Tabuľka č.: 32 - Situovanie nehody a špecifikácia miesta, charakteristika prepravy za obdobie od 01.01. do 31.03.2014. Kraj: Trnavský kraj

Prehľad nehôd. Podľa situovania nehody na komunikácii
Trnavský krajTrn01020304050607
žiadne z uvedených94020111
na jazdnom pruhu16749283114161316
na odstavnom pruhu20010100
na krajnici124132020
na pruhu odbočovacom alebo pripájacom11000000
na jazdnom pruhu pre pomalé vozidlá00000000
na chodníku alebo zvýšenom ostrovčeku31020000
na koľajniciach električky00000000
mimo komunikácie61169128385
na cestičke pre cyklistov00000000
Prehľad nehôd. Podľa špecifikácie miesta a objektu v mieste nehody
Trnavský krajTrn01020304050607
žiadne alebo žiadne z uvedených17245293414122018
priechod pre chodcov2710461420
v blízkosti priechodu pre chodcov (do vzdialenosti 20 m)104121011
železničné priecestie nezabezpečené závorami ani svetelným výstražným zariadením00000000
železničné priecestie zabezpečené00000000
most, nadjazd, podjazd, tunel, a pod.82002112
zastávka električky, autobusu, trolejbusu52011100
čerpacia stanica pohonných hmôt22000000
parkovisko3110485301
Prehľad nehôd (účastníkov DN). Podľa charakteristiky prepravy
Trnavský krajTrn01020304050607
neprichádza do úvahy23167354820192319
nebezpečný náklad30020100
nadrozmerný náklad11000000
jazda so zvláštnym výstražným znamením00000000
jazda s právom prednosti v jazde20101000