Topografická zostava - dopravné nehody na diaľniciach, rýchlostných cestách a cestách I. a II. triedy za obdobie od 01.01. do 31.03.2014 pre územný okres: Stropkov, cesta č.: 15

Topografická zostava, identifikované podľa čísla elektronickej knihy (eKDN), utriedené podľa 38 (kilometer)
Stropkov
0
5
2
5
3
8
3
9
3
5
2
8
2
4
0
6
0
7
0
8
1
0
1
1
1
2
1
3
A
1
3
B
1
3
C
1
4
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
2
1
2
2
2
3
2
6
2
7
5
0
3
0
3
1
3
2
3
3
D
3
4
4
4
a
A
4
4
b
A
4
4
a
B
4
4
b
B
4
8
4
9
5
2
A
5
2
B
5
7
5
8
0
3
0
2
00011133790017508430007021111161101111111302142115
00026114241061048001211300130211111111112211021034311172103141600
00013114256001840311350014002111114112151001974121131602140015
00023114268061157141211100190021311111111221213013131121703141100
00019114325081357306111020001330211111411011211021111103142345