Tabuľka č.: 35 - Poskytnutie prvej pomoci za obdobie od 01.01. do 31.03.2014. Slovensko

Prehľad nehôd chodcov (účastníkov DN). Počet osôb. Podľa prvé pomoci
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
nebolo treba poskytnúť28321211054
poskytnutá osádkou vozidiel zúčastnených na nehode3724644665
inou osobou1400312125
leteckou záchrannou službou310001100
osádkou vozidla rýchlej zdravotníckej pomoci2314222242531233628
pozemným záchranným systémom310010001
nebola poskytnutá, ale bolo treba poskytnúť701021111
Prehľad nehôd (účastníkov DN). Počet osôb. Podľa prvé pomoci
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
nebolo treba poskytnúť3398607295289414509326549409
poskytnutá osádkou vozidiel zúčastnených na nehode44362612546
inou osobou490933124810
leteckou záchrannou službou1213122111
osádkou vozidla rýchlej zdravotníckej pomoci1333186156123143224125178198
pozemným záchranným systémom1820062800
nebola poskytnutá, ale bolo treba poskytnúť2225322314