Rozbor dopravnej nehodovosti podľa hlavných príčin.
Za obdobie od 01.07. do 30.09.2017. Územie: Trenčiansky kraj

Rozbor dopravnej nehodovosti podľa hlavných príčin (10 najpočetnejších podľa 1. a 2. úrovne)
Trenčiansky kraj
010203040506070809
Počet nehôd celkom338692827153811389121
porušenie povinnosti vodiča142261111823314379
tj. %4237,739,340,753,360,527,336,840,742,9
nevenovanie sa plne vedeniu vozidla a nesledovanie situácie v cestnej premávke12222119719311346
vedenie vozidla, ak je schopnosť vodiča viesť vozidlo znížená najmä úrazom, chorobou, nevoľnosťou alebo únavou9201120102
nedbanie zvýšenej opatrnosti voči cyklistom a chodcom, najmä deťom, zdravotne postihnutým osobám, osobitne voči osobám, ktoré používajú bielu palicu, a starým osobám5001000220
nerešpektovanie chodcov prechádzajúcich cez cestu, na ktorú vodič odbočuje, pri odbočovaní na miesto mimo cesty, pri vchádzaní na cestu a pri otáčaní alebo pri cúvaní2100000010
nedovolená rýchlosť jazdy501266542483
tj. %14,817,421,422,233,310,518,210,58,814,3
neprispôsobenie rýchlosti jazdy stavu a povahe vozovky8200400011
neprispôsobenie rýchlosti jazdy poveternostným podmienkam6302010000
neprispôsobenie rýchlosti jazdy svojim schopnostiam1100000000
neprispôsobenie rýchlosti jazdy iným okolnostiam, ktoré možno predvídať1001000000
nesprávne otáčanie a cúvanie255140010131
tj. %7,47,23,614,8009,1014,34,8
nebezpečné cúvanie8103000040
nezaistenie bezpečného cúvania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby8210000050
nezaistenie bezpečného otáčania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby7201001030
porušenie pravidiel pre odbočovanie (§ 19) a pre prejazd cez križovatku (§ 20) pri otáčaní1000000001
cúvanie na neprehľadných alebo na inak nebezpečných miestach1000000010
nesprávna jazda cez križovatku19503023231
tj. %5,67,2011,105,327,35,33,34,8
nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste2001000100
nezastavenie, nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Stoj, daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste1001000000
nesprávne predchádzanie18510020271
tj. %5,37,23,6005,305,37,74,8
predchádzanie bez ohľadu na vodiča jazdiaceho v protismere alebo iných účastníkov cestnej premávky5200010200
predchádzanie pri nedostatočnom rozhľade pred sebe4100000030
nedostatočný bočný odstup pri predchádzaní2000010001
predchádzanie pri jazde cez križovatku a v takej vzdialenosti pred križovatkou, ktorá nie je dostatočná na bezpečné dokončenie predchádzania pred úrovňou križovatky2200000000
predchádzanie po nesprávnej strane vpravo1000000010
nesprávne zaradenie sa pred predchádzané vozidlo1000000010
predchádzanie bez možnosti bezpečného zaradenia pred predchádzané vozidlo1000000010
predchádzanie vľavo odbočujúceho vozidla vľavo1000000010
nesprávny spôsob jazdy17410000471
tj. %55,83,6000010,57,74,8
jazda po nesprávnej strane, okraju vozovky1000000010
jazda po krajnici, okrem obchádzania a vyhýbania1000000010
nesprávne odbočovanie16310101361
tj. %4,74,33,606,709,17,96,64,8
nedanie prednosti v jazde protiidúcim motorovým vozidlám i nemotorovým vozidlám a električkám idúcim v oboch smeroch pri odbočovaní vľavo11310001141
neopatrné odbočovanie2000100010
nesprávne zaradenie sa pred odbočením vpravo1000000100
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami10210010321
tj. %32,93,6002,607,92,24,8
nedodržanie dostatočnej vzdialenosti od vozidla jazdiaceho vpredu1000000001
nesprávne vchádzanie na cestu7102020110
tj. %2,11,407,405,302,61,10
nedanie prednosti v jazde vozidlám idúcim po ceste pri vchádzaní na cestu z miesta mimo cesty1001000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch5110020010
tj. %1,51,43,6005,3001,10
vstup chodca bezprostredne pred prichádzajúce vozidlo2010000010
neoprávnené použitie chodníka iným účastníkom cestnej premávky ako chodcom1000010000
prechádzanie cez cestu mimo priechodu pre chodcov, nadchodu alebo podchodu ak sa nachádzajú v blízkosti1100000000
nepresvedčenie sa pred vstupom na vozovku, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva1000010000

Vysvetlivky - popisujú skratky, vysvetľujú časté problémy pri výklade štatistík
 
• Dokument: stvrtrocna/prics/prics-53.html
• Zdroj dát: systém IS DN
• Platnosť dát: aktuálnych ku: 06.10.2017 19:13, minuloročných ku: 22.02.2017 19:13
• Generované: 06.10.2017 19:42 (centrum: 1.32.2.439)