Tabuľka č.: 35 - Poskytnutie prvej pomoci za obdobie od 01.01. do 31.03.2014. Kraj: Trnavský kraj

Prehľad nehôd chodcov (účastníkov DN). Počet osôb. Podľa prvé pomoci
Trnavský krajTrn01020304050607
nebolo treba poskytnúť21010000
poskytnutá osádkou vozidiel zúčastnených na nehode41000102
inou osobou00000000
leteckou záchrannou službou00000000
osádkou vozidla rýchlej zdravotníckej pomoci224364212
pozemným záchranným systémom00000000
nebola poskytnutá, ale bolo treba poskytnúť11000000
Prehľad nehôd (účastníkov DN). Počet osôb. Podľa prvé pomoci
Trnavský krajTrn01020304050607
nebolo treba poskytnúť29571508518232820
poskytnutá osádkou vozidiel zúčastnených na nehode60300012
inou osobou92520000
leteckou záchrannou službou32000010
osádkou vozidla rýchlej zdravotníckej pomoci1566521201081715
pozemným záchranným systémom00000000
nebola poskytnutá, ale bolo treba poskytnúť51201010