Rázcestník štatistík dopravnej nehodovosti 2014-12

Platnosť dát:
aktuálnych ku: 06.01.2015 01:13
porovnávaných minuloročných ku: 22.02.2014 01:13
RázcestníkMesačná štatistikaŠtvrťročná štatistika
 SR  kraj DOPZZákladné ukazovatele, prehľad DNPrehľad v cestnej dopraveDodatočne zomrelíDN chodcovNehodové lokalityDN podľa príčinNehodové lokalityTopografická zostava
policajný okresúzemný okresza bežný mesiacod začiatku rokaza bežný mesiacod začiatku rokaod začiatku rokaod začiatku rokaod začiatku rokaza bežný štvrťrokza bežný polrokod začiatku roka
všetky DNvšetky DNs následkom na živote alebo zdravís usmrtenímkilometrový systémuzlový systémvšetky DNzav. vod. MVkilometrový systémuzlový systém
zákl.ukaz.prehľad DNzákl.ukaz.prehľad DNzákl.ukaz.prehľad DNzákl.ukaz.prehľad DNnehodové úsekynehodové úsekynehodové miestanehodové úsekynehodové úsekynehodové miesta
hustota 5DN/kmhustota 5DN/úsekhustota 5DN/uzolhustota 5DN/kmhustota 5DN/úsekhustota 5DN/uzol
Slovenskodkvm-SRdnvm-SRdkvr-SRdnvr-SRdkzr-SRdnzr-SRdkur-SRdnur-SR  dzor-SRchodr-SR   prics-SRpricMVs-SR    
Bratislavský krajdkvm-51dnvm-51dkvr-51dnvr-51dkzr-51dnzr-51dkur-51dnur-51  dzor-51chodr-51   prics-51pricMVs-51    
Diaľničné oddelenie PZ Bratislava dnvm-p5100 dnvr-p5100 dnzr-p5100 dnur-p5100             
Bratislava - 1 dnvm-p5101 dnvr-p5101 dnzr-p5101 dnur-p5101             
Bratislava - 1 dnvm-5101 dnvr-5101 dnzr-5101 dnur-5101dn1m-5101dn1r-5101   nluur-5101       
Bratislava - 2 dnvm-p5102 dnvr-p5102 dnzr-p5102 dnur-p5102             
Bratislava - 2 dnvm-5102 dnvr-5102 dnzr-5102 dnur-5102dn1m-5102dn1r-5102  nlkur-5102nluur-5102nlumr-5102  nlkup-5102nluup-5102nlump-5102topor-5102
Bratislava - 3 dnvm-p5103 dnvr-p5103 dnzr-p5103 dnur-p5103             
Bratislava - 3 dnvm-5103 dnvr-5103 dnzr-5103 dnur-5103dn1m-5103dn1r-5103  nlkur-5103nluur-5103nlumr-5103  nlkup-5103  topor-5103
Bratislava - 4 dnvm-p5104 dnvr-p5104 dnzr-p5104 dnur-p5104             
Bratislava - 4 dnvm-5104 dnvr-5104 dnzr-5104 dnur-5104dn1m-5104dn1r-5104   nluur-5104      topor-5104
Bratislava - 5 dnvm-p5105 dnvr-p5105 dnzr-p5105 dnur-p5105             
Bratislava - 5 dnvm-5105 dnvr-5105 dnzr-5105 dnur-5105dn1m-5105dn1r-5105  nlkur-5105nluur-5105   nlkup-5105nluup-5105 topor-5105
Malacky dnvm-p5106 dnvr-p5106 dnzr-p5106 dnur-p5106             
Malacky dnvm-5106 dnvr-5106 dnzr-5106 dnur-5106dn1m-5106dn1r-5106  nlkur-5106       topor-5106
Pezinok dnvm-p5107 dnvr-p5107 dnzr-p5107 dnur-p5107             
Pezinok dnvm-5107 dnvr-5107 dnzr-5107 dnur-5107dn1m-5107dn1r-5107  nlkur-5107    nlkup-5107  topor-5107
Senec dnvm-p5108 dnvr-p5108 dnzr-p5108 dnur-p5108             
Senec dnvm-5108 dnvr-5108 dnzr-5108 dnur-5108dn1m-5108dn1r-5108  nlkur-5108       topor-5108
Diaľničné oddelenie PZ Malacky dnvm-p5180 dnvr-p5180 dnzr-p5180 dnur-p5180             
Trnavský krajdkvm-52dnvm-52dkvr-52dnvr-52dkzr-52dnzr-52dkur-52dnur-52  dzor-52chodr-52   prics-52pricMVs-52    
Diaľničné oddelenie PZ Trnava dnvm-p5200 dnvr-p5200 dnzr-p5200 dnur-p5200             
Trnava dnvm-p5201 dnvr-p5201 dnzr-p5201 dnur-p5201             
Trnava dnvm-5201 dnvr-5201 dnzr-5201 dnur-5201dn1m-5201dn1r-5201  nlkur-5201       topor-5201
Hlohovec dnvm-5204 dnvr-5204 dnzr-5204 dnur-5204dn1m-5204dn1r-5204  nlkur-5204       topor-5204
Piešťany dnvm-5205 dnvr-5205 dnzr-5205 dnur-5205dn1m-5205dn1r-5205  nlkur-5205    nlkup-5205  topor-5205
Dunajská Streda dnvm-p5202 dnvr-p5202 dnzr-p5202 dnur-p5202             
Dunajská Streda dnvm-5202 dnvr-5202 dnzr-5202 dnur-5202dn1m-5202dn1r-5202  nlkur-5202    nlkup-5202  topor-5202
Galanta dnvm-p5203 dnvr-p5203 dnzr-p5203 dnur-p5203             
Galanta dnvm-5203 dnvr-5203 dnzr-5203 dnur-5203dn1m-5203dn1r-5203  nlkur-5203       topor-5203
Senica dnvm-p5206 dnvr-p5206 dnzr-p5206 dnur-p5206             
Senica dnvm-5206 dnvr-5206 dnzr-5206 dnur-5206dn1m-5206dn1r-5206  nlkur-5206    nlkup-5206  topor-5206
Skalica dnvm-5207 dnvr-5207 dnzr-5207 dnur-5207dn1m-5207dn1r-5207  nlkur-5207       topor-5207
Trenčianský krajdkvm-53dnvm-53dkvr-53dnvr-53dkzr-53dnzr-53dkur-53dnur-53  dzor-53chodr-53   prics-53pricMVs-53    
Diaľničné oddelenie PZ Trenčín dnvm-p5300 dnvr-p5300 dnzr-p5300 dnur-p5300             
Trenčín dnvm-p5301 dnvr-p5301 dnzr-p5301 dnur-p5301             
Trenčín dnvm-5301 dnvr-5301 dnzr-5301 dnur-5301dn1m-5301dn1r-5301  nlkur-5301       topor-5301
Ilava dnvm-5303 dnvr-5303 dnzr-5303 dnur-5303dn1m-5303dn1r-5303  nlkur-5303    nlkup-5303  topor-5303
Bánovce n/ Bebravou dnvm-p5302 dnvr-p5302 dnzr-p5302 dnur-p5302             
Bánovce n/ Bebravou dnvm-5302 dnvr-5302 dnzr-5302 dnur-5302dn1m-5302dn1r-5302  nlkur-5302       topor-5302
Nové Mesto n/ Váhom dnvm-p5305 dnvr-p5305 dnzr-p5305 dnur-p5305             
Myjava dnvm-5304 dnvr-5304 dnzr-5304 dnur-5304dn1m-5304dn1r-5304          topor-5304
Nové Mesto nad Váhom dnvm-5305 dnvr-5305 dnzr-5305 dnur-5305dn1m-5305dn1r-5305          topor-5305
Partizánske dnvm-p5306 dnvr-p5306 dnzr-p5306 dnur-p5306             
Partizánske dnvm-5306 dnvr-5306 dnzr-5306 dnur-5306dn1m-5306dn1r-5306  nlkur-5306       topor-5306
Považská Bystrica dnvm-p5307 dnvr-p5307 dnzr-p5307 dnur-p5307             
Považská Bystrica dnvm-5307 dnvr-5307 dnzr-5307 dnur-5307dn1m-5307dn1r-5307  nlkur-5307       topor-5307
Púchov dnvm-5309 dnvr-5309 dnzr-5309 dnur-5309dn1m-5309dn1r-5309  nlkur-5309       topor-5309
Prievidza dnvm-p5308 dnvr-p5308 dnzr-p5308 dnur-p5308             
Prievidza dnvm-5308 dnvr-5308 dnzr-5308 dnur-5308dn1m-5308dn1r-5308  nlkur-5308       topor-5308
Nitrianský krajdkvm-54dnvm-54dkvr-54dnvr-54dkzr-54dnzr-54dkur-54dnur-54  dzor-54chodr-54   prics-54pricMVs-54    
Diaľničné oddelenie PZ Nitra - Selenec dnvm-p5400 dnvr-p5400 dnzr-p5400 dnur-p5400             
Nitra dnvm-p5401 dnvr-p5401 dnzr-p5401 dnur-p5401             
Nitra dnvm-5401 dnvr-5401 dnzr-5401 dnur-5401dn1m-5401dn1r-5401  nlkur-5401    nlkup-5401  topor-5401
Zlaté Moravce dnvm-5407 dnvr-5407 dnzr-5407 dnur-5407dn1m-5407dn1r-5407  nlkur-5407       topor-5407
Komárno dnvm-p5402 dnvr-p5402 dnzr-p5402 dnur-p5402             
Komárno dnvm-5402 dnvr-5402 dnzr-5402 dnur-5402dn1m-5402dn1r-5402  nlkur-5402       topor-5402
Levice dnvm-p5403 dnvr-p5403 dnzr-p5403 dnur-p5403             
Levice dnvm-5403 dnvr-5403 dnzr-5403 dnur-5403dn1m-5403dn1r-5403          topor-5403
Nové Zámky dnvm-p5404 dnvr-p5404 dnzr-p5404 dnur-p5404             
Nové Zámky dnvm-5404 dnvr-5404 dnzr-5404 dnur-5404dn1m-5404dn1r-5404          topor-5404
Šala dnvm-p5405 dnvr-p5405 dnzr-p5405 dnur-p5405             
Šaľa dnvm-5405 dnvr-5405 dnzr-5405 dnur-5405dn1m-5405dn1r-5405  nlkur-5405       topor-5405
Topolčany dnvm-p5406 dnvr-p5406 dnzr-p5406 dnur-p5406             
Topoľčany dnvm-5406 dnvr-5406 dnzr-5406 dnur-5406dn1m-5406dn1r-5406  nlkur-5406       topor-5406
Žilinský krajdkvm-55dnvm-55dkvr-55dnvr-55dkzr-55dnzr-55dkur-55dnur-55  dzor-55chodr-55   prics-55pricMVs-55    
Diaľničné oddelenie PZ Liptovský Mikuláš dnvm-p5500 dnvr-p5500 dnzr-p5500 dnur-p5500             
Žilina dnvm-p5501 dnvr-p5501 dnzr-p5501 dnur-p5501             
Žilina dnvm-5501 dnvr-5501 dnzr-5501 dnur-5501dn1m-5501dn1r-5501  nlkur-5501    nlkup-5501  topor-5501
Bytča dnvm-5502 dnvr-5502 dnzr-5502 dnur-5502dn1m-5502dn1r-5502          topor-5502
Čadca dnvm-p5503 dnvr-p5503 dnzr-p5503 dnur-p5503             
Čadca dnvm-5503 dnvr-5503 dnzr-5503 dnur-5503dn1m-5503dn1r-5503  nlkur-5503    nlkup-5503  topor-5503
Kysucké Nové Mesto dnvm-5505 dnvr-5505 dnzr-5505 dnur-5505dn1m-5505dn1r-5505  nlkur-5505    nlkup-5505  topor-5505
Dolný Kubín dnvm-p5504 dnvr-p5504 dnzr-p5504 dnur-p5504             
Dolný Kubín dnvm-5504 dnvr-5504 dnzr-5504 dnur-5504dn1m-5504dn1r-5504  nlkur-5504    nlkup-5504  topor-5504
Námestovo dnvm-5508 dnvr-5508 dnzr-5508 dnur-5508dn1m-5508dn1r-5508  nlkur-5508       topor-5508
Tvrdošín dnvm-5511 dnvr-5511 dnzr-5511 dnur-5511dn1m-5511dn1r-5511          topor-5511
Liptovský Mikuláš dnvm-p5506 dnvr-p5506 dnzr-p5506 dnur-p5506             
Liptovský Mikuláš dnvm-5506 dnvr-5506 dnzr-5506 dnur-5506dn1m-5506dn1r-5506  nlkur-5506    nlkup-5506  topor-5506
Martin dnvm-p5507 dnvr-p5507 dnzr-p5507 dnur-p5507             
Martin dnvm-5507 dnvr-5507 dnzr-5507 dnur-5507dn1m-5507dn1r-5507  nlkur-5507    nlkup-5507  topor-5507
Turčianske Teplice dnvm-5510 dnvr-5510 dnzr-5510 dnur-5510dn1m-5510dn1r-5510          topor-5510
Ružomberok dnvm-p5509 dnvr-p5509 dnzr-p5509 dnur-p5509             
Ružomberok dnvm-5509 dnvr-5509 dnzr-5509 dnur-5509dn1m-5509dn1r-5509  nlkur-5509       topor-5509
Diaľničné oddelenie PZ Kunovec (predtým Žilina - Bytča) dnvm-p5580 dnvr-p5580 dnzr-p5580 dnur-p5580             
Banskobystrický krajdkvm-56dnvm-56dkvr-56dnvr-56dkzr-56dnzr-56dkur-56dnur-56  dzor-56chodr-56   prics-56pricMVs-56    
Diaľničné oddelenie PZ Žiar nad Hronom dnvm-p5600 dnvr-p5600 dnzr-p5600 dnur-p5600             
Banská Bystrica dnvm-p5601 dnvr-p5601 dnzr-p5601 dnur-p5601             
Banská Bystrica dnvm-5601 dnvr-5601 dnzr-5601 dnur-5601dn1m-5601dn1r-5601  nlkur-5601       topor-5601
Brezno dnvm-p5603 dnvr-p5603 dnzr-p5603 dnur-p5603             
Brezno dnvm-5603 dnvr-5603 dnzr-5603 dnur-5603dn1m-5603dn1r-5603  nlkur-5603       topor-5603
Lučenec dnvm-p5606 dnvr-p5606 dnzr-p5606 dnur-p5606             
Lučenec dnvm-5606 dnvr-5606 dnzr-5606 dnur-5606dn1m-5606dn1r-5606  nlkur-5606    nlkup-5606  topor-5606
Poltár dnvm-5607 dnvr-5607 dnzr-5607 dnur-5607dn1m-5607dn1r-5607          topor-5607
Revúca dnvm-p5608 dnvr-p5608 dnzr-p5608 dnur-p5608             
Revúca dnvm-5608 dnvr-5608 dnzr-5608 dnur-5608dn1m-5608dn1r-5608          topor-5608
Rimavská Sobota dnvm-p5609 dnvr-p5609 dnzr-p5609 dnur-p5609             
Rimavská Sobota dnvm-5609 dnvr-5609 dnzr-5609 dnur-5609dn1m-5609dn1r-5609  nlkur-5609       topor-5609
Veľký Krtíš dnvm-p5610 dnvr-p5610 dnzr-p5610 dnur-p5610             
Veľký Krtíš dnvm-5610 dnvr-5610 dnzr-5610 dnur-5610dn1m-5610dn1r-5610          topor-5610
Zvolen dnvm-p5611 dnvr-p5611 dnzr-p5611 dnur-p5611             
Detva dnvm-5604 dnvr-5604 dnzr-5604 dnur-5604dn1m-5604dn1r-5604  nlkur-5604       topor-5604
Krupina dnvm-5605 dnvr-5605 dnzr-5605 dnur-5605dn1m-5605dn1r-5605  nlkur-5605       topor-5605
Zvolen dnvm-5611 dnvr-5611 dnzr-5611 dnur-5611dn1m-5611dn1r-5611  nlkur-5611       topor-5611
Žiar nad Hronom dnvm-p5613 dnvr-p5613 dnzr-p5613 dnur-p5613             
Banská Štiavnica dnvm-5602 dnvr-5602 dnzr-5602 dnur-5602dn1m-5602dn1r-5602          topor-5602
Žarnovica dnvm-5612 dnvr-5612 dnzr-5612 dnur-5612dn1m-5612dn1r-5612  nlkur-5612       topor-5612
Žiar nad Hronom dnvm-5613 dnvr-5613 dnzr-5613 dnur-5613dn1m-5613dn1r-5613  nlkur-5613    nlkup-5613  topor-5613
Prešovský krajdkvm-57dnvm-57dkvr-57dnvr-57dkzr-57dnzr-57dkur-57dnur-57  dzor-57chodr-57   prics-57pricMVs-57    
Diaľničné oddelenie PZ Prešov dnvm-p5700 dnvr-p5700 dnzr-p5700 dnur-p5700             
Prešov dnvm-p5701 dnvr-p5701 dnzr-p5701 dnur-p5701             
Prešov dnvm-5701 dnvr-5701 dnzr-5701 dnur-5701dn1m-5701dn1r-5701  nlkur-5701    nlkup-5701  topor-5701
Sabinov dnvm-5708 dnvr-5708 dnzr-5708 dnur-5708dn1m-5708dn1r-5708  nlkur-5708       topor-5708
Bardejov dnvm-p5702 dnvr-p5702 dnzr-p5702 dnur-p5702             
Bardejov dnvm-5702 dnvr-5702 dnzr-5702 dnur-5702dn1m-5702dn1r-5702  nlkur-5702       topor-5702
Humenné dnvm-p5703 dnvr-p5703 dnzr-p5703 dnur-p5703             
Humenné dnvm-5703 dnvr-5703 dnzr-5703 dnur-5703dn1m-5703dn1r-5703          topor-5703
Medzilaborce dnvm-5706 dnvr-5706 dnzr-5706 dnur-5706dn1m-5706dn1r-5706          topor-5706
Snina dnvm-5709 dnvr-5709 dnzr-5709 dnur-5709dn1m-5709dn1r-5709          topor-5709
Kežmarok dnvm-p5704 dnvr-p5704 dnzr-p5704 dnur-p5704             
Kežmarok dnvm-5704 dnvr-5704 dnzr-5704 dnur-5704dn1m-5704dn1r-5704  nlkur-5704       topor-5704
Poprad dnvm-p5707 dnvr-p5707 dnzr-p5707 dnur-p5707             
Levoča dnvm-5705 dnvr-5705 dnzr-5705 dnur-5705dn1m-5705dn1r-5705  nlkur-5705       topor-5705
Poprad dnvm-5707 dnvr-5707 dnzr-5707 dnur-5707dn1m-5707dn1r-5707  nlkur-5707    nlkup-5707  topor-5707
Stará Ľubovňa dnvm-p5710 dnvr-p5710 dnzr-p5710 dnur-p5710             
Stará Ľubovňa dnvm-5710 dnvr-5710 dnzr-5710 dnur-5710dn1m-5710dn1r-5710  nlkur-5710    nlkup-5710  topor-5710
Svidník dnvm-p5712 dnvr-p5712 dnzr-p5712 dnur-p5712             
Stropkov dnvm-5711 dnvr-5711 dnzr-5711 dnur-5711dn1m-5711dn1r-5711  nlkur-5711       topor-5711
Svidník dnvm-5712 dnvr-5712 dnzr-5712 dnur-5712dn1m-5712dn1r-5712  nlkur-5712       topor-5712
Vranov nad Topľou dnvm-p5713 dnvr-p5713 dnzr-p5713 dnur-p5713             
Vranov nad Topľou dnvm-5713 dnvr-5713 dnzr-5713 dnur-5713dn1m-5713dn1r-5713  nlkur-5713       topor-5713
Diaľničné oddelenie PZ Branisko dnvm-p5780 dnvr-p5780 dnzr-p5780 dnur-p5780             
Diaľničné oddelenie PZ Mengusovce dnvm-p5781 dnvr-p5781 dnzr-p5781 dnur-p5781             
Košický krajdkvm-58dnvm-58dkvr-58dnvr-58dkzr-58dnzr-58dkur-58dnur-58  dzor-58chodr-58   prics-58pricMVs-58    
Diaľničné oddelenie PZ Košice dnvm-p5800 dnvr-p5800 dnzr-p5800 dnur-p5800             
Košice dnvm-p5801 dnvr-p5801 dnzr-p5801 dnur-p5801             
Košice dnvm-5801 dnvr-5801 dnzr-5801 dnur-5801dn1m-5801dn1r-5801  nlkur-5801nluur-5801   nlkup-5801nluup-5801 topor-5801
Košice - okolie dnvm-p5802 dnvr-p5802 dnzr-p5802 dnur-p5802             
Košice - okolie dnvm-5802 dnvr-5802 dnzr-5802 dnur-5802dn1m-5802dn1r-5802  nlkur-5802       topor-5802
Michalovce dnvm-p5804 dnvr-p5804 dnzr-p5804 dnur-p5804             
Michalovce dnvm-5804 dnvr-5804 dnzr-5804 dnur-5804dn1m-5804dn1r-5804  nlkur-5804    nlkup-5804  topor-5804
Sobrance dnvm-5806 dnvr-5806 dnzr-5806 dnur-5806dn1m-5806dn1r-5806          topor-5806
Rožňava dnvm-p5805 dnvr-p5805 dnzr-p5805 dnur-p5805             
Rožňava dnvm-5805 dnvr-5805 dnzr-5805 dnur-5805dn1m-5805dn1r-5805  nlkur-5805       topor-5805
Spišská Nová Ves dnvm-p5807 dnvr-p5807 dnzr-p5807 dnur-p5807             
Gelnica dnvm-5803 dnvr-5803 dnzr-5803 dnur-5803dn1m-5803dn1r-5803          topor-5803
Spišská Nová Ves dnvm-5807 dnvr-5807 dnzr-5807 dnur-5807dn1m-5807dn1r-5807  nlkur-5807       topor-5807
Trebišov dnvm-p5808 dnvr-p5808 dnzr-p5808 dnur-p5808             
Trebišov dnvm-5808 dnvr-5808 dnzr-5808 dnur-5808dn1m-5808dn1r-5808          topor-5808
Ročenka 01-10,
generovaná štvrťročne
od začiatku roka
SRkrajTab.č. 01Tab.č. 02Tab.č. 03Tab.č. 04Tab.č. 05Tab.č. 06Tab.č. 07Tab.č. 08Tab.č. 09Tab.č. 10
Celkové následky dopravných nehôdPrehľad nehôd podľa zavinenia a následkovPrehľad nehôd podľa hlavnej príčiny a následkuPrehľad nehôd zavinených pod vplyvom alkoholu podľa subjektovPrehľad nehôd zavinených pod vplyvom alkoholuPrehľad nehôd podľa zavinenia v percentáchPrehľad nehôd zavinených vodičom mot. voz. podľa hlavnej príčinyPrehľad nehôd podľa miesta a následkuPrehľad nehôd podľa druhu komunikácie a následkuPrehľad nehôd podľa miesta a zavinenia
Slovenskodsp01-SRdsp02-SRdsp03-SRdsp04-SRdsp05-SRdsp06-SRdsp07-SRdsp08-SRdsp09-SRdsp10-SR
Bratislavský krajdsp01-51dsp02-51dsp03-51dsp04-51dsp05-51dsp06-51dsp07-51dsp08-51dsp09-51dsp10-51
Trnavský krajdsp01-52dsp02-52dsp03-52dsp04-52dsp05-52dsp06-52dsp07-52dsp08-52dsp09-52dsp10-52
Trenčianský krajdsp01-53dsp02-53dsp03-53dsp04-53dsp05-53dsp06-53dsp07-53dsp08-53dsp09-53dsp10-53
Nitrianský krajdsp01-54dsp02-54dsp03-54dsp04-54dsp05-54dsp06-54dsp07-54dsp08-54dsp09-54dsp10-54
Žilinský krajdsp01-55dsp02-55dsp03-55dsp04-55dsp05-55dsp06-55dsp07-55dsp08-55dsp09-55dsp10-55
Banskobystrický krajdsp01-56dsp02-56dsp03-56dsp04-56dsp05-56dsp06-56dsp07-56dsp08-56dsp09-56dsp10-56
Prešovský krajdsp01-57dsp02-57dsp03-57dsp04-57dsp05-57dsp06-57dsp07-57dsp08-57dsp09-57dsp10-57
Košický krajdsp01-58dsp02-58dsp03-58dsp04-58dsp05-58dsp06-58dsp07-58dsp08-58dsp09-58dsp10-58
Ročenka 11-20,
generovaná štvrťročne
od začiatku roka
SRkrajTab.č. 11Tab.č. 12Tab.č. 13Tab.č. 14Tab.č. 15Tab.č. 16Tab.č. 17Tab.č. 18Tab.č. 19Tab.č. 20
Prehľad nehôd podľa miesta a hlavnej príčinyPrehľad nehôd podľa druhu komunikácie a hlavnej príčinyPrehľad nehôd podľa smerových pomerov a následkovPrehľad nehôd podľa smerových pomerov a hlavných príčinPrehľad nehôd podľa kategórie vodičov (vinníkov) a hlavných príčinPrehľad nehôd podľa vodičskej praxe a hlavných príčinPrehľad nehôd podľa veku vodičaPrehľad nehôd podľa stavu vodiča (vinníka)Prehľad nehôd podľa príslušnosti vozidla (vinníka)Prehľad nehôd podľa kategórie vozidla vinníka a hlavnej príčiny
Slovenskodsp11-SRdsp12-SRdsp13-SRdsp14-SRdsp15-SRdsp16-SRdsp17-SRdsp18-SRdsp19-SRdsp20-SR
Bratislavský krajdsp11-51dsp12-51dsp13-51dsp14-51dsp15-51dsp16-51dsp17-51dsp18-51dsp19-51dsp20-51
Trnavský krajdsp11-52dsp12-52dsp13-52dsp14-52dsp15-52dsp16-52dsp17-52dsp18-52dsp19-52dsp20-52
Trenčianský krajdsp11-53dsp12-53dsp13-53dsp14-53dsp15-53dsp16-53dsp17-53dsp18-53dsp19-53dsp20-53
Nitrianský krajdsp11-54dsp12-54dsp13-54dsp14-54dsp15-54dsp16-54dsp17-54dsp18-54dsp19-54dsp20-54
Žilinský krajdsp11-55dsp12-55dsp13-55dsp14-55dsp15-55dsp16-55dsp17-55dsp18-55dsp19-55dsp20-55
Banskobystrický krajdsp11-56dsp12-56dsp13-56dsp14-56dsp15-56dsp16-56dsp17-56dsp18-56dsp19-56dsp20-56
Prešovský krajdsp11-57dsp12-57dsp13-57dsp14-57dsp15-57dsp16-57dsp17-57dsp18-57dsp19-57dsp20-57
Košický krajdsp11-58dsp12-58dsp13-58dsp14-58dsp15-58dsp16-58dsp17-58dsp18-58dsp19-58dsp20-58
Ročenka 21-30,
generovaná štvrťročne
od začiatku roka
SRkrajTab.č. 21Tab.č. 22Tab.č. 23Tab.č. 24Tab.č. 25Tab.č. 26Tab.č. 27Tab.č. 28Tab.č. 29Tab.č. 30
Prehľad nehôd podľa výrobnej značky vozidlaPrehľad nehôd cudzincov podľa štátnej príslušnosti a hlavnej príčinyDopravné nehody zavinené chodcomPrehľad nehôd podľa hlavnej príčinyPrehľad nehôd podľa stavu vozovkyPrehľad nehôd podľa poveter-nostných podmienokPrehľad nehôd podľa povahy vozovkyPrehľad nehôd podľa časových údajovPrehľad nehôd podľa druhu nehody a následkuPrehľad nehôd podľa charakteru zrážky a následky
Slovenskodsp21-SRdsp22-SRdsp23-SRdsp24-SRdsp25-SRdsp26-SRdsp27-SRdsp28-SRdsp29-SRdsp30-SR
Bratislavský krajdsp21-51dsp22-51dsp23-51dsp24-51dsp25-51dsp26-51dsp27-51dsp28-51dsp29-51dsp30-51
Trnavský krajdsp21-52dsp22-52dsp23-52dsp24-52dsp25-52dsp26-52dsp27-52dsp28-52dsp29-52dsp30-52
Trenčianský krajdsp21-53dsp22-53dsp23-53dsp24-53dsp25-53dsp26-53dsp27-53dsp28-53dsp29-53dsp30-53
Nitrianský krajdsp21-54dsp22-54dsp23-54dsp24-54dsp25-54dsp26-54dsp27-54dsp28-54dsp29-54dsp30-54
Žilinský krajdsp21-55dsp22-55dsp23-55dsp24-55dsp25-55dsp26-55dsp27-55dsp28-55dsp29-55dsp30-55
Banskobystrický krajdsp21-56dsp22-56dsp23-56dsp24-56dsp25-56dsp26-56dsp27-56dsp28-56dsp29-56dsp30-56
Prešovský krajdsp21-57dsp22-57dsp23-57dsp24-57dsp25-57dsp26-57dsp27-57dsp28-57dsp29-57dsp30-57
Košický krajdsp21-58dsp22-58dsp23-58dsp24-58dsp25-58dsp26-58dsp27-58dsp28-58dsp29-58dsp30-58
Ročenka 31-40,
generovaná štvrťročne
od začiatku roka
SRkrajTab.č. 31Tab.č. 32Tab.č. 33Tab.č. 34Tab.č. 35Tab.č. 36Tab.č. 37Tab.č. 38Tab.č. 39Tab.č. 40
Viditeľnosť a rozhľadové pomerySituovanie nehody a špecifikácia miesta, charakte-ristika prepravyVozidlo po nehode, spôsob vyprostenia osôbŠkoda na vozidlePoskytnutie prvej pomociPrehľad nehôd podľa jednotlivých mesiacovPrehľad nehôd MV, MNO, diplomatiNásledky nehôd podľa kategórie účastníkov cestnej premávkyNásledky nehôd v obci podľa kategórie účastníkov cestnej premávkyNásledky nehôd mimo obce podľa kategórie účastníkov cestnej premávky
Slovenskodsp31-SRdsp32-SRdsp33-SRdsp34-SRdsp35-SRdsp36-SRdsp37-SRdsp38-SRdsp39-SRdsp40-SR
Bratislavský krajdsp31-51dsp32-51dsp33-51dsp34-51dsp35-51dsp36-51dsp37-51dsp38-51dsp39-51dsp40-51
Trnavský krajdsp31-52dsp32-52dsp33-52dsp34-52dsp35-52dsp36-52dsp37-52dsp38-52dsp39-52dsp40-52
Trenčianský krajdsp31-53dsp32-53dsp33-53dsp34-53dsp35-53dsp36-53dsp37-53dsp38-53dsp39-53dsp40-53
Nitrianský krajdsp31-54dsp32-54dsp33-54dsp34-54dsp35-54dsp36-54dsp37-54dsp38-54dsp39-54dsp40-54
Žilinský krajdsp31-55dsp32-55dsp33-55dsp34-55dsp35-55dsp36-55dsp37-55dsp38-55dsp39-55dsp40-55
Banskobystrický krajdsp31-56dsp32-56dsp33-56dsp34-56dsp35-56dsp36-56dsp37-56dsp38-56dsp39-56dsp40-56
Prešovský krajdsp31-57dsp32-57dsp33-57dsp34-57dsp35-57dsp36-57dsp37-57dsp38-57dsp39-57dsp40-57
Košický krajdsp31-58dsp32-58dsp33-58dsp34-58dsp35-58dsp36-58dsp37-58dsp38-58dsp39-58dsp40-58
Ročenka 47-49,
generovaná štvrťročne
od začiatku roka
SRkrajTab.č. 47Tab.č. 48Tab.č. 49
Následky nehôd pod vlivem alkoholu podľa kategórie účastníkov cestnej premávkyUsmrtené a ranené osoby vo vozidlách pri DN podľa kategórie účastníka CP a vekuDN podľa povahy
Slovenskodsp47-SRdsp48-SRdsp49-SR
Bratislavský krajdsp47-51dsp48-51dsp49-51
Trnavský krajdsp47-52dsp48-52dsp49-52
Trenčianský krajdsp47-53dsp48-53dsp49-53
Nitrianský krajdsp47-54dsp48-54dsp49-54
Žilinský krajdsp47-55dsp48-55dsp49-55
Banskobystrický krajdsp47-56dsp48-56dsp49-56
Prešovský krajdsp47-57dsp48-57dsp49-57
Košický krajdsp47-58dsp48-58dsp49-58
Legenda:
[prázdne pole] - príslušný súbor nie je generovaný

Vysvetlivky - popisujú skratky, vysvetľujú časté problémy pri výklade štatistík
 
• Dokument: index-public.html
• Zdroj dát: systém IS DN
• Platnosť dát: aktuálnych ku: 06.01.2015 01:13, minuloročných ku: 22.02.2014 01:13
• Generované: 06.01.2015 01:31:30.102 (centrum: 1.25.10.381)