Tabuľka č.: 04 - Prehľad nehôd zavinených (ISDN) pod vplyvom alkoholu podľa subjektov.
Za obdobie od 01.01. do 30.09.2017. Územie: Nitriansky kraj

Počet nehôd. Alkohol zistený u vinníka nehody
Nitriansky kraj
01020304050607
Počet nehôd celkom12838142530588
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.4211689224
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zranením63120000
Počet neh. s ľah. zranením378579224
Počet neh. s hmot. škodou12337132428588
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov501361112224
Počet usmrtených účastníkov00000000
Počet ťažko zranených účastníkov63120000
Počet ľahko zranených účastníkov44105912224
Spôsobená hm. škoda v 10€285811114227825586588012451096850
Počet nehôd. Alkohol u vodiča motorového vozidla - vinníka
Nitriansky kraj
01020304050607
Počet nehôd celkom11335102326586
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.319466222
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zranením42020000
Počet neh. s ľah. zranením287456222
Počet neh. s hmot. škodou11335102326586
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov3911499222
Počet usmrtených účastníkov00000000
Počet ťažko zranených účastníkov42020000
Počet ľahko zranených účastníkov359479222
Spôsobená hm. škoda v 10€278941101224505581581012451096700
Počet nehôd. Alkohol u chodca - vinníka
Nitriansky kraj
01020304050607
Počet nehôd celkom62002002
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.51002002
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zranením11000000
Počet neh. s ľah. zranením40002002
Počet neh. s hmot. škodou52001002
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov51002002
Počet usmrtených účastníkov00000000
Počet ťažko zranených účastníkov11000000
Počet ľahko zranených účastníkov40002002
Spôsobená hm. škoda v 10€300130002000150

Vysvetlivky - popisujú skratky, vysvetľujú časté problémy pri výklade štatistík
 
• Dokument: stvrtrocna/rocenka/dsp04/dsp04-54.html
• Zdroj dát: systém IS DN
• Platnosť dát: aktuálnych ku: 06.10.2017 19:13, minuloročných ku: 22.02.2017 19:13
• Generované: 06.10.2017 19:42 (centrum: 1.32.2.439)