Tabuľka č.: 01 - Celkové následky dopravných nehôd.
Za obdobie od 01.01. do 30.09.2017. Územie: Bratislavský kraj

Počet nehôd
Bratislavský kraj
0102030405060708
Počet nehôd celkom1565185361162210252136125134
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.49153102556655633562
Počet neh. s usmrtením1101121213
Počet neh. s ťaž. zranením698211418836
Počet neh. s ľah. zranením4274781426549563255
Počet neh. s hmot. škodou1463169334149197231135122126
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov62068119737965825183
Počet usmrtených účastníkov1101121213
Počet ťažko zranených účastníkov738221518847
Počet ľahko zranených účastníkov5366096577656724673
Spôsobená hm. škoda v 10€5220395795086868461456874960286663023756898171
Počet nehôd s usmrtením
Bratislavský kraj
0102030405060708
Počet nehôd celkom1101121213
Počet usmrtených alebo zr. osôb1901133443
Počet usmrtených osôb1101121213
Počet ťažko zranených osôb200001100
Počet ľahko zranených osôb600011130
Spôsobená hm. škoda v 10€4410055015010502004101100950
Priem. hm. škoda v 10€40005501505252002051100316
Počet nehôd s ťažkým zranením
Bratislavský kraj
0102030405060708
Počet nehôd celkom698211418836
Počet usmrtených alebo zr. osôb9610232021111415
Počet usmrtených osôb200001100
Počet ťažko zranených osôb738221518847
Počet ľahko zranených osôb2121512208
Spôsobená hm. škoda v 10€39146180545855012309310352766115019700
Priem. hm. škoda v 10€56722521835830931293453833283
Počet nehôd s ľahkým zranením
Bratislavský kraj
0102030405060708
Počet nehôd celkom4274781426549563255
Počet usmrtených alebo zr. osôb5546297607859754776
Počet usmrtených osôb400011110
Počet ťažko zranených osôb1421312203
Počet ľahko zranených osôb5366096577656724673
Spôsobená hm. škoda v 10€2160352240625339156322559813418351571618162304
Priem. hm. škoda v 10€5054763123723932736275051132
Počet nehôd s následkom na živote alebo zdraví
Bratislavský kraj
0102030405060708
Počet nehôd celkom49153102556655633562
Počet usmrtených alebo zr. osôb62068119737965825183
Počet usmrtených osôb1101121213
Počet ťažko zranených osôb738221518847
Počet ľahko zranených osôb5366096577656724673
Spôsobená hm. škoda v 10€2303682331129414180942619814153362131733165654
Priem. hm. škoda v 10€4694392883283962575744951058
Počet nehôd s hmotnou škodou
Bratislavský kraj
0102030405060708
Počet nehôd celkom1463169334149197231135122126
Počet usmrtených alebo zr. osôb5295492616949814875
Počet usmrtených osôb1001121212
Počet ťažko zranených osôb524131215845
Počet ľahko zranených osôb4675078486643714368
Spôsobená hm. škoda v 10€5220395795086868461456874960286663023756898171
Priem. hm. škoda v 10€356342260309348260491307779
Počet nehôd s požiarom
Bratislavský kraj
0102030405060708
Počet nehôd celkom510030001
Počet usmrtených alebo zr. osôb300030000
Počet usmrtených osôb000000000
Počet ťažko zranených osôb000000000
Počet ľahko zranených osôb300030000
Spôsobená hm. škoda v 10€5980200041100001850
Priem. hm. škoda v 10€1196200013700001850

Vysvetlivky - popisujú skratky, vysvetľujú časté problémy pri výklade štatistík
 
• Dokument: stvrtrocna/rocenka/dsp01/dsp01-51.html
• Zdroj dát: systém IS DN
• Platnosť dát: aktuálnych ku: 06.10.2017 19:13, minuloročných ku: 22.02.2017 19:13
• Generované: 06.10.2017 19:42 (centrum: 1.32.2.439)