Rozbor dopravnej nehodovosti podľa hlavných príčin, DN zavinené vodičom motorového vozidla.
Za obdobie od 01.07. do 30.09.2017. Územie: Slovensko

Rozbor dopravnej nehodovosti podľa hlavných príčin (10 najpočetnejších podľa 1. a 2. úrovne)
Slovensko
BraTrnTreNitŽilBanPreKoš
Počet nehôd celkom2439371244236317381262345283
porušenie povinnosti vodiča946160859411414589139120
tj. %38,843,134,839,83638,13440,342,4
nevenovanie sa plne vedeniu vozidla a nesledovanie situácie v cestnej premávke7721376977991136811990
vedenie vozidla, ak je schopnosť vodiča viesť vozidlo znížená najmä úrazom, chorobou, nevoľnosťou alebo únavou51379361256
vedenie vozidla po požití alkoholu v takom čase, keď sa alkohol nachádza v organizme vodiča494501115815
nedbanie zvýšenej opatrnosti voči cyklistom a chodcom, najmä deťom, zdravotne postihnutým osobám, osobitne voči osobám, ktoré používajú bielu palicu, a starým osobám2772315324
nerešpektovanie chodcov prechádzajúcich cez cestu, na ktorú vodič odbočuje, pri odbočovaní na miesto mimo cesty, pri vchádzaní na cestu a pri otáčaní alebo pri cúvaní1230123012
požitie alkoholického nápoja počas vedenia vozidla620010030
vozidlo nemožno prevádzkovať v cestnej premávke401001101
náhle zníženie rýchlosti jazdy alebo náhle zastavenie, ak to nevyžaduje bezpečnosť cestnej premávky300010011
nepribratie potrebného počtu spôsobilých osôb, a ich náležite nepoučenie200020000
nedovolená rýchlosť jazdy4834554468177795744
tj. %19,812,122,119,525,620,230,216,515,5
neprispôsobenie rýchlosti jazdy stavu a povahe vozovky532577511412
neprispôsobenie rýchlosti jazdy poveternostným podmienkam3926635881
neprispôsobenie rýchlosti jazdy svojim schopnostiam2240144423
neprispôsobenie rýchlosti jazdy iným okolnostiam, ktoré možno predvídať810122200
neprispôsobenie rýchlosti jazdy vlastnostiam vozidla a nákladu201001000
prekročenie dovolenej rýchlosti v obci201000100
neprispôsobenie rýchlosti jazdy vzdialenosti, na ktorú má vodič rozhľad100000100
nesprávna jazda cez križovatku225423517342793724
tj. %9,211,314,37,210,77,13,410,78,5
nezastavenie, nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Stoj, daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste2866154231
nedanie prednosti v jazde vozidlám prichádzajúcim sprava1641021044
nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste1422222130
zastavenie vozidla na príkaz dopravnej značky Stoj, daj prednosť v jazde! na mieste, odkiaľ nie je na križovatku náležitý rozhľad200001001
nedanie prednosti vozidlu vchádzajúcemu na kruhový objazd100000010
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami1663416102735131813
tj. %6,89,26,64,28,59,255,24,6
nedodržanie dostatočnej vzdialenosti od vozidla jazdiaceho vpredu841100011
nesprávne otáčanie a cúvanie125181415916142415
tj. %5,14,95,76,42,84,25,375,3
nebezpečné cúvanie611282295158
nezaistenie bezpečného cúvania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby2321532424
nezaistenie bezpečného otáčania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby1821613140
cúvanie na neprehľadných alebo na inak nebezpečných miestach400100012
otáčanie na neprehľadných alebo na inak nebezpečných miestach302000010
porušenie pravidiel pre odbočovanie (§ 19) a pre prejazd cez križovatku (§ 20) pri otáčaní201100000
otáčanie na križovatke s riadenou premávkou, pokiaľ to nedovoľuje dopravná značka ale zariadenie200001010
nesprávne odbočovanie110231315101151221
tj. %4,56,25,36,43,22,91,93,57,4
nedanie prednosti v jazde protiidúcim motorovým vozidlám i nemotorovým vozidlám a električkám idúcim v oboch smeroch pri odbočovaní vľavo7215911574714
neopatrné odbočovanie1821222045
nedanie prednosti v jazde cyklistovi idúcemu rovno vodičom odbočujúcim vpravo922022010
nedanie prednosti chodcom prechádzajúcim cez vozovku pri odbočovaní vľavo210000100
nesprávne zaradenie sa pred odbočením vpravo100100000
nedanie prednosti v jazde električke dávajúcej znamenie o zmene smeru jazdy, križujúcej smer jazdy vozidla idúceho po jej pravej alebo po jej ľavej strane100000001
nesprávny spôsob jazdy1015812121815229
tj. %4,11,33,35,13,84,75,76,43,2
jazda po krajnici, okrem obchádzania a vyhýbania1000100351
jazda po nesprávnej strane, okraju vozovky911101032
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky89113013616616
tj. %3,631,200,39,46,11,75,7
nedbanie na dopravné značky a dopravné zariadenia22111012322
neprispôsobenie sa poveternostným podmienkam v cestnej premávke1500009213
neprispôsobenie svojho správania situácii v cestnej premávke1200009102
neprispôsobenie svojho správania najmä stavebnému a dopravno-technickému stavu cesty800007010
neprispôsobenie správania v cestnej premávke svojim schopnostiam801002203
nedisciplinované a neohľaduplne správanie sa600000213
nesprávne predchádzanie666414946149
tj. %2,71,61,65,92,812,34,13,2
predchádzanie bez ohľadu na vodiča jazdiaceho v protismere alebo iných účastníkov cestnej premávky1610440322
nedostatočný bočný odstup pri predchádzaní1010102123
predchádzanie vľavo odbočujúceho vozidla vľavo931110120
predchádzanie pri nedostatočnom rozhľade pred sebe801311002
predchádzanie pri jazde cez križovatku a v takej vzdialenosti pred križovatkou, ktorá nie je dostatočná na bezpečné dokončenie predchádzania pred úrovňou križovatky500211010
predchádzanie výrazne nižšou rýchlosťou ako za ním idúce vozidlo, ktoré začalo úkon predchádzania skôr510000031
nesprávne vybočenie zo smeru jazdy pri predchádzaní401000120
predchádzanie bez možnosti bezpečného zaradenia pred predchádzané vozidlo301010010
predchádzanie po nesprávnej strane vpravo100100000
nesprávne vchádzanie na cestu3277473211
tj. %1,31,92,91,72,20,80,80,30,4
nedanie prednosti v jazde vozidlám idúcim po ceste pri vchádzaní na cestu z miesta mimo cesty210001000
nezaistenie bezpečného vjazdu na cestu pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby110000000

Vysvetlivky - popisujú skratky, vysvetľujú časté problémy pri výklade štatistík
 
• Dokument: stvrtrocna/pricMVs/pricMVs-SR.html
• Zdroj dát: systém IS DN
• Platnosť dát: aktuálnych ku: 06.10.2017 19:13, minuloročných ku: 22.02.2017 19:13
• Generované: 06.10.2017 19:42 (centrum: 1.32.2.439)