Tabuľka č.: 01 - Celkové následky dopravných nehôd.
Za obdobie od 01.01. do 30.09.2017. Územie: Slovensko

Počet nehôd
Slovensko
BraTrnTreNitŽilBanPreKoš
Počet nehôd celkom101821565103393412601549103215691240
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.3926491467372493528453547575
Počet neh. s usmrtením1691129182219302317
Počet neh. s ťaž. zranením70969635071107113117119
Počet neh. s ľah. zranením3288427399320427436356448475
Počet neh. s hmot. škodou960014639838891203147396714741148
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov5295620661492681701647749744
Počet usmrtených účastníkov1851131212722312517
Počet ťažko zranených účastníkov80373795777118133139127
Počet ľahko zranených účastníkov4307536551414577561483585600
Spôsobená hm. škoda v 10€3168257522039397224309751414361461641366974401802294465
Počet nehôd s usmrtením
Slovensko
BraTrnTreNitŽilBanPreKoš
Počet nehôd celkom1691129182219302317
Počet usmrtených alebo zr. osôb3111953274335574928
Počet usmrtených osôb1851131212722312517
Počet ťažko zranených osôb402442411103
Počet ľahko zranených osôb86618214915148
Spôsobená hm. škoda v 10€13833444102363597131684016940327402029613760
Priem. hm. škoda v 10€8184008155397658911091882809
Počet nehôd s ťažkým zranením
Slovensko
BraTrnTreNitŽilBanPreKoš
Počet nehôd celkom70969635071107113117119
Počet usmrtených alebo zr. osôb12069614589123169211197176
Počet usmrtených osôb3324234873
Počet ťažko zranených osôb80373795777118133139127
Počet ľahko zranených osôb3702162304347705146
Spôsobená hm. škoda v 10€2975913914629411222402960447384529974424632563
Priem. hm. škoda v 10€419567466444416442469378273
Počet nehôd s ľahkým zranením
Slovensko
BraTrnTreNitŽilBanPreKoš
Počet nehôd celkom3288427399320427436356448475
Počet usmrtených alebo zr. osôb4588554581431609597539637640
Počet usmrtených osôb554101879115
Počet ťažko zranených osôb2261420162429474135
Počet ľahko zranených osôb4307536551414577561483585600
Spôsobená hm. škoda v 10€1304285216035162899103008184448168817165582163880139616
Priem. hm. škoda v 10€396505408321431387465365293
Počet nehôd s následkom na živote alebo zdraví
Slovensko
BraTrnTreNitŽilBanPreKoš
Počet nehôd celkom3926491467372493528453547575
Počet usmrtených alebo zr. osôb5295620661492681701647749744
Počet usmrtených osôb1851131212722312517
Počet ťažko zranených osôb80373795777118133139127
Počet ľahko zranených osôb4307536551414577561483585600
Spôsobená hm. škoda v 10€1517390230368197615120781205192202426202469191089167450
Priem. hm. škoda v 10€386469423324416383446349291
Počet nehôd s hmotnou škodou
Slovensko
BraTrnTreNitŽilBanPreKoš
Počet nehôd celkom960014639838891203147396714741148
Počet usmrtených alebo zr. osôb4749529619447625634585652658
Počet usmrtených osôb1791031212719292517
Počet ťažko zranených osôb70452745369100118123115
Počet ľahko zranených osôb3866467514373529515438504526
Spôsobená hm. škoda v 10€3168257522039397224309751414361461641366974401802294465
Priem. hm. škoda v 10€330356404348344313379272256
Počet nehôd s požiarom
Slovensko
BraTrnTreNitŽilBanPreKoš
Počet nehôd celkom41572741042
Počet usmrtených alebo zr. osôb33372100812
Počet usmrtených osôb300000210
Počet ťažko zranených osôb703020200
Počet ľahko zranených osôb2334280402
Spôsobená hm. škoda v 10€485505980335021204160197029230165090
Priem. hm. škoda v 10€118411964781060594492292341245

Vysvetlivky - popisujú skratky, vysvetľujú časté problémy pri výklade štatistík
 
• Dokument: stvrtrocna/rocenka/dsp01/dsp01-SR.html
• Zdroj dát: systém IS DN
• Platnosť dát: aktuálnych ku: 06.10.2017 19:13, minuloročných ku: 22.02.2017 19:13
• Generované: 06.10.2017 19:42 (centrum: 1.32.2.439)