Tabuľka č.: 32 - Situovanie nehody a špecifikácia miesta, charakteristika prepravy za obdobie od 01.01. do 31.03.2014. Slovensko

Prehľad nehôd. Podľa situovania nehody na komunikácii
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
žiadne z uvedených226639152835113728
na jazdnom pruhu1918352167170259293183262232
na odstavnom pruhu31725011213
na krajnici881712881213117
na pruhu odbočovacom alebo pripájacom1231202211
na jazdnom pruhu pre pomalé vozidlá100001000
na chodníku alebo zvýšenom ostrovčeku3383306472
na koľajniciach električky960000003
mimo komunikácie54476615545744910084
na cestičke pre cyklistov110000000
Prehľad nehôd. Podľa špecifikácie miesta a objektu v mieste nehody
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
žiadne alebo žiadne z uvedených1648241172158238253171227188
priechod pre chodcov3105927263144285243
v blízkosti priechodu pre chodcov (do vzdialenosti 20 m)1052210610992217
železničné priecestie nezabezpečené závorami ani svetelným výstražným zariadením600102111
železničné priecestie zabezpečené2840377133
most, nadjazd, podjazd, tunel, a pod.94218622581014
zastávka električky, autobusu, trolejbusu761957199179
čerpacia stanica pohonných hmôt3362335356
parkovisko56416231484880348279
Prehľad nehôd (účastníkov DN). Podľa charakteristiky prepravy
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
neprichádza do úvahy2413422231227276367231364295
nebezpečný náklad2123133171
nadrozmerný náklad301000110
jazda so zvláštnym výstražným znamením920211030
jazda s právom prednosti v jazde912111021