Rozbor dopravnej nehodovosti podľa hlavných príčin.
Za obdobie od 01.07. do 30.09.2017. Územie: Košický kraj

Rozbor dopravnej nehodovosti podľa hlavných príčin (10 najpočetnejších podľa 1. a 2. úrovne)
Košický kraj
0102030405060708
Počet nehôd celkom44814454147054124951
porušenie povinnosti vodiča21887136311873224
tj. %48,760,424,142,944,333,358,365,347,1
nevenovanie sa plne vedeniu vozidla a nesledovanie situácie v cestnej premávke1877764271862920
vedenie vozidla po požití alkoholu v takom čase, keď sa alkohol nachádza v organizme vodiča1635110123
vedenie vozidla, ak je schopnosť vodiča viesť vozidlo znížená najmä úrazom, chorobou, nevoľnosťou alebo únavou622110000
nedbanie zvýšenej opatrnosti voči cyklistom a chodcom, najmä deťom, zdravotne postihnutým osobám, osobitne voči osobám, ktoré používajú bielu palicu, a starým osobám430000001
nerešpektovanie chodcov prechádzajúcich cez cestu, na ktorú vodič odbočuje, pri odbočovaní na miesto mimo cesty, pri vchádzaní na cestu a pri otáčaní alebo pri cúvaní200010010
vozidlo nemožno prevádzkovať v cestnej premávke110000000
vedenie vozidla po užití inej návykovej látky v takom čase, keď sa iná návyková látka nachádza v organizme vodiča100010000
náhle zníženie rýchlosti jazdy alebo náhle zastavenie, ak to nevyžaduje bezpečnosť cestnej premávky110000000
nedovolená rýchlosť jazdy456123312342
tj. %104,222,221,44,322,2258,23,9
neprispôsobenie rýchlosti jazdy stavu a povahe vozovky1205005020
neprispôsobenie rýchlosti jazdy svojim schopnostiam321000000
neprispôsobenie rýchlosti jazdy poveternostným podmienkam100001000
nesprávna jazda cez križovatku28111165013
tj. %6,37,61,97,18,69,3025,9
nedanie prednosti v jazde vozidlám prichádzajúcim sprava510020011
nezastavenie, nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Stoj, daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste210001000
zastavenie vozidla na príkaz dopravnej značky Stoj, daj prednosť v jazde! na mieste, odkiaľ nie je na križovatku náležitý rozhľad110000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky22511004011
tj. %4,93,520,4007,4022
nedisciplinované a neohľaduplne správanie sa511002001
neprispôsobenie správania v cestnej premávke svojim schopnostiam402002000
neprispôsobenie sa poveternostným podmienkam v cestnej premávke303000000
nedbanie na dopravné značky a dopravné zariadenia321000000
neprispôsobenie svojho správania situácii v cestnej premávke201000010
neprispôsobenie svojho správania najmä stavebnému a dopravno-technickému stavu cesty101000000
nesprávne odbočovanie2190043122
tj. %4,76,3005,75,68,34,13,9
nedanie prednosti v jazde protiidúcim motorovým vozidlám i nemotorovým vozidlám a električkám idúcim v oboch smeroch pri odbočovaní vľavo1480012012
neopatrné odbočovanie500021110
nedanie prednosti v jazde električke dávajúcej znamenie o zmene smeru jazdy, križujúcej smer jazdy vozidla idúceho po jej pravej alebo po jej ľavej strane110000000
nesprávne otáčanie a cúvanie2042080123
tj. %4,52,83,7011,408,34,15,9
nebezpečné cúvanie1021050002
nezaistenie bezpečného cúvania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby500010121
nezaistenie bezpečného otáčania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby200020000
cúvanie na neprehľadných alebo na inak nebezpečných miestach211000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch1921260026
tj. %4,21,41,914,38,6004,111,8
vstup chodca bezprostredne pred prichádzajúce vozidlo510020011
nepresvedčenie sa pred vstupom na vozovku, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva410210000
nesprávny pohyb chodca po krajnici alebo po vozovke300010002
prechádzanie cez cestu mimo priechodu pre chodcov, nadchodu alebo podchodu ak sa nachádzajú v blízkosti201000001
nesprávne prechádzanie cez vozovku mimo priechodu pre chodcov (v blízkosti miesta nie je priechod, podchod alebo nadchod)200000002
bezdôvodné zdržanie sa lebo zastavenie sa vo vozovke100010000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami1332023012
tj. %2,92,13,702,95,6023,9
nedodržanie dostatočnej vzdialenosti od vozidla jazdiaceho vpredu101000000
nesprávny spôsob jazdy1233112002
tj. %2,72,15,67,11,43,7003,9
jazda po nesprávnej strane, okraju vozovky211000000
jazda po krajnici, okrem obchádzania a vyhýbania101000000
nesprávne predchádzanie1215012012
tj. %2,70,79,301,43,7023,9
nedostatočný bočný odstup pri predchádzaní413000000
predchádzanie pri nedostatočnom rozhľade pred sebe201000010
predchádzanie bez ohľadu na vodiča jazdiaceho v protismere alebo iných účastníkov cestnej premávky200001001
predchádzanie po nesprávnej strane vpravo100000001
nesprávne zaradenie sa pred predchádzané vozidlo100001000
predchádzanie výrazne nižšou rýchlosťou ako za ním idúce vozidlo, ktoré začalo úkon predchádzania skôr101000000

Vysvetlivky - popisujú skratky, vysvetľujú časté problémy pri výklade štatistík
 
• Dokument: stvrtrocna/prics/prics-58.html
• Zdroj dát: systém IS DN
• Platnosť dát: aktuálnych ku: 06.10.2017 19:13, minuloročných ku: 22.02.2017 19:13
• Generované: 06.10.2017 19:42 (centrum: 1.32.2.439)