Topografická zostava - dopravné nehody na diaľniciach, rýchlostných cestách a cestách I. a II. triedy za obdobie od 01.01. do 31.03.2014 pre územný okres: Rimavská Sobota, cesta č.: 50

Topografická zostava, identifikované podľa čísla elektronickej knihy (eKDN), utriedené podľa 38 (kilometer)
Rimavská Sobota
0
5
2
5
3
8
3
9
3
5
2
8
2
4
0
6
0
7
0
8
1
0
1
1
1
2
1
3
A
1
3
B
1
3
C
1
4
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
2
1
2
2
2
3
2
6
2
7
5
0
3
0
3
1
3
2
3
3
D
3
4
4
4
a
A
4
4
b
A
4
4
a
B
4
4
b
B
4
8
4
9
5
2
A
5
2
B
5
7
5
8
0
3
0
2
000011326260038301210100050021311111103121101111601141540
00023132645003850843004100021111111803121111103141040

Topografická zostava - dopravné nehody na diaľniciach, rýchlostných cestách a cestách I. a II. triedy za obdobie od 01.01. do 31.03.2014 pre územný okres: Rimavská Sobota, cesta č.: 72

Topografická zostava, identifikované podľa čísla elektronickej knihy (eKDN), utriedené podľa 38 (kilometer)
Rimavská Sobota
0
5
2
5
3
8
3
9
3
5
2
8
2
4
0
6
0
7
0
8
1
0
1
1
1
2
1
3
A
1
3
B
1
3
C
1
4
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
2
1
2
2
2
3
2
6
2
7
5
0
3
0
3
1
3
2
3
3
D
3
4
4
4
a
A
4
4
b
A
4
4
a
B
4
4
b
B
4
8
4
9
5
2
A
5
2
B
5
7
5
8
0
3
0
2
000181120001190111020011000021121161101121103A111802142200
000121101900381112110012400021321161101221211013111702141715
00027113279001840311350011502112116110115101997131122603141955

Topografická zostava - dopravné nehody na diaľniciach, rýchlostných cestách a cestách I. a II. triedy za obdobie od 01.01. do 31.03.2014 pre územný okres: Rimavská Sobota, cesta č.: 531

Topografická zostava, identifikované podľa čísla elektronickej knihy (eKDN), utriedené podľa 38 (kilometer)
Rimavská Sobota
0
5
2
5
3
8
3
9
3
5
2
8
2
4
0
6
0
7
0
8
1
0
1
1
1
2
1
3
A
1
3
B
1
3
C
1
4
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
2
1
2
2
2
3
2
6
2
7
5
0
3
0
3
1
3
2
3
3
D
3
4
4
4
a
A
4
4
b
A
4
4
a
B
4
4
b
B
4
8
4
9
5
2
A
5
2
B
5
7
5
8
0
3
0
2
0000911220003890121010012500216116311031211011112501141320
000251560002890121020025000211511118031211011111503140950
0001511730001813211020017002132141110121022110110111202141430
000211184000184031135001021151111101211121989121312502141245
00005111030063077121111400270021111141101221211013131111601142155
00020111070003811121050003000213214111012212110131112102141625

Topografická zostava - dopravné nehody na diaľniciach, rýchlostných cestách a cestách I. a II. triedy za obdobie od 01.01. do 31.03.2014 pre územný okres: Rimavská Sobota, cesta č.: 571

Topografická zostava, identifikované podľa čísla elektronickej knihy (eKDN), utriedené podľa 38 (kilometer)
Rimavská Sobota
0
5
2
5
3
8
3
9
3
5
2
8
2
4
0
6
0
7
0
8
1
0
1
1
1
2
1
3
A
1
3
B
1
3
C
1
4
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
2
1
2
2
2
3
2
6
2
7
5
0
3
0
3
1
3
2
3
3
D
3
4
4
4
a
A
4
4
b
A
4
4
a
B
4
4
b
B
4
8
4
9
5
2
A
5
2
B
5
7
5
8
0
3
0
2
0000412130002830110101103300021651631801121103A021601140720
00026149300018132113600120021121161102210221140131112103141925
0000311521000183011102001300216516708011211030021601140500