Rozbor dopravnej nehodovosti podľa hlavných príčin, DN zavinené vodičom motorového vozidla.
Za obdobie od 01.07. do 30.09.2017. Územie: Trenčiansky kraj

Rozbor dopravnej nehodovosti podľa hlavných príčin (10 najpočetnejších podľa 1. a 2. úrovne)
Trenčiansky kraj
010203040506070809
Počet nehôd celkom23649202312258236115
porušenie povinnosti vodiča941761071724265
tj. %39,834,73043,558,3682517,442,633,3
nevenovanie sa plne vedeniu vozidla a nesledovanie situácie v cestnej premávke77146861322242
vedenie vozidla, ak je schopnosť vodiča viesť vozidlo znížená najmä úrazom, chorobou, nevoľnosťou alebo únavou9201120102
nedbanie zvýšenej opatrnosti voči cyklistom a chodcom, najmä deťom, zdravotne postihnutým osobám, osobitne voči osobám, ktoré používajú bielu palicu, a starým osobám3001000110
nerešpektovanie chodcov prechádzajúcich cez cestu, na ktorú vodič odbočuje, pri odbočovaní na miesto mimo cesty, pri vchádzaní na cestu a pri otáčaní alebo pri cúvaní1000000010
nedovolená rýchlosť jazdy461166432473
tj. %19,522,43026,133,3122517,411,520
neprispôsobenie rýchlosti jazdy stavu a povahe vozovky7200300011
neprispôsobenie rýchlosti jazdy poveternostným podmienkam6302010000
neprispôsobenie rýchlosti jazdy svojim schopnostiam1100000000
neprispôsobenie rýchlosti jazdy iným okolnostiam, ktoré možno predvídať1001000000
nesprávna jazda cez križovatku17403022231
tj. %7,28,201308258,74,96,7
nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste2001000100
nezastavenie, nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Stoj, daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste1001000000
nesprávne odbočovanie15310101261
tj. %6,46,1508,3012,58,79,86,7
nedanie prednosti v jazde protiidúcim motorovým vozidlám i nemotorovým vozidlám a električkám idúcim v oboch smeroch pri odbočovaní vľavo11310001141
neopatrné odbočovanie2000100010
nesprávne zaradenie sa pred odbočením vpravo1000000100
nesprávne otáčanie a cúvanie15413001051
tj. %6,48,25130012,508,26,7
nezaistenie bezpečného otáčania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby6201001020
nezaistenie bezpečného cúvania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby5210000020
nebezpečné cúvanie2002000000
porušenie pravidiel pre odbočovanie (§ 19) a pre prejazd cez križovatku (§ 20) pri otáčaní1000000001
cúvanie na neprehľadných alebo na inak nebezpečných miestach1000000010
nesprávne predchádzanie14510000251
tj. %5,910,2500008,78,26,7
predchádzanie bez ohľadu na vodiča jazdiaceho v protismere alebo iných účastníkov cestnej premávky4200000200
predchádzanie pri nedostatočnom rozhľade pred sebe3100000020
predchádzanie pri jazde cez križovatku a v takej vzdialenosti pred križovatkou, ktorá nie je dostatočná na bezpečné dokončenie predchádzania pred úrovňou križovatky2200000000
predchádzanie po nesprávnej strane vpravo1000000010
nesprávne zaradenie sa pred predchádzané vozidlo1000000010
nedostatočný bočný odstup pri predchádzaní1000000001
predchádzanie vľavo odbočujúceho vozidla vľavo1000000010
nesprávny spôsob jazdy12200000361
tj. %5,14,100000139,86,7
jazda po nesprávnej strane, okraju vozovky1000000010
jazda po krajnici, okrem obchádzania a vyhýbania1000000010
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami10210010321
tj. %4,24,150040133,36,7
nedodržanie dostatočnej vzdialenosti od vozidla jazdiaceho vpredu1000000001
nesprávne vchádzanie na cestu4001010110
tj. %1,7004,30404,31,60
nesprávna jazda v jazdných pruhoch2020000000
tj. %0,80100000000
jazda v nesprávnom pruhu mimo obce1010000000

Vysvetlivky - popisujú skratky, vysvetľujú časté problémy pri výklade štatistík
 
• Dokument: stvrtrocna/pricMVs/pricMVs-53.html
• Zdroj dát: systém IS DN
• Platnosť dát: aktuálnych ku: 06.10.2017 19:13, minuloročných ku: 22.02.2017 19:13
• Generované: 06.10.2017 19:42 (centrum: 1.32.2.439)