútač umiestnený samostatne000000000