Rozbor dopravnej nehodovosti podľa hlavných príčin, DN zavinené vodičom motorového vozidla.
Za obdobie od 01.07. do 30.09.2017. Územie: Nitriansky kraj

Rozbor dopravnej nehodovosti podľa hlavných príčin (10 najpočetnejších podľa 1. a 2. úrovne)
Nitriansky kraj
01020304050607
Počet nehôd celkom317142174249162229
porušenie povinnosti vodiča114594623778
tj. %3641,523,514,346,943,831,827,6
nevenovanie sa plne vedeniu vozidla a nesledovanie situácie v cestnej premávke99553520556
vedenie vozidla, ak je schopnosť vodiča viesť vozidlo znížená najmä úrazom, chorobou, nevoľnosťou alebo únavou32000001
nepribratie potrebného počtu spôsobilých osôb, a ich náležite nepoučenie21100000
nerešpektovanie chodcov prechádzajúcich cez cestu, na ktorú vodič odbočuje, pri odbočovaní na miesto mimo cesty, pri vchádzaní na cestu a pri otáčaní alebo pri cúvaní20000110
nedbanie zvýšenej opatrnosti voči cyklistom a chodcom, najmä deťom, zdravotne postihnutým osobám, osobitne voči osobám, ktoré používajú bielu palicu, a starým osobám11000000
požitie alkoholického nápoja počas vedenia vozidla10000010
vedenie vozidla po požití alkoholu v takom čase, keď sa alkohol nachádza v organizme vodiča10001000
vedenie vozidla, ak je schopnosť vodiča viesť vozidlo znížená užitím liekov10000001
náhle zníženie rýchlosti jazdy alebo náhle zastavenie, ak to nevyžaduje bezpečnosť cestnej premávky10010000
nedovolená rýchlosť jazdy8128413144513
tj. %25,619,723,53128,62522,744,8
neprispôsobenie rýchlosti jazdy stavu a povahe vozovky74001002
neprispôsobenie rýchlosti jazdy svojim schopnostiam42100010
neprispôsobenie rýchlosti jazdy poveternostným podmienkam31010001
neprispôsobenie rýchlosti jazdy iným okolnostiam, ktoré možno predvídať20020000
nesprávna jazda cez križovatku3412465133
tj. %10,78,523,514,310,26,313,610,3
nezastavenie, nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Stoj, daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste52201000
nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste20001010
nedanie prednosti v jazde vozidlám prichádzajúcim sprava20000011
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami2716031223
tj. %8,511,307,1212,59,110,3
nesprávny spôsob jazdy122280000
tj. %3,81,411,8190000
nesprávne odbočovanie102121121
tj. %3,21,45,94,826,39,13,4
nedanie prednosti v jazde protiidúcim motorovým vozidlám i nemotorovým vozidlám a električkám idúcim v oboch smeroch pri odbočovaní vľavo51011020
neopatrné odbočovanie21000001
nedanie prednosti v jazde cyklistovi idúcemu rovno vodičom odbočujúcim vpravo20100100
nesprávne predchádzanie95110011
tj. %2,83,55,92,4004,53,4
predchádzanie bez ohľadu na vodiča jazdiaceho v protismere alebo iných účastníkov cestnej premávky42100010
predchádzanie pri nedostatočnom rozhľade pred sebe11000000
predchádzanie bez možnosti bezpečného zaradenia pred predchádzané vozidlo11000000
predchádzanie vľavo odbočujúceho vozidla vľavo10000001
predchádzanie po krajnici10010000
predchádzanie pri jazde cez križovatku a v takej vzdialenosti pred križovatkou, ktorá nie je dostatočná na bezpečné dokončenie predchádzania pred úrovňou križovatky11000000
nesprávne otáčanie a cúvanie95110020
tj. %2,83,55,92,4009,10
nezaistenie bezpečného cúvania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby32100000
nebezpečné cúvanie20010010
nezaistenie bezpečného otáčania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby11000000
nesprávne vchádzanie na cestu75001100
tj. %2,23,50026,300
nesprávna jazda v jazdných pruhoch33000000
tj. %0,92,1000000
nesprávne prechádzanie medzi pruhmi33000000

Vysvetlivky - popisujú skratky, vysvetľujú časté problémy pri výklade štatistík
 
• Dokument: stvrtrocna/pricMVs/pricMVs-54.html
• Zdroj dát: systém IS DN
• Platnosť dát: aktuálnych ku: 06.10.2017 19:13, minuloročných ku: 22.02.2017 19:13
• Generované: 06.10.2017 19:42 (centrum: 1.32.2.439)