Rozbor dopravnej nehodovosti podľa hlavných príčin.
Za obdobie od 01.07. do 30.09.2017. Územie: Prešovský kraj

Rozbor dopravnej nehodovosti podľa hlavných príčin (10 najpočetnejších podľa 1. a 2. úrovne)
Prešovský kraj
01020304050607080910111213
Počet nehôd celkom563162393535225103251451112140
porušenie povinnosti vodiča2487615141112259137153813
tj. %4446,938,54031,454,54057,3525029,427,338,132,5
nevenovanie sa plne vedeniu vozidla a nesledovanie situácie v cestnej premávke227741212810256136133612
vedenie vozidla po požití alkoholu v takom čase, keď sa alkohol nachádza v organizme vodiča81221100000001
vedenie vozidla, ak je schopnosť vodiča viesť vozidlo znížená najmä úrazom, chorobou, nevoľnosťou alebo únavou50001001002010
požitie alkoholického nápoja počas vedenia vozidla30100000010010
nedbanie zvýšenej opatrnosti voči cyklistom a chodcom, najmä deťom, zdravotne postihnutým osobám, osobitne voči osobám, ktoré používajú bielu palicu, a starým osobám20000002000000
nerešpektovanie chodcov prechádzajúcich cez cestu, na ktorú vodič odbočuje, pri odbočovaní na miesto mimo cesty, pri vchádzaní na cestu a pri otáčaní alebo pri cúvaní10000100000000
náhle zníženie rýchlosti jazdy alebo náhle zastavenie, ak to nevyžaduje bezpečnosť cestnej premávky11000000000000
nedovolená rýchlosť jazdy60145421093110029
tj. %10,78,612,811,45,74,508,7127,119,609,522,5
neprispôsobenie rýchlosti jazdy poveternostným podmienkam93000003002010
neprispôsobenie rýchlosti jazdy stavu a povahe vozovky51011000101000
neprispôsobenie rýchlosti jazdy svojim schopnostiam20100000000001
nesprávna jazda cez križovatku4315443116004122
tj. %7,69,310,311,48,64,5205,8007,89,19,55
nedanie prednosti v jazde vozidlám prichádzajúcim sprava51020011000000
nezastavenie, nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Stoj, daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste41100100001000
nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste32000000000001
nedanie prednosti vozidlu vchádzajúcemu na kruhový objazd10000000001000
nesprávne otáčanie a cúvanie4313309007215003
tj. %7,687,7025,7006,887,19,8007,5
nebezpečné cúvanie217001003205003
nezaistenie bezpečného otáčania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby102105001010000
nezaistenie bezpečného cúvania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby71203001000000
otáčanie na neprehľadných alebo na inak nebezpečných miestach10000001000000
otáčanie na križovatke s riadenou premávkou, pokiaľ to nedovoľuje dopravná značka ale zariadenie10000001000000
cúvanie na neprehľadných alebo na inak nebezpečných miestach11000000000000
nesprávny spôsob jazdy322132114217143
tj. %5,71,22,68,65,74,5203,987,113,79,1197,5
jazda po krajnici, okrem obchádzania a vyhýbania50000000005000
jazda po nesprávnej strane, okraju vozovky40000000011011
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch286423114103021
tj. %53,710,35,78,64,5203,9405,909,52,5
nepresvedčenie sa pred vstupom na vozovku, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva152212011103020
vstup chodca bezprostredne pred prichádzajúce vozidlo62110002000000
nesprávne prechádzanie cez vozovku mimo priechodu pre chodcov (v blízkosti miesta nie je priechod, podchod alebo nadchod)31100000000001
prechádzanie cez cestu mimo priechodu pre chodcov, nadchodu alebo podchodu ak sa nachádzajú v blízkosti20001100000000
používanie priechodu pre chodcov iným účastníkom cestnej premávky ako chodcom11000000000000
neoblečenie reflexného bezpečnostného odevu vedúcim útvaru chodcov alebo chodcami idúcimi v poslednom rade v smere chôdze mimo obce za zníženej viditeľnosti10000001000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami198210004101110
tj. %3,44,95,12,90003,94029,14,80
nedodržanie dostatočnej vzdialenosti od vozidla jazdiaceho vpredu10100000000000
nesprávne predchádzanie166010200104002
tj. %2,83,702,909,100407,8005
predchádzanie výrazne nižšou rýchlosťou ako za ním idúce vozidlo, ktoré začalo úkon predchádzania skôr31000000100001
nesprávne vybočenie zo smeru jazdy pri predchádzaní20000000002000
nesprávne zaradenie sa pred predchádzané vozidlo22000000000000
nedostatočný bočný odstup pri predchádzaní20000000002000
predchádzanie bez ohľadu na vodiča jazdiaceho v protismere alebo iných účastníkov cestnej premávky20000200000000
predchádzanie vľavo odbočujúceho vozidla vľavo22000000000000
predchádzanie bez možnosti bezpečného zaradenia pred predchádzané vozidlo10010000000000
predchádzanie pri jazde cez križovatku a v takej vzdialenosti pred križovatkou, ktorá nie je dostatočná na bezpečné dokončenie predchádzania pred úrovňou križovatky10000000000001
nesprávne odbočovanie123011002020102
tj. %2,11,902,92,9001,9014,309,105
nedanie prednosti v jazde protiidúcim motorovým vozidlám i nemotorovým vozidlám a električkám idúcim v oboch smeroch pri odbočovaní vľavo72010000010102
neopatrné odbočovanie41001001010000
nedanie prednosti v jazde cyklistovi idúcemu rovno vodičom odbočujúcim vpravo10000001000000
pôsobenie zvierať90320002001100
tj. %1,607,75,70001,90029,100
vbehnutie (vlietnutie) zveri na vozovku90320002001100

Vysvetlivky - popisujú skratky, vysvetľujú časté problémy pri výklade štatistík
 
• Dokument: stvrtrocna/prics/prics-57.html
• Zdroj dát: systém IS DN
• Platnosť dát: aktuálnych ku: 06.10.2017 19:13, minuloročných ku: 22.02.2017 19:13
• Generované: 06.10.2017 19:42 (centrum: 1.32.2.439)