Topografická zostava - dopravné nehody na diaľniciach, rýchlostných cestách a cestách I. a II. triedy za obdobie od 01.01. do 31.03.2014 pre územný okres: Bratislava - 4, cesta č.: D2

Topografická zostava, identifikované podľa čísla elektronickej knihy (eKDN), utriedené podľa 38 (kilometer)
Bratislava - 4
0
5
2
5
3
8
3
9
3
5
2
8
2
4
0
6
0
7
0
8
1
0
1
1
1
2
1
3
A
1
3
B
1
3
C
1
4
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
2
1
2
2
2
3
2
6
2
7
5
0
3
0
3
1
3
2
3
3
D
3
4
4
4
a
A
4
4
b
A
4
4
a
B
4
4
b
B
4
8
4
9
5
2
A
5
2
B
5
7
5
8
0
3
0
2
00011350000018009020003002111111110122133503141330
0000615150001850843000650021111161153121111202140005
00005135560001814121020012100021111111151535337011111402141230
00012116130001830411102000500213114414011211030111802142100