Rozbor dopravnej nehodovosti podľa hlavných príčin, DN zavinené vodičom motorového vozidla.
Za obdobie od 01.07. do 30.09.2017. Územie: Trnavský kraj

Rozbor dopravnej nehodovosti podľa hlavných príčin (10 najpočetnejších podľa 1. a 2. úrovne)
Trnavský kraj
01020304050607
Počet nehôd celkom24460473720213227
porušenie povinnosti vodiča8518102089128
tj. %34,83021,354,14042,937,529,6
nevenovanie sa plne vedeniu vozidla a nesledovanie situácie v cestnej premávke691510185696
vedenie vozidla, ak je schopnosť vodiča viesť vozidlo znížená najmä úrazom, chorobou, nevoľnosťou alebo únavou70002131
vedenie vozidla po požití alkoholu v takom čase, keď sa alkohol nachádza v organizme vodiča50021200
nedbanie zvýšenej opatrnosti voči cyklistom a chodcom, najmä deťom, zdravotne postihnutým osobám, osobitne voči osobám, ktoré používajú bielu palicu, a starým osobám22000000
vozidlo nemožno prevádzkovať v cestnej premávke10000001
nerešpektovanie cyklistov prechádzajúcich cez priechod pre cyklistov11000000
nedovolená rýchlosť jazdy54129743118
tj. %22,12019,118,92014,334,429,6
neprispôsobenie rýchlosti jazdy poveternostným podmienkam61201020
neprispôsobenie rýchlosti jazdy stavu a povahe vozovky50100022
neprispôsobenie rýchlosti jazdy vlastnostiam vozidla a nákladu10000010
prekročenie dovolenej rýchlosti v obci11000000
nesprávna jazda cez križovatku35111124142
tj. %14,318,323,45,4204,812,57,4
nezastavenie, nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Stoj, daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste61410000
nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste20101000
nedanie prednosti v jazde vozidlám prichádzajúcim sprava10000100
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami166311113
tj. %6,6106,42,754,83,111,1
nedodržanie dostatočnej vzdialenosti od vozidla jazdiaceho vpredu10000001
nesprávne otáčanie a cúvanie145311202
tj. %5,78,36,42,759,507,4
nebezpečné cúvanie84201001
otáčanie na neprehľadných alebo na inak nebezpečných miestach21010000
porušenie pravidiel pre odbočovanie (§ 19) a pre prejazd cez križovatku (§ 20) pri otáčaní10100000
nezaistenie bezpečného otáčania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby10000100
nezaistenie bezpečného cúvania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby10000100
nesprávne odbočovanie133321301
tj. %5,356,45,4514,303,7
nedanie prednosti v jazde protiidúcim motorovým vozidlám i nemotorovým vozidlám a električkám idúcim v oboch smeroch pri odbočovaní vľavo93321000
nedanie prednosti v jazde cyklistovi idúcemu rovno vodičom odbočujúcim vpravo20000200
neopatrné odbočovanie10000100
nesprávny spôsob jazdy82211020
tj. %3,33,34,32,7506,30
jazda po nesprávnej strane, okraju vozovky10000010
nesprávne vchádzanie na cestu71310101
tj. %2,91,76,42,704,803,7
nesprávne predchádzanie41100011
tj. %1,61,72,10003,13,7
nesprávne vybočenie zo smeru jazdy pri predchádzaní10000010
predchádzanie pri nedostatočnom rozhľade pred sebe10000001
predchádzanie bez možnosti bezpečného zaradenia pred predchádzané vozidlo10100000
predchádzanie vľavo odbočujúceho vozidla vľavo11000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky31020000
tj. %1,21,705,40000
neprispôsobenie správania v cestnej premávke svojim schopnostiam10010000
nedbanie na dopravné značky a dopravné zariadenia11000000

Vysvetlivky - popisujú skratky, vysvetľujú časté problémy pri výklade štatistík
 
• Dokument: stvrtrocna/pricMVs/pricMVs-52.html
• Zdroj dát: systém IS DN
• Platnosť dát: aktuálnych ku: 06.10.2017 19:13, minuloročných ku: 22.02.2017 19:13
• Generované: 06.10.2017 19:42 (centrum: 1.32.2.439)