Rozbor dopravnej nehodovosti podľa hlavných príčin, DN zavinené vodičom motorového vozidla.
Za obdobie od 01.07. do 30.09.2017. Územie: Bratislavský kraj

Rozbor dopravnej nehodovosti podľa hlavných príčin (10 najpočetnejších podľa 1. a 2. úrovne)
Bratislavský kraj
0102030405060708
Počet nehôd celkom3714763434555403444
porušenie povinnosti vodiča1602228221819131622
tj. %43,146,844,451,24034,532,547,150
nevenovanie sa plne vedeniu vozidla a nesledovanie situácie v cestnej premávke1372026161416101520
nedbanie zvýšenej opatrnosti voči cyklistom a chodcom, najmä deťom, zdravotne postihnutým osobám, osobitne voči osobám, ktoré používajú bielu palicu, a starým osobám711302000
vedenie vozidla po požití alkoholu v takom čase, keď sa alkohol nachádza v organizme vodiča410111000
vedenie vozidla, ak je schopnosť vodiča viesť vozidlo znížená najmä úrazom, chorobou, nevoľnosťou alebo únavou300100200
nerešpektovanie chodcov prechádzajúcich cez cestu, na ktorú vodič odbočuje, pri odbočovaní na miesto mimo cesty, pri vchádzaní na cestu a pri otáčaní alebo pri cúvaní301010010
požitie alkoholického nápoja počas vedenia vozidla200000101
zastavenie vozidla na priechode pre chodcov alebo na priechode pre cyklistov100010000
nedovolená rýchlosť jazdy45466311852
tj. %12,18,59,5146,7202014,74,5
neprispôsobenie rýchlosti jazdy svojim schopnostiam400201100
neprispôsobenie rýchlosti jazdy poveternostným podmienkam201000100
neprispôsobenie rýchlosti jazdy stavu a povahe vozovky201001000
neprispôsobenie rýchlosti jazdy iným okolnostiam, ktoré možno predvídať100000100
nesprávna jazda cez križovatku42511352457
tj. %11,310,617,5711,13,61014,715,9
nezastavenie, nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Stoj, daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste602000103
nedanie prednosti v jazde vozidlám prichádzajúcim sprava401010020
nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste200110000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami3424582616
tj. %9,24,36,311,617,83,6152,913,6
nedodržanie dostatočnej vzdialenosti od vozidla jazdiaceho vpredu410210000
nesprávne odbočovanie2323148122
tj. %6,24,34,82,38,914,52,55,94,5
nedanie prednosti v jazde protiidúcim motorovým vozidlám i nemotorovým vozidlám a električkám idúcim v oboch smeroch pri odbočovaní vľavo1523045010
neopatrné odbočovanie200000011
nedanie prednosti v jazde cyklistovi idúcemu rovno vodičom odbočujúcim vpravo200001001
nedanie prednosti chodcom prechádzajúcim cez vozovku pri odbočovaní vľavo100001000
nesprávne otáčanie a cúvanie1813206231
tj. %4,92,14,84,7010,958,82,3
nebezpečné cúvanie1213102221
nezaistenie bezpečného otáčania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby200101000
nezaistenie bezpečného cúvania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby200002000
nesprávna jazda v jazdných pruhoch1442314000
tj. %3,88,53,272,27,3000
nesprávne prechádzanie medzi pruhmi932112000
nedanie prednosti v jazde vodičovi idúcemu v priebežnom pruhu pri zaraďovaní z pripájacieho pruhu310101000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky1162120000
tj. %312,83,22,34,40000
nedbanie na dopravné značky a dopravné zariadenia1162120000
nesprávne vchádzanie na cestu702011201
tj. %1,903,202,21,8502,3
nedanie prednosti v jazde vozidlám idúcim po ceste pri vchádzaní na cestu z miesta mimo cesty100001000
nezaistenie bezpečného vjazdu na cestu pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby100000001
nesprávne predchádzanie601010022
tj. %1,601,602,2005,94,5
predchádzanie vľavo odbočujúceho vozidla vľavo301010010
nedostatočný bočný odstup pri predchádzaní100000001
predchádzanie bez ohľadu na vodiča jazdiaceho v protismere alebo iných účastníkov cestnej premávky100000010
predchádzanie výrazne nižšou rýchlosťou ako za ním idúce vozidlo, ktoré začalo úkon predchádzania skôr100000001

Vysvetlivky - popisujú skratky, vysvetľujú časté problémy pri výklade štatistík
 
• Dokument: stvrtrocna/pricMVs/pricMVs-51.html
• Zdroj dát: systém IS DN
• Platnosť dát: aktuálnych ku: 06.10.2017 19:13, minuloročných ku: 22.02.2017 19:13
• Generované: 06.10.2017 19:42 (centrum: 1.32.2.439)