Tabuľka č.: 29 - Prehľad nehôd podľa druhu nehody a následku za obdobie od 01.01. do 31.03.2014. Kraj: Banskobystrický kraj

Počet nehôd. Druh: Iný druh nehody
Banskobystrický krajBan01020304050607080910111213
Počet nehôd celkom112010010102103
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.30000010100100
Počet neh. s usmrtením00000000000000
Počet neh. s ťaž. zranením00000000000000
Počet neh. s ľah. zranením30000010100100
Počet neh. s hmot. škodou102010010002103
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov30000010100100
Počet usmrtených účastníkov00000000000000
Počet ťažko zranených účastníkov00000000000000
Počet ľahko zranených účastníkov30000010100100
Spôsobená hm. škoda v 10€1174045008000200000100040009610
Počet nehôd. Druh: Zrážka s idúcim nekoľajovým vozidlom
Banskobystrický krajBan01020304050607080910111213
Počet nehôd celkom72123862802661315
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.387242070242611
Počet neh. s usmrtením10000010000000
Počet neh. s ťaž. zranením121002030112200
Počet neh. s ľah. zranením317241050141411
Počet neh. s hmot. škodou72123862802661315
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov62112550170273811
Počet usmrtených účastníkov20000020000000
Počet ťažko zranených účastníkov152002050112200
Počet ľahko zranených účastníkov4592530100161611
Spôsobená hm. škoda v 10€4441443454600241034105303374018095035258140175011200
Počet nehôd. Druh: Zrážka so zaparkovaným, odstaveným vozidlom
Banskobystrický krajBan01020304050607080910111213
Počet nehôd celkom5115131361270714
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.31010000000001
Počet neh. s usmrtením00000000000000
Počet neh. s ťaž. zranením00000000000000
Počet neh. s ľah. zranením31010000000001
Počet neh. s hmot. škodou5115131361270714
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov72030000000002
Počet usmrtených účastníkov00000000000000
Počet ťažko zranených účastníkov00000000000000
Počet ľahko zranených účastníkov72030000000002
Spôsobená hm. škoda v 10€84452460401150501051430202552950340202280
Počet nehôd. Druh: Zrážka s pevnou prekážkou
Banskobystrický krajBan01020304050607080910111213
Počet nehôd celkom617224581450977
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.174100320120211
Počet neh. s usmrtením20000100010000
Počet neh. s ťaž. zranením20000010000100
Počet neh. s ľah. zranením144100210120111
Počet neh. s hmot. škodou617224581450977
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov234100430150221
Počet usmrtených účastníkov20000100010000
Počet ťažko zranených účastníkov30000020000100
Počet ľahko zranených účastníkov184100310140121
Spôsobená hm. škoda v 10€30399224065254011702250178512048096001536130401801
Počet nehôd. Druh: Zrážka s chodcom
Banskobystrický krajBan01020304050607080910111213
Počet nehôd celkom329100060342421
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.298100050242421
Počet neh. s usmrtením00000000000000
Počet neh. s ťaž. zranením30000020010000
Počet neh. s ľah. zranením268100030232421
Počet neh. s hmot. škodou165100030121201
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov298100050242421
Počet usmrtených účastníkov00000000000000
Počet ťažko zranených účastníkov30000020010000
Počet ľahko zranených účastníkov268100030232421
Spôsobená hm. škoda v 10€62712150001110503010250050
Počet nehôd. Druh: Zrážka s lesnou zverou
Banskobystrický krajBan01020304050607080910111213
Počet nehôd celkom30000000010011
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.10000000010000
Počet neh. s usmrtením00000000000000
Počet neh. s ťaž. zranením00000000000000
Počet neh. s ľah. zranením10000000010000
Počet neh. s hmot. škodou30000000010011
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov40000000040000
Počet usmrtených účastníkov00000000000000
Počet ťažko zranených účastníkov00000000000000
Počet ľahko zranených účastníkov40000000040000
Spôsobená hm. škoda v 10€10300000000010000520410
Počet nehôd. Druh: Zrážka s domácim zvieraťom
Banskobystrický krajBan01020304050607080910111213
Počet nehôd celkom10000000000100
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.00000000000000
Počet neh. s usmrtením00000000000000
Počet neh. s ťaž. zranením00000000000000
Počet neh. s ľah. zranením00000000000000
Počet neh. s hmot. škodou10000000000100
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov00000000000000
Počet usmrtených účastníkov00000000000000
Počet ťažko zranených účastníkov00000000000000
Počet ľahko zranených účastníkov00000000000000
Spôsobená hm. škoda v 10€5000000000005000
Počet nehôd. Druh: Zrážka s vlakom
Banskobystrický krajBan01020304050607080910111213
Počet nehôd celkom10000000000001
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.00000000000000
Počet neh. s usmrtením00000000000000
Počet neh. s ťaž. zranením00000000000000
Počet neh. s ľah. zranením00000000000000
Počet neh. s hmot. škodou10000000000001
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov00000000000000
Počet usmrtených účastníkov00000000000000
Počet ťažko zranených účastníkov00000000000000
Počet ľahko zranených účastníkov00000000000000
Spôsobená hm. škoda v 10€300000000000000300
Počet nehôd. Druh: Zrážka s električkou
Banskobystrický krajBan01020304050607080910111213
Počet nehôd celkom00000000000000
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.00000000000000
Počet neh. s usmrtením00000000000000
Počet neh. s ťaž. zranením00000000000000
Počet neh. s ľah. zranením00000000000000
Počet neh. s hmot. škodou00000000000000
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov00000000000000
Počet usmrtených účastníkov00000000000000
Počet ťažko zranených účastníkov00000000000000
Počet ľahko zranených účastníkov00000000000000
Spôsobená hm. škoda v 10€00000000000000
Počet nehôd. Druh: Havária
Banskobystrický krajBan01020304050607080910111213
Počet nehôd celkom336122320542222
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.141112000232101
Počet neh. s usmrtením00000000000000
Počet neh. s ťaž. zranením10000000001000
Počet neh. s ľah. zranením141112000232101
Počet neh. s hmot. škodou336122320542222
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov171112000244101
Počet usmrtených účastníkov00000000000000
Počet ťažko zranených účastníkov10000000001000
Počet ľahko zranených účastníkov161112000243101
Spôsobená hm. škoda v 10€17026122810600152940401063001775115014002150920