Tabuľka č.: 29 - Prehľad nehôd podľa druhu nehody a následku za obdobie od 01.01. do 31.03.2014. Kraj: Trnavský kraj

Počet nehôd. Druh: Iný druh nehody
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet nehôd celkom189222120
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.104212010
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zranením00000000
Počet neh. s ľah. zranením104212010
Počet neh. s hmot. škodou168222110
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov126212010
Počet usmrtených účastníkov00000000
Počet ťažko zranených účastníkov00000000
Počet ľahko zranených účastníkov126212010
Spôsobená hm. škoda v 10€399013753657013055015000
Počet nehôd. Druh: Zrážka s idúcim nekoľajovým vozidlom
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet nehôd celkom9324171967911
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.591613102477
Počet neh. s usmrtením40200020
Počet neh. s ťaž. zranením62120001
Počet neh. s ľah. zranením52151182466
Počet neh. s hmot. škodou912417196799
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov85271910251210
Počet usmrtených účastníkov50200030
Počet ťažko zranených účastníkov73120001
Počet ľahko zranených účastníkov73241682599
Spôsobená hm. škoda v 10€622551007510557222982345338059107690
Počet nehôd. Druh: Zrážka so zaparkovaným, odstaveným vozidlom
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet nehôd celkom4916796434
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.41101100
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zranením00000000
Počet neh. s ľah. zranením41101100
Počet neh. s hmot. škodou4916796434
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov41101100
Počet usmrtených účastníkov00000000
Počet ťažko zranených účastníkov00000000
Počet ľahko zranených účastníkov41101100
Spôsobená hm. škoda v 10€6100223554610726321060320235
Počet nehôd. Druh: Zrážka s pevnou prekážkou
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet nehôd celkom4912986554
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.187412022
Počet neh. s usmrtením20101000
Počet neh. s ťaž. zranením71211011
Počet neh. s ľah. zranením117200011
Počet neh. s hmot. škodou4912986554
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov3015712023
Počet usmrtených účastníkov20101000
Počet ťažko zranených účastníkov81211012
Počet ľahko zranených účastníkov2014400011
Spôsobená hm. škoda v 10€21000480040963285166055501199410
Počet nehôd. Druh: Zrážka s chodcom
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet nehôd celkom248353311
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.216343311
Počet neh. s usmrtením10010000
Počet neh. s ťaž. zranením30200010
Počet neh. s ľah. zranením176133301
Počet neh. s hmot. škodou184252311
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov246354312
Počet usmrtených účastníkov10010000
Počet ťažko zranených účastníkov30200010
Počet ľahko zranených účastníkov206144302
Spôsobená hm. škoda v 10€71790220193247010020
Počet nehôd. Druh: Zrážka s lesnou zverou
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet nehôd celkom00000000
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.00000000
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zranením00000000
Počet neh. s ľah. zranením00000000
Počet neh. s hmot. škodou00000000
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov00000000
Počet usmrtených účastníkov00000000
Počet ťažko zranených účastníkov00000000
Počet ľahko zranených účastníkov00000000
Spôsobená hm. škoda v 10€00000000
Počet nehôd. Druh: Zrážka s domácim zvieraťom
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet nehôd celkom00000000
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.00000000
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zranením00000000
Počet neh. s ľah. zranením00000000
Počet neh. s hmot. škodou00000000
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov00000000
Počet usmrtených účastníkov00000000
Počet ťažko zranených účastníkov00000000
Počet ľahko zranených účastníkov00000000
Spôsobená hm. škoda v 10€00000000
Počet nehôd. Druh: Zrážka s vlakom
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet nehôd celkom00000000
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.00000000
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zranením00000000
Počet neh. s ľah. zranením00000000
Počet neh. s hmot. škodou00000000
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov00000000
Počet usmrtených účastníkov00000000
Počet ťažko zranených účastníkov00000000
Počet ľahko zranených účastníkov00000000
Spôsobená hm. škoda v 10€00000000
Počet nehôd. Druh: Zrážka s električkou
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet nehôd celkom00000000
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.00000000
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zranením00000000
Počet neh. s ľah. zranením00000000
Počet neh. s hmot. škodou00000000
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov00000000
Počet usmrtených účastníkov00000000
Počet ťažko zranených účastníkov00000000
Počet ľahko zranených účastníkov00000000
Spôsobená hm. škoda v 10€00000000
Počet nehôd. Druh: Havária
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet nehôd celkom269181142
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.147121021
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zranením32010000
Počet neh. s ľah. zranením115111021
Počet neh. s hmot. škodou258181142
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov1710121021
Počet usmrtených účastníkov00000000
Počet ťažko zranených účastníkov32010000
Počet ľahko zranených účastníkov148111021
Spôsobená hm. škoda v 10€17472266540086651505000480112