Tabuľka č.: 32 - Situovanie nehody a špecifikácia miesta, charakteristika prepravy za obdobie od 01.01. do 31.03.2014. Kraj: Košický kraj

Prehľad nehôd. Podľa situovania nehody na komunikácii
Košický krajKoš0102030405060708
žiadne z uvedených28121044142
na jazdnom pruhu232109194332021827
na odstavnom pruhu310010010
na krajnici712013000
na pruhu odbočovacom alebo pripájacom110000000
na jazdnom pruhu pre pomalé vozidlá000000000
na chodníku alebo zvýšenom ostrovčeku200000011
na koľajniciach električky330000000
mimo komunikácie84242129133210
na cestičke pre cyklistov000000000
Prehľad nehôd. Podľa špecifikácie miesta a objektu v mieste nehody
Košický krajKoš0102030405060708
žiadne alebo žiadne z uvedených18848375282751424
priechod pre chodcov43261064024
v blízkosti priechodu pre chodcov (do vzdialenosti 20 m)1781122012
železničné priecestie nezabezpečené závorami ani svetelným výstražným zariadením110000000
železničné priecestie zabezpečené310010001
most, nadjazd, podjazd, tunel, a pod.14100012010
zastávka električky, autobusu, trolejbusu951010020
čerpacia stanica pohonných hmôt630010002
parkovisko79493085167
Prehľad nehôd (účastníkov DN). Podľa charakteristiky prepravy
Košický krajKoš0102030405060708
neprichádza do úvahy295113416453162231
nebezpečný náklad100010000
nadrozmerný náklad000000000
jazda so zvláštnym výstražným znamením000000000
jazda s právom prednosti v jazde110000000