Tabuľka č.: 01 - Celkové následky dopravných nehôd.
Za obdobie od 01.01. do 30.09.2017. Územie: Banskobystrický kraj

Počet nehôd
Banskobystrický kraj
01020304050607080910111213
Počet nehôd celkom1032155367549451202649863716978107
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.45369152719286212294721662533
Počet neh. s usmrtením301110360124605
Počet neh. s ťaž. zranením1131235571721113102233
Počet neh. s ľah. zranením35659122215214812233910442328
Počet neh. s hmot. škodou967143366646401082546823616177101
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov64794173825338514428328913265
Počet usmrtených účastníkov311110360124705
Počet ťažko zranených účastníkov1331236572121220102339
Počet ľahko zranených účastníkov48381133120235812296114612951
Spôsobená hm. škoda v 10€366974535186090167702149811560332637497126872335213881714873690658465
Počet nehôd s usmrtením
Banskobystrický kraj
01020304050607080910111213
Počet nehôd celkom301110360124605
Počet usmrtených alebo zr. osôb571210412044613010
Počet usmrtených osôb311110360124705
Počet ťažko zranených osôb110100030211300
Počet ľahko zranených osôb150000130111305
Spôsobená hm. škoda v 10€32740150195006306070058035021059170013490
Priem. hm. škoda v 10€10911501950021010110580175526152802698
Počet nehôd s ťažkým zranením
Banskobystrický kraj
01020304050607080910111213
Počet nehôd celkom1131235571721113102233
Počet usmrtených alebo zr. osôb211194861034420351630421
Počet usmrtených osôb80100010111300
Počet ťažko zranených osôb1331236572121220102339
Počet ľahko zranených osôb707021312271454112
Spôsobená hm. škoda v 10€5299724453151025110518508540335455050105021983147012500
Priem. hm. škoda v 10€4692031052052212645021674133855024461564166
Počet nehôd s ľahkým zranením
Banskobystrický kraj
01020304050607080910111213
Počet nehôd celkom35659122215214812233910442328
Počet usmrtených alebo zr. osôb53984133221267014367217653059
Počet usmrtených osôb90000120111201
Počet ťažko zranených osôb47301121026102217
Počet ľahko zranených osôb48381133120235812296114612951
Spôsobená hm. škoda v 10€1655822174032647523993253902148734007765112345750278451967920573
Priem. hm. škoda v 10€465368272341662256447283337288575632855734
Počet nehôd s následkom na živote alebo zdraví
Banskobystrický kraj
01020304050607080910111213
Počet nehôd celkom45369152719286212294721662533
Počet usmrtených alebo zr. osôb64794173825338514428328913265
Počet usmrtených osôb311110360124705
Počet ťažko zranených osôb1331236572121220102339
Počet ľahko zranených osôb48381133120235812296114612951
Spôsobená hm. škoda v 10€20246923035357981681008766402393734007985134848336399562004933813
Priem. hm. škoda v 10€4463332383025302373862832752863966058011024
Počet nehôd s hmotnou škodou
Banskobystrický kraj
01020304050607080910111213
Počet nehôd celkom967143366646401082546823616177101
Počet usmrtených alebo zr. osôb58582172922287413397927843160
Počet usmrtených osôb291100260124705
Počet ťažko zranených osôb11883537202111991939
Počet ľahko zranených osôb43873132419194811275814582846
Spôsobená hm. škoda v 10€366974535186090167702149811560332637497126872335213881714873690658465
Priem. hm. škoda v 10€379374169254467289307299275284385444479578
Počet nehôd s požiarom
Banskobystrický kraj
01020304050607080910111213
Počet nehôd celkom101000000100314
Počet usmrtených alebo zr. osôb80000000000521
Počet usmrtených osôb20000000000101
Počet ťažko zranených osôb20000000000200
Počet ľahko zranených osôb40000000000220
Spôsobená hm. škoda v 10€292305000000002100035001115013870
Priem. hm. škoda v 10€2923500000000210001166111503467

Vysvetlivky - popisujú skratky, vysvetľujú časté problémy pri výklade štatistík
 
• Dokument: stvrtrocna/rocenka/dsp01/dsp01-56.html
• Zdroj dát: systém IS DN
• Platnosť dát: aktuálnych ku: 06.10.2017 19:13, minuloročných ku: 22.02.2017 19:13
• Generované: 06.10.2017 19:42 (centrum: 1.32.2.439)