Tabuľka č.: 33 - Vozidlo po nehode, spôsob vyprostenia osôb za obdobie od 01.01. do 31.03.2014. Kraj: Trnavský kraj

Prehľad nehôd. Podľa stavu vozidla po nehode: žiadne z uvedených (i voz. jednostopové a nemotorové)
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet vozidiel131221133
Prehľad nehôd. Podľa stavu vozidla po nehode: vozidlo zostalo na kolesách neprevrátené - bez požiaru
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet vozidiel377114607431283436
Prehľad nehôd. Podľa stavu vozidla po nehode: vozidlo prevrátené na bok - bez požiaru
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet vozidiel284692430
Prehľad nehôd. Podľa stavu vozidla po nehode: vozidlo prevrátené na strechu - bez požiaru (i niekoľkonásobné prevrátenie)
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet vozidiel143240140
Prehľad nehôd. Podľa stavu vozidla po nehode: vozidlo zostalo na kolesách neprevrátené - s požiarom
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet vozidiel10000100
Prehľad nehôd. Podľa stavu vozidla po nehode: vozidlo prevrátené na bok - s požiarom
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet vozidiel00000000
Prehľad nehôd. Podľa stavu vozidla po nehode: vozidlo prevrátené na strechu - s požiarom (i niekoľkonásobné prevrátenie)
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet vozidiel00000000
Prehľad nehôd. Podľa stavu vozidla po nehode: vodič ušiel - zistený
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet vozidiel20100001
Prehľad nehôd. Počet vozidiel. Spôsob vyprostenia osôb z vozidla
Trnavský krajTrn01020304050607
nebolo treba použiť násilie420115678935344040
bolo nutné použiť páčidlá84300010
použitie špeciálnej vyprosťovacej techniky52000030
Prehľad nehôd (účastníkov DN). Podľa stavu vozidla po nehode: žiadne z uvedených (i voz. jednostopové a nemotorové)
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov120321123
Počet usmrtených účastníkov00000000
Počet ťažko zranených účastníkov20010001
Počet ľahko zranených účastníkov100311122
Prehľad nehôd (účastníkov DN). Podľa stavu vozidla po nehode: vozidlo zostalo na kolesách neprevrátené - bez požiaru
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov1525927171091416
Počet usmrtených účastníkov80311030
Počet ťažko zranených účastníkov175431013
Počet ľahko zranených účastníkov127542013891013
Prehľad nehôd (účastníkov DN). Podľa stavu vozidla po nehode: vozidlo prevrátené na bok - bez požiaru
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov175441030
Počet usmrtených účastníkov20000020
Počet ťažko zranených účastníkov42110000
Počet ľahko zranených účastníkov113331010
Prehľad nehôd (účastníkov DN). Podľa stavu vozidla po nehode: vozidlo prevrátené na strechu - bez požiaru (i niekoľkonásobné prevrátenie)
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov133420040
Počet usmrtených účastníkov00000000
Počet ťažko zranených účastníkov51120010
Počet ľahko zranených účastníkov82300030
Prehľad nehôd (účastníkov DN). Podľa stavu vozidla po nehode: vozidlo zostalo na kolesách neprevrátené - s požiarom
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov10000100
Počet usmrtených účastníkov00000000
Počet ťažko zranených účastníkov00000000
Počet ľahko zranených účastníkov10000100
Prehľad nehôd (účastníkov DN). Podľa stavu vozidla po nehode: vozidlo prevrátené na bok - s požiarom
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov00000000
Počet usmrtených účastníkov00000000
Počet ťažko zranených účastníkov00000000
Počet ľahko zranených účastníkov00000000
Prehľad nehôd (účastníkov DN). Podľa stavu vozidla po nehode: vozidlo prevrátené na strechu - s požiarom (i niekoľkonásobné prevrátenie)
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov00000000
Počet usmrtených účastníkov00000000
Počet ťažko zranených účastníkov00000000
Počet ľahko zranených účastníkov00000000
Prehľad nehôd (účastníkov DN). Podľa stavu vozidla po nehode: vodič ušiel - zistený
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov10100000
Počet usmrtených účastníkov00000000
Počet ťažko zranených účastníkov00000000
Počet ľahko zranených účastníkov10100000