Tabuľka č.: 29 - Prehľad nehôd podľa druhu nehody a následku za obdobie od 01.01. do 31.03.2014. Kraj: Košický kraj

Počet nehôd. Druh: Iný druh nehody
Košický krajKoš0102030405060708
Počet nehôd celkom2697170101
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.1143020101
Počet neh. s usmrtením101000000
Počet neh. s ťaž. zranením210000001
Počet neh. s ľah. zranením832020100
Počet neh. s hmot. škodou2377170100
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov1253020101
Počet usmrtených účastníkov101000000
Počet ťažko zranených účastníkov210000001
Počet ľahko zranených účastníkov942020100
Spôsobená hm. škoda v 10€507514867751002564015000
Počet nehôd. Druh: Zrážka s idúcim nekoľajovým vozidlom
Košický krajKoš0102030405060708
Počet nehôd celkom10654911850514
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.663381104046
Počet neh. s usmrtením210001000
Počet neh. s ťaž. zranením840001012
Počet neh. s ľah. zranením593081103034
Počet neh. s hmot. škodou10454911750513
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov9550122136048
Počet usmrtených účastníkov210001000
Počet ťažko zranených účastníkov1050002012
Počet ľahko zranených účastníkov8344122133036
Spôsobená hm. škoda v 10€6234940573408585041222666024497604
Počet nehôd. Druh: Zrážka so zaparkovaným, odstaveným vozidlom
Košický krajKoš0102030405060708
Počet nehôd celkom84431061201210
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.200011000
Počet neh. s usmrtením000000000
Počet neh. s ťaž. zranením000000000
Počet neh. s ľah. zranením200011000
Počet neh. s hmot. škodou84431061201210
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov300021000
Počet usmrtených účastníkov000000000
Počet ťažko zranených účastníkov000000000
Počet ľahko zranených účastníkov300021000
Spôsobená hm. škoda v 10€991657961300390155708351208
Počet nehôd. Druh: Zrážka s pevnou prekážkou
Košický krajKoš0102030405060708
Počet nehôd celkom571613179227
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.2239143011
Počet neh. s usmrtením000000000
Počet neh. s ťaž. zranením904112001
Počet neh. s ľah. zranením1839031011
Počet neh. s hmot. škodou571613179227
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov35517153022
Počet usmrtených účastníkov000000000
Počet ťažko zranených účastníkov1005112001
Počet ľahko zranených účastníkov25512041021
Spôsobená hm. škoda v 10€127753510492220017961663111160413
Počet nehôd. Druh: Zrážka s chodcom
Košický krajKoš0102030405060708
Počet nehôd celkom41214242044
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.33163232034
Počet neh. s usmrtením321000000
Počet neh. s ťaž. zranením1590121011
Počet neh. s ľah. zranením1552111023
Počet neh. s hmot. škodou29154241021
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov35163232054
Počet usmrtených účastníkov321000000
Počet ťažko zranených účastníkov1590121011
Počet ľahko zranených účastníkov1752111043
Spôsobená hm. škoda v 10€18051190260151651008580
Počet nehôd. Druh: Zrážka s lesnou zverou
Košický krajKoš0102030405060708
Počet nehôd celkom200001001
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.100000001
Počet neh. s usmrtením000000000
Počet neh. s ťaž. zranením000000000
Počet neh. s ľah. zranením100000001
Počet neh. s hmot. škodou200001001
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov100000001
Počet usmrtených účastníkov000000000
Počet ťažko zranených účastníkov000000000
Počet ľahko zranených účastníkov100000001
Spôsobená hm. škoda v 10€1150000080000350
Počet nehôd. Druh: Zrážka s domácim zvieraťom
Košický krajKoš0102030405060708
Počet nehôd celkom000000000
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.000000000
Počet neh. s usmrtením000000000
Počet neh. s ťaž. zranením000000000
Počet neh. s ľah. zranením000000000
Počet neh. s hmot. škodou000000000
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov000000000
Počet usmrtených účastníkov000000000
Počet ťažko zranených účastníkov000000000
Počet ľahko zranených účastníkov000000000
Spôsobená hm. škoda v 10€000000000
Počet nehôd. Druh: Zrážka s vlakom
Košický krajKoš0102030405060708
Počet nehôd celkom000000000
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.000000000
Počet neh. s usmrtením000000000
Počet neh. s ťaž. zranením000000000
Počet neh. s ľah. zranením000000000
Počet neh. s hmot. škodou000000000
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov000000000
Počet usmrtených účastníkov000000000
Počet ťažko zranených účastníkov000000000
Počet ľahko zranených účastníkov000000000
Spôsobená hm. škoda v 10€000000000
Počet nehôd. Druh: Zrážka s električkou
Košický krajKoš0102030405060708
Počet nehôd celkom220000000
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.110000000
Počet neh. s usmrtením000000000
Počet neh. s ťaž. zranením000000000
Počet neh. s ľah. zranením110000000
Počet neh. s hmot. škodou220000000
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov110000000
Počet usmrtených účastníkov000000000
Počet ťažko zranených účastníkov000000000
Počet ľahko zranených účastníkov110000000
Spôsobená hm. škoda v 10€225022500000000
Počet nehôd. Druh: Havária
Košický krajKoš0102030405060708
Počet nehôd celkom44791611334
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.2548126121
Počet neh. s usmrtením100001000
Počet neh. s ťaž. zranením520002001
Počet neh. s ľah. zranením2338125121
Počet neh. s hmot. škodou43790611334
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov395102411142
Počet usmrtených účastníkov100001000
Počet ťažko zranených účastníkov520002001
Počet ľahko zranených účastníkov33310248141
Spôsobená hm. škoda v 10€116701480340005904546384890380