Topografická zostava - dopravné nehody na diaľniciach, rýchlostných cestách a cestách I. a II. triedy za obdobie od 01.01. do 31.03.2014 pre územný okres: Krupina, cesta č.: 51

Topografická zostava, identifikované podľa čísla elektronickej knihy (eKDN), utriedené podľa 38 (kilometer)
Krupina
0
5
2
5
3
8
3
9
3
5
2
8
2
4
0
6
0
7
0
8
1
0
1
1
1
2
1
3
A
1
3
B
1
3
C
1
4
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
2
1
2
2
2
3
2
6
2
7
5
0
3
0
3
1
3
2
3
3
D
3
4
4
4
a
A
4
4
b
A
4
4
a
B
4
4
b
B
4
8
4
9
5
2
A
5
2
B
5
7
5
8
0
3
0
2
00050123950003830310101100100021131111802111101A12903141230
00033124050003890312110000750021551611802121201113402140810
00051126080003830212110001200021151111801113101111903141350

Topografická zostava - dopravné nehody na diaľniciach, rýchlostných cestách a cestách I. a II. triedy za obdobie od 01.01. do 31.03.2014 pre územný okres: Krupina, cesta č.: 66

Topografická zostava, identifikované podľa čísla elektronickej knihy (eKDN), utriedené podľa 38 (kilometer)
Krupina
0
5
2
5
3
8
3
9
3
5
2
8
2
4
0
6
0
7
0
8
1
0
1
1
1
2
1
3
A
1
3
B
1
3
C
1
4
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
2
1
2
2
2
3
2
6
2
7
5
0
3
0
3
1
3
2
3
3
D
3
4
4
4
a
A
4
4
b
A
4
4
a
B
4
4
b
B
4
8
4
9
5
2
A
5
2
B
5
7
5
8
0
3
0
2
000051390000381312109000350021111111101321351033111901141335
00053140700319471312102000180021111111161231211043311121403140750
00008143400038304121100002500213111111012357011111201140940
00001114470001830121020021650021151141601131103211301141728
00038114600003790111020001500211111611631211031131502140225