Rozbor dopravnej nehodovosti podľa hlavných príčin, DN zavinené vodičom motorového vozidla.
Za obdobie od 01.07. do 30.09.2017. Územie: Žilinský kraj

Rozbor dopravnej nehodovosti podľa hlavných príčin (10 najpočetnejších podľa 1. a 2. úrovne)
Žilinský kraj
0102030405060708091011
Počet nehôd celkom38110214552815592921301216
porušenie povinnosti vodiča145414289319159845
tj. %38,140,228,650,932,12032,251,742,926,733,331,3
nevenovanie sa plne vedeniu vozidla a nesledovanie situácie v cestnej premávke11333423739138544
vedenie vozidla po požití alkoholu v takom čase, keď sa alkohol nachádza v organizme vodiča1110300420100
vedenie vozidla, ak je schopnosť vodiča viesť vozidlo znížená najmä úrazom, chorobou, nevoľnosťou alebo únavou630100200000
nedbanie zvýšenej opatrnosti voči cyklistom a chodcom, najmä deťom, zdravotne postihnutým osobám, osobitne voči osobám, ktoré používajú bielu palicu, a starým osobám510120100000
nerešpektovanie chodcov prechádzajúcich cez cestu, na ktorú vodič odbočuje, pri odbočovaní na miesto mimo cesty, pri vchádzaní na cestu a pri otáčaní alebo pri cúvaní310000000200
vozidlo nemožno prevádzkovať v cestnej premávke110000000000
vedenie vozidla po užití inej návykovej látky v takom čase, keď sa iná návyková látka nachádza v organizme vodiča100000100000
zastavenie vozidla na priechode pre chodcov alebo na priechode pre cyklistov100000100000
nedovolená rýchlosť jazdy772336931126833
tj. %20,222,521,410,932,12018,66,928,626,72518,8
neprispôsobenie rýchlosti jazdy poveternostným podmienkam511110000001
neprispôsobenie rýchlosti jazdy stavu a povahe vozovky500020201000
neprispôsobenie rýchlosti jazdy svojim schopnostiam410120000000
neprispôsobenie rýchlosti jazdy iným okolnostiam, ktoré možno predvídať200010100000
neprispôsobenie rýchlosti jazdy vlastnostiam vozidla a nákladu100100000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky36301024751040
tj. %9,42,9018,27,126,711,917,24,8033,30
neprispôsobenie svojho správania situácii v cestnej premávke900402210000
neprispôsobenie sa poveternostným podmienkam v cestnej premávke900120401010
neprispôsobenie svojho správania najmä stavebnému a dopravno-technickému stavu cesty700201120010
neprispôsobenie správania v cestnej premávke svojim schopnostiam210001000000
nedbanie na dopravné značky a dopravné zariadenia220000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami3582323411704
tj. %9,27,814,35,57,1206,83,44,823,3025
nesprávna jazda cez križovatku27110310702300
tj. %7,110,805,53,6011,909,51000
nezastavenie, nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Stoj, daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste420100001000
nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste200010100000
nedanie prednosti v jazde vozidlám prichádzajúcim sprava100000100000
zastavenie vozidla na príkaz dopravnej značky Stoj, daj prednosť v jazde! na mieste, odkiaľ nie je na križovatku náležitý rozhľad100100000000
nesprávny spôsob jazdy1861111330011
tj. %4,75,97,11,83,66,75,110,3008,36,3
jazda po nesprávnej strane, okraju vozovky100000100000
nesprávne otáčanie a cúvanie1630111510202
tj. %4,22,901,83,66,78,53,406,7012,5
nebezpečné cúvanie920100210102
nezaistenie bezpečného otáčania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby300010200000
nezaistenie bezpečného cúvania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby200000100100
otáčanie na križovatke s riadenou premávkou, pokiaľ to nedovoľuje dopravná značka ale zariadenie100001000000
nesprávne odbočovanie1123120021000
tj. %2,9221,41,87,1006,94,8000
nedanie prednosti v jazde protiidúcim motorovým vozidlám i nemotorovým vozidlám a električkám idúcim v oboch smeroch pri odbočovaní vľavo721020020000
neopatrné odbočovanie201000001000
nedanie prednosti v jazde cyklistovi idúcemu rovno vodičom odbočujúcim vpravo201100000000
nesprávne predchádzanie400000201100
tj. %1000003,404,83,300
nedostatočný bočný odstup pri predchádzaní200000100100
predchádzanie pri nedostatočnom rozhľade pred sebe100000001000
predchádzanie pri jazde cez križovatku a v takej vzdialenosti pred križovatkou, ktorá nie je dostatočná na bezpečné dokončenie predchádzania pred úrovňou križovatky100000100000
nesprávne vchádzanie na cestu310100000100
tj. %0,8101,8000003,300
nedanie prednosti v jazde vozidlám idúcim po ceste pri vchádzaní na cestu z miesta mimo cesty100100000000

Vysvetlivky - popisujú skratky, vysvetľujú časté problémy pri výklade štatistík
 
• Dokument: stvrtrocna/pricMVs/pricMVs-55.html
• Zdroj dát: systém IS DN
• Platnosť dát: aktuálnych ku: 06.10.2017 19:13, minuloročných ku: 22.02.2017 19:13
• Generované: 06.10.2017 19:42 (centrum: 1.32.2.439)