Tabuľka č.: 35 - Poskytnutie prvej pomoci za obdobie od 01.01. do 31.03.2014. Kraj: Nitrianský kraj

Prehľad nehôd chodcov (účastníkov DN). Počet osôb. Podľa prvé pomoci
Nitrianský krajNit01020304050607
nebolo treba poskytnúť21010000
poskytnutá osádkou vozidiel zúčastnených na nehode40013000
inou osobou10100000
leteckou záchrannou službou00000000
osádkou vozidla rýchlej zdravotníckej pomoci259640222
pozemným záchranným systémom10001000
nebola poskytnutá, ale bolo treba poskytnúť21100000
Prehľad nehôd (účastníkov DN). Počet osôb. Podľa prvé pomoci
Nitrianský krajNit01020304050607
nebolo treba poskytnúť414197353262242836
poskytnutá osádkou vozidiel zúčastnených na nehode62020011
inou osobou31000002
leteckou záchrannou službou21010000
osádkou vozidla rýchlej zdravotníckej pomoci1433716302319135
pozemným záchranným systémom60006000
nebola poskytnutá, ale bolo treba poskytnúť20001001