Rozbor dopravnej nehodovosti podľa hlavných príčin, DN zavinené vodičom motorového vozidla.
Za obdobie od 01.07. do 30.09.2017. Územie: Prešovský kraj

Rozbor dopravnej nehodovosti podľa hlavných príčin (10 najpočetnejších podľa 1. a 2. úrovne)
Prešovský kraj
01020304050607080910111213
Počet nehôd celkom345101182020154561484251230
porušenie povinnosti vodiča1394198982267410159
tj. %40,340,650404553,35046,4505023,82041,730
nevenovanie sa plne vedeniu vozidla a nesledovanie situácie v cestnej premávke119396676223738138
vedenie vozidla po požití alkoholu v takom čase, keď sa alkohol nachádza v organizme vodiča81221100000001
vedenie vozidla, ak je schopnosť vodiča viesť vozidlo znížená najmä úrazom, chorobou, nevoľnosťou alebo únavou50001001002010
požitie alkoholického nápoja počas vedenia vozidla30100000010010
nedbanie zvýšenej opatrnosti voči cyklistom a chodcom, najmä deťom, zdravotne postihnutým osobám, osobitne voči osobám, ktoré používajú bielu palicu, a starým osobám20000002000000
nerešpektovanie chodcov prechádzajúcich cez cestu, na ktorú vodič odbočuje, pri odbočovaní na miesto mimo cesty, pri vchádzaní na cestu a pri otáčaní alebo pri cúvaní10000100000000
náhle zníženie rýchlosti jazdy alebo náhle zastavenie, ak to nevyžaduje bezpečnosť cestnej premávky11000000000000
nedovolená rýchlosť jazdy5713542109309029
tj. %16,512,927,820106,7016,121,4021,4016,730
neprispôsobenie rýchlosti jazdy poveternostným podmienkam83000003001010
neprispôsobenie rýchlosti jazdy stavu a povahe vozovky40011000101000
neprispôsobenie rýchlosti jazdy svojim schopnostiam20100000000001
nesprávna jazda cez križovatku3715232115004022
tj. %10,714,911,115106,7258,9009,5016,76,7
nedanie prednosti v jazde vozidlám prichádzajúcim sprava41010011000000
nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste32000000000001
nezastavenie, nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Stoj, daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste31000100001000
nedanie prednosti vozidlu vchádzajúcemu na kruhový objazd10000000001000
nesprávne otáčanie a cúvanie248003006105001
tj. %77,900150010,77,1011,9003,3
nebezpečné cúvanie155001002105001
nezaistenie bezpečného otáčania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby42001001000000
nezaistenie bezpečného cúvania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby20001001000000
otáčanie na neprehľadných alebo na inak nebezpečných miestach10000001000000
otáčanie na križovatke s riadenou premávkou, pokiaľ to nedovoľuje dopravná značka ale zariadenie10000001000000
cúvanie na neprehľadných alebo na inak nebezpečných miestach11000000000000
nesprávny spôsob jazdy221022112017122
tj. %6,41010106,7253,6012,516,72016,76,7
jazda po krajnici, okrem obchádzania a vyhýbania50000000005000
jazda po nesprávnej strane, okraju vozovky30000000011001
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami188210003101110
tj. %5,27,911,150005,47,102,4208,30
nedodržanie dostatočnej vzdialenosti od vozidla jazdiaceho vpredu10100000000000
nesprávne predchádzanie144010200104002
tj. %4,1405013,3007,109,5006,7
predchádzanie výrazne nižšou rýchlosťou ako za ním idúce vozidlo, ktoré začalo úkon predchádzania skôr31000000100001
nesprávne vybočenie zo smeru jazdy pri predchádzaní20000000002000
nedostatočný bočný odstup pri predchádzaní20000000002000
predchádzanie bez ohľadu na vodiča jazdiaceho v protismere alebo iných účastníkov cestnej premávky20000200000000
predchádzanie vľavo odbočujúceho vozidla vľavo22000000000000
predchádzanie bez možnosti bezpečného zaradenia pred predchádzané vozidlo10010000000000
predchádzanie pri jazde cez križovatku a v takej vzdialenosti pred križovatkou, ktorá nie je dostatočná na bezpečné dokončenie predchádzania pred úrovňou križovatky10000000000001
nesprávne odbočovanie123011002020102
tj. %3,53055003,602502006,7
nedanie prednosti v jazde protiidúcim motorovým vozidlám i nemotorovým vozidlám a električkám idúcim v oboch smeroch pri odbočovaní vľavo72010000010102
neopatrné odbočovanie41001001010000
nedanie prednosti v jazde cyklistovi idúcemu rovno vodičom odbočujúcim vpravo10000001000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky64000101000000
tj. %1,740006,701,8000000
nedbanie na dopravné značky a dopravné zariadenia20000101000000
nedisciplinované a neohľaduplne správanie sa11000000000000
neprispôsobenie svojho správania najmä stavebnému a dopravno-technickému stavu cesty11000000000000
neprispôsobenie sa poveternostným podmienkam v cestnej premávke11000000000000
technická porucha20000100000001
tj. %0,600006,700000003,3
poškodenie pneumatiky s náhlym únikom vzduchu10000000000001
odpadnutie kolesa10000100000000

Vysvetlivky - popisujú skratky, vysvetľujú časté problémy pri výklade štatistík
 
• Dokument: stvrtrocna/pricMVs/pricMVs-57.html
• Zdroj dát: systém IS DN
• Platnosť dát: aktuálnych ku: 06.10.2017 19:13, minuloročných ku: 22.02.2017 19:13
• Generované: 06.10.2017 19:42 (centrum: 1.32.2.439)