Tabuľka č.: 27 - Prehľad nehôd podľa povahy vozovky za obdobie od 01.01. do 31.03.2014. Slovensko

Prehľad nehôd. Podľa druhu povrchu
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
žiadny z uvedených (piesok, drevo, iný druh)600011121
dlažba8827861515377
živica2654461240239315397257399346
cementobetón724028512131
panely1522223031
štrk1321213121
povrch nespevnený1622113133
Prehľad nehôd. Podľa stavebného povrchu
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
žiadny z uvedených2031222136
dobrý2779520246255333422258400345
nerovný, zvlnený v priečnom smere2043020452
nerovný, zvlnený v pozdĺžnom smere1723115023
súvislé výtlky2151025161
prepadnuté, vystúpené koľajnice601000023
Prehľad nehôd. Podľa delenia komunikácie
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
žiadna z uvedených3438510334265205335
dvojpruhová1951252210182253306197316235
trojpruhová10732911111241216
štvorpruhová s deliacim pásom149401291117111138
štvorpruhová s deliacou čiarou6019152421116
viacpruhová39201143145
jednopruhová1958110171622231214
dvojpruhová jednosmerná1752012601
trojpruhová jednosmerná200002000
Prehľad nehôd. Podľa druhu pevnej prekážky
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
nejde o zrážku s pevnou prekážkou5210161124153
strom58715595836
stĺp - telefón, telegraf, stožiar el. vedenia, osvetlenie, signalizácia a pod.1532214241228162512
smerový stĺpik, kilometrovník, dopravná značka a ich samostatné nosiče121175151716152313
zvodidlo13918813827252812
prekážka na vozovke spôsobená prevádzkou iného vozidla (strata nákladu, výstroja a výzbroje vozidla)310100010
múr, pevná stena budov, stánkov, mostov, podjazdov a pod.1972310172543213622
závory železničných priecestí1220143101
stavebný materiál (kopa štrku, piesku, zložené panely, drevo a pod.)200000020
iná prekážka, zábrana pri stavebnej činnosti, konár, bedňa, majáčik nástupného ostrovčeka, zábradlie, násyp, oplotenie a pod.608251115568
reklamný pútač umiestnený samostatne632010000