Tabuľka č.: 29 - Prehľad nehôd podľa druhu nehody a následku za obdobie od 01.01. do 31.03.2014. Kraj: Bratislavský kraj

Počet nehôd. Druh: Iný druh nehody
Bratislavský krajBra0102030405060708
Počet nehôd celkom556149852110
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.1222221012
Počet neh. s usmrtením000000000
Počet neh. s ťaž. zranením000000000
Počet neh. s ľah. zranením1222221012
Počet neh. s hmot. škodou495138642110
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov1422221032
Počet usmrtených účastníkov000000000
Počet ťažko zranených účastníkov000000000
Počet ľahko zranených účastníkov1422221032
Spôsobená hm. škoda v 10€1624268068684335823533002009940
Počet nehôd. Druh: Zrážka s idúcim nekoľajovým vozidlom
Bratislavský krajBra0102030405060708
Počet nehôd celkom1741153319397915
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.6011910810507
Počet neh. s usmrtením100000001
Počet neh. s ťaž. zranením602220000
Počet neh. s ľah. zranením551179710506
Počet neh. s hmot. škodou1731153319396915
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov902271221101107
Počet usmrtených účastníkov100000001
Počet ťažko zranených účastníkov602220000
Počet ľahko zranených účastníkov832251019101106
Spôsobená hm. škoda v 10€1121958820310761371618440224971945543810263
Počet nehôd. Druh: Zrážka so zaparkovaným, odstaveným vozidlom
Bratislavský krajBra0102030405060708
Počet nehôd celkom1882132243243121212
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.500002111
Počet neh. s usmrtením000000000
Počet neh. s ťaž. zranením000000000
Počet neh. s ľah. zranením500002111
Počet neh. s hmot. škodou1882132243243121212
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov500002111
Počet usmrtených účastníkov000000000
Počet ťažko zranených účastníkov000000000
Počet ľahko zranených účastníkov500002111
Spôsobená hm. škoda v 10€3038537201680262035055143710714555155
Počet nehôd. Druh: Zrážka s pevnou prekážkou
Bratislavský krajBra0102030405060708
Počet nehôd celkom625128108559
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.1001111411
Počet neh. s usmrtením100000010
Počet neh. s ťaž. zranením100000100
Počet neh. s ľah. zranením801111301
Počet neh. s hmot. škodou625128108559
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov1101111511
Počet usmrtených účastníkov100000010
Počet ťažko zranených účastníkov100000100
Počet ľahko zranených účastníkov901111401
Spôsobená hm. škoda v 10€206961030393616654296329016006854194
Počet nehôd. Druh: Zrážka s chodcom
Bratislavský krajBra0102030405060708
Počet nehôd celkom41751236242
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.38751234232
Počet neh. s usmrtením601300020
Počet neh. s ťaž. zranením1041211100
Počet neh. s ľah. zranením2233723112
Počet neh. s hmot. škodou2643625240
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov38751234232
Počet usmrtených účastníkov601300020
Počet ťažko zranených účastníkov1041211100
Počet ľahko zranených účastníkov2233723112
Spôsobená hm. škoda v 10€1753175150735152021103660
Počet nehôd. Druh: Zrážka s lesnou zverou
Bratislavský krajBra0102030405060708
Počet nehôd celkom200020000
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.000000000
Počet neh. s usmrtením000000000
Počet neh. s ťaž. zranením000000000
Počet neh. s ľah. zranením000000000
Počet neh. s hmot. škodou200020000
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov000000000
Počet usmrtených účastníkov000000000
Počet ťažko zranených účastníkov000000000
Počet ľahko zranených účastníkov000000000
Spôsobená hm. škoda v 10€165000016500000
Počet nehôd. Druh: Zrážka s domácim zvieraťom
Bratislavský krajBra0102030405060708
Počet nehôd celkom000000000
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.000000000
Počet neh. s usmrtením000000000
Počet neh. s ťaž. zranením000000000
Počet neh. s ľah. zranením000000000
Počet neh. s hmot. škodou000000000
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov000000000
Počet usmrtených účastníkov000000000
Počet ťažko zranených účastníkov000000000
Počet ľahko zranených účastníkov000000000
Spôsobená hm. škoda v 10€000000000
Počet nehôd. Druh: Zrážka s vlakom
Bratislavský krajBra0102030405060708
Počet nehôd celkom101000000
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.101000000
Počet neh. s usmrtením101000000
Počet neh. s ťaž. zranením000000000
Počet neh. s ľah. zranením000000000
Počet neh. s hmot. škodou101000000
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov101000000
Počet usmrtených účastníkov101000000
Počet ťažko zranených účastníkov000000000
Počet ľahko zranených účastníkov000000000
Spôsobená hm. škoda v 10€20020000000
Počet nehôd. Druh: Zrážka s električkou
Bratislavský krajBra0102030405060708
Počet nehôd celkom220000000
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.110000000
Počet neh. s usmrtením000000000
Počet neh. s ťaž. zranením000000000
Počet neh. s ľah. zranením110000000
Počet neh. s hmot. škodou220000000
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov220000000
Počet usmrtených účastníkov000000000
Počet ťažko zranených účastníkov000000000
Počet ľahko zranených účastníkov220000000
Spôsobená hm. škoda v 10€360036000000000
Počet nehôd. Druh: Havária
Bratislavský krajBra0102030405060708
Počet nehôd celkom1011000620
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.601000410
Počet neh. s usmrtením000000000
Počet neh. s ťaž. zranením000000000
Počet neh. s ľah. zranením601000410
Počet neh. s hmot. škodou1011000620
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov801000610
Počet usmrtených účastníkov000000000
Počet ťažko zranených účastníkov000000000
Počet ľahko zranených účastníkov801000610
Spôsobená hm. škoda v 10€479111000040307500