Tabuľka č.: 01 - Celkové následky dopravných nehôd.
Za obdobie od 01.01. do 30.09.2017. Územie: Trnavský kraj

Počet nehôd
Trnavský kraj
01020304050607
Počet nehôd celkom103328715215610611912885
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.467111927041396351
Počet neh. s usmrtením299751133
Počet neh. s ťaž. zranením631417133754
Počet neh. s ľah. zranením39997735538355645
Počet neh. s hmot. škodou98327014515310211312278
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov6611901329048537969
Počet usmrtených účastníkov319951133
Počet ťažko zranených účastníkov7920201531074
Počet ľahko zranených účastníkov5511611037044426962
Spôsobená hm. škoda v 10€39722476382992319245942453293333535422012
Počet nehôd s usmrtením
Trnavský kraj
01020304050607
Počet nehôd celkom299751133
Počet usmrtených alebo zr. osôb53211481333
Počet usmrtených osôb319951133
Počet ťažko zranených osôb41110100
Počet ľahko zranených osôb1811420100
Spôsobená hm. škoda v 10€2363523803000580030050045407115
Priem. hm. škoda v 10€815264428116030050015132371
Počet nehôd s ťažkým zranením
Trnavský kraj
01020304050607
Počet nehôd celkom631417133754
Počet usmrtených alebo zr. osôb14566231851986
Počet usmrtených osôb41110100
Počet ťažko zranených osôb7920201531074
Počet ľahko zranených osôb6245222812
Spôsobená hm. škoda v 10€294115845587171053740296028601030
Priem. hm. škoda v 10€4664173455461246422572257
Počet nehôd s ľahkým zranením
Trnavský kraj
01020304050607
Počet nehôd celkom39997735538355645
Počet usmrtených alebo zr. osôb5811741087345487063
Počet usmrtených osôb105310100
Počet ťažko zranených osôb208221511
Počet ľahko zranených osôb5511611037044426962
Spôsobená hm. škoda v 10€1628993005047592276571708597142012610675
Priem. hm. škoda v 10€408309651502449277359237
Počet nehôd s následkom na živote alebo zdraví
Trnavský kraj
01020304050607
Počet nehôd celkom467111927041396351
Počet usmrtených alebo zr. osôb6611901329048537969
Počet usmrtených osôb319951133
Počet ťažko zranených osôb7920201531074
Počet ľahko zranených osôb5511611037044426962
Spôsobená hm. škoda v 10€19761534385533033626217425106442742618170
Priem. hm. škoda v 10€423309579518425272435356
Počet nehôd s hmotnou škodou
Trnavský kraj
01020304050607
Počet nehôd celkom98327014515310211312278
Počet usmrtených alebo zr. osôb6191761258845497462
Počet usmrtených osôb319951133
Počet ťažko zranených osôb7419171531073
Počet ľahko zranených osôb514148996841386456
Spôsobená hm. škoda v 10€39722476382992319245942453293333535422012
Priem. hm. škoda v 10€404282684604416259289282
Počet nehôd s požiarom
Trnavský kraj
01020304050607
Počet nehôd celkom73021010
Počet usmrtených alebo zr. osôb72031010
Počet usmrtených osôb00000000
Počet ťažko zranených osôb32010000
Počet ľahko zranených osôb40021010
Spôsobená hm. škoda v 10€33507500650400015500
Priem. hm. škoda v 10€4782500325400015500

Vysvetlivky - popisujú skratky, vysvetľujú časté problémy pri výklade štatistík
 
• Dokument: stvrtrocna/rocenka/dsp01/dsp01-52.html
• Zdroj dát: systém IS DN
• Platnosť dát: aktuálnych ku: 06.10.2017 19:13, minuloročných ku: 22.02.2017 19:13
• Generované: 06.10.2017 19:42 (centrum: 1.32.2.439)