Rozbor dopravnej nehodovosti podľa hlavných príčin.
Za obdobie od 01.07. do 30.09.2017. Územie: Bratislavský kraj

Rozbor dopravnej nehodovosti podľa hlavných príčin (10 najpočetnejších podľa 1. a 2. úrovne)
Bratislavský kraj
0102030405060708
Počet nehôd celkom58771123587696565354
porušenie povinnosti vodiča3234279314053183030
tj. %5559,264,253,452,655,232,156,655,6
nevenovanie sa plne vedeniu vozidla a nesledovanie situácie v cestnej premávke2893876253447142728
nedbanie zvýšenej opatrnosti voči cyklistom a chodcom, najmä deťom, zdravotne postihnutým osobám, osobitne voči osobám, ktoré používajú bielu palicu, a starým osobám711302000
vedenie vozidla po požití alkoholu v takom čase, keď sa alkohol nachádza v organizme vodiča610121100
vedenie vozidla, ak je schopnosť vodiča viesť vozidlo znížená najmä úrazom, chorobou, nevoľnosťou alebo únavou400101200
nerešpektovanie chodcov prechádzajúcich cez cestu, na ktorú vodič odbočuje, pri odbočovaní na miesto mimo cesty, pri vchádzaní na cestu a pri otáčaní alebo pri cúvaní401010020
požitie alkoholického nápoja počas vedenia vozidla200000101
náhle zníženie rýchlosti jazdy alebo náhle zastavenie, ak to nevyžaduje bezpečnosť cestnej premávky100001000
zastavenie vozidla na priechode pre chodcov alebo na priechode pre cyklistov100010000
nedovolená rýchlosť jazdy47467311952
tj. %85,64,912,13,911,516,19,43,7
neprispôsobenie rýchlosti jazdy svojim schopnostiam500301100
neprispôsobenie rýchlosti jazdy poveternostným podmienkam201000100
neprispôsobenie rýchlosti jazdy stavu a povahe vozovky201001000
neprispôsobenie rýchlosti jazdy iným okolnostiam, ktoré možno predvídať100000100
nesprávna jazda cez križovatku44511352567
tj. %7,578,95,26,62,18,911,313
nezastavenie, nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Stoj, daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste602000103
nedanie prednosti v jazde vozidlám prichádzajúcim sprava501010120
nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste200110000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami3424582616
tj. %5,82,83,38,610,52,110,71,911,1
nedodržanie dostatočnej vzdialenosti od vozidla jazdiaceho vpredu410210000
nesprávne odbočovanie2323148122
tj. %3,92,82,41,75,38,31,83,83,7
nedanie prednosti v jazde protiidúcim motorovým vozidlám i nemotorovým vozidlám a električkám idúcim v oboch smeroch pri odbočovaní vľavo1523045010
neopatrné odbočovanie200000011
nedanie prednosti v jazde cyklistovi idúcemu rovno vodičom odbočujúcim vpravo200001001
nedanie prednosti chodcom prechádzajúcim cez vozovku pri odbočovaní vľavo100001000
nesprávne otáčanie a cúvanie2313306451
tj. %3,91,42,45,206,37,19,41,9
nebezpečné cúvanie1513202421
nezaistenie bezpečného cúvania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby400002020
nezaistenie bezpečného otáčania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby200101000
nesprávna jazda v jazdných pruhoch2053435000
tj. %3,472,46,93,95,2000
nesprávne prechádzanie medzi pruhmi1443232000
nedanie prednosti v jazde vodičovi idúcemu v priebežnom pruhu pri zaraďovaní z pripájacieho pruhu310101000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky1572231000
tj. %2,69,91,63,43,91000
nedbanie na dopravné značky a dopravné zariadenia1472131000
neprispôsobenie sa poveternostným podmienkam v cestnej premávke100100000
nesprávne vchádzanie na cestu1105011211
tj. %1,904,101,313,61,91,9
nedanie prednosti v jazde vozidlám idúcim po ceste pri vchádzaní na cestu z miesta mimo cesty302001000
nezaistenie bezpečného vjazdu na cestu pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby100000001
nesprávny spôsob jazdy800022310
tj. %1,40002,62,15,41,90
jazda po nesprávnej strane, okraju vozovky200010100

Vysvetlivky - popisujú skratky, vysvetľujú časté problémy pri výklade štatistík
 
• Dokument: stvrtrocna/prics/prics-51.html
• Zdroj dát: systém IS DN
• Platnosť dát: aktuálnych ku: 06.10.2017 19:13, minuloročných ku: 22.02.2017 19:13
• Generované: 06.10.2017 19:42 (centrum: 1.32.2.439)