Tabuľka č.: 01 - Celkové následky dopravných nehôd.
Za obdobie od 01.01. do 30.09.2017. Územie: Trenčiansky kraj

Počet nehôd
Trenčiansky kraj
010203040506070809
Počet nehôd celkom934164768933833811825974
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.372483127203621599931
Počet neh. s usmrtením18422131500
Počet neh. s ťaž. zranením506562157117
Počet neh. s ľah. zranením320412620183317489225
Počet neh. s hmot. škodou889159738632813510624770
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov4926543362454286913439
Počet usmrtených účastníkov21722131500
Počet ťažko zranených účastníkov578582257128
Počet ľahko zranených účastníkov4145036262149225712231
Spôsobená hm. škoda v 10€3097515076123491391528480474518825394237403218136
Počet nehôd s usmrtením
Trenčiansky kraj
010203040506070809
Počet nehôd celkom18422131500
Počet usmrtených alebo zr. osôb27944131500
Počet usmrtených osôb21722131500
Počet ťažko zranených osôb4202000000
Počet ľahko zranených osôb2020000000
Spôsobená hm. škoda v 10€971324953000853205290450242000
Priem. hm. škoda v 10€53962315004262059645048400
Počet nehôd s ťažkým zranením
Trenčiansky kraj
010203040506070809
Počet nehôd celkom506562157117
Počet usmrtených alebo zr. osôb891469481110189
Počet usmrtených osôb2101000000
Počet ťažko zranených osôb578582257128
Počet ľahko zranených osôb30510266361
Spôsobená hm. škoda v 10€222405450133246661280130026455504535482
Priem. hm. škoda v 10€44490826677764013005297841268
Počet nehôd s ľahkým zranením
Trenčiansky kraj
010203040506070809
Počet nehôd celkom320412620183317489225
Počet usmrtených alebo zr. osôb4315338262251245812732
Počet usmrtených osôb1010000000
Počet ťažko zranených osôb16310122151
Počet ľahko zranených osôb4145036262149225712231
Spôsobená hm. škoda v 10€1030081440713135479545709627624812780344512995
Priem. hm. škoda v 10€321351505239253291367266374119
Počet nehôd s následkom na živote alebo zdraví
Trenčiansky kraj
010203040506070809
Počet nehôd celkom372483127203621599931
Počet usmrtených alebo zr. osôb4926543362454286913439
Počet usmrtených osôb21722131500
Počet ťažko zranených osôb578582257128
Počet ľahko zranených osôb4145036262149225712231
Spôsobená hm. škoda v 10€1207811822215817971456559917679315250361363277
Priem. hm. škoda v 10€324379510359282275323258365105
Počet nehôd s hmotnou škodou
Trenčiansky kraj
010203040506070809
Počet nehôd celkom889159738632813510624770
Počet usmrtených alebo zr. osôb4475940342352255712235
Počet usmrtených osôb21722131500
Počet ťažko zranených osôb538582254127
Počet ľahko zranených osôb3734433242047194811028
Spôsobená hm. škoda v 10€3097515076123491391528480474518825394237403218136
Priem. hm. škoda v 10€348319321455265585252371299259
Počet nehôd s požiarom
Trenčiansky kraj
010203040506070809
Počet nehôd celkom2100100000
Počet usmrtených alebo zr. osôb2000200000
Počet usmrtených osôb0000000000
Počet ťažko zranených osôb0000000000
Počet ľahko zranených osôb2000200000
Spôsobená hm. škoda v 10€2120112000100000000
Priem. hm. škoda v 10€1060112000100000000

Vysvetlivky - popisujú skratky, vysvetľujú časté problémy pri výklade štatistík
 
• Dokument: stvrtrocna/rocenka/dsp01/dsp01-53.html
• Zdroj dát: systém IS DN
• Platnosť dát: aktuálnych ku: 06.10.2017 19:13, minuloročných ku: 22.02.2017 19:13
• Generované: 06.10.2017 19:42 (centrum: 1.32.2.439)