Tabuľka č.: 12 - Prehľad nehôd podľa druhu komunikácie a hlavnej príčiny (10 najčastejších hlavných príčin).
Za obdobie od 01.01. do 30.09.2017. Územie: Bratislavský kraj

Počet nehôd. Druh: diaľnica
Bratislavský kraj
0102030405060708
Počet nehôd celkom81018281916018
z toho alkohol400001201
porušenie povinnosti vodiča500925911014
z toho alkohol200000200
nedovolená rýchlosť jazdy501004000
z toho alkohol100001000
nesprávna jazda cez križovatku000000000
z toho alkohol000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie000000000
z toho alkohol000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky000000000
z toho alkohol000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami1107021001
z toho alkohol100000001
nesprávny spôsob jazdy000000000
z toho alkohol000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch000000000
z toho alkohol000000000
nesprávne odbočovanie100000100
z toho alkohol000000000
nesprávne predchádzanie000000000
z toho alkohol000000000
Počet nehôd. Druh: diaľničný privádzač
Bratislavský kraj
0102030405060708
Počet nehôd celkom000000000
z toho alkohol000000000
porušenie povinnosti vodiča000000000
z toho alkohol000000000
nedovolená rýchlosť jazdy000000000
z toho alkohol000000000
nesprávna jazda cez križovatku000000000
z toho alkohol000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie000000000
z toho alkohol000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky000000000
z toho alkohol000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami000000000
z toho alkohol000000000
nesprávny spôsob jazdy000000000
z toho alkohol000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch000000000
z toho alkohol000000000
nesprávne odbočovanie000000000
z toho alkohol000000000
nesprávne predchádzanie000000000
z toho alkohol000000000
Počet nehôd. Druh: rýchlostná cesta
Bratislavský kraj
0102030405060708
Počet nehôd celkom000000000
z toho alkohol000000000
porušenie povinnosti vodiča000000000
z toho alkohol000000000
nedovolená rýchlosť jazdy000000000
z toho alkohol000000000
nesprávna jazda cez križovatku000000000
z toho alkohol000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie000000000
z toho alkohol000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky000000000
z toho alkohol000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami000000000
z toho alkohol000000000
nesprávny spôsob jazdy000000000
z toho alkohol000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch000000000
z toho alkohol000000000
nesprávne odbočovanie000000000
z toho alkohol000000000
nesprávne predchádzanie000000000
z toho alkohol000000000
Počet nehôd. Druh: rýchlostný privádzač
Bratislavský kraj
0102030405060708
Počet nehôd celkom000000000
z toho alkohol000000000
porušenie povinnosti vodiča000000000
z toho alkohol000000000
nedovolená rýchlosť jazdy000000000
z toho alkohol000000000
nesprávna jazda cez križovatku000000000
z toho alkohol000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie000000000
z toho alkohol000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky000000000
z toho alkohol000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami000000000
z toho alkohol000000000
nesprávny spôsob jazdy000000000
z toho alkohol000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch000000000
z toho alkohol000000000
nesprávne odbočovanie000000000
z toho alkohol000000000
nesprávne predchádzanie000000000
z toho alkohol000000000
Počet nehôd. Druh: cesta I. triedy
Bratislavský kraj
0102030405060708
Počet nehôd celkom30000012306
z toho alkohol400000301
porušenie povinnosti vodiča15000011202
z toho alkohol300000201
nedovolená rýchlosť jazdy200000200
z toho alkohol000000000
nesprávna jazda cez križovatku100000001
z toho alkohol000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie000000000
z toho alkohol000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky000000000
z toho alkohol000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami500000302
z toho alkohol100000100
nesprávny spôsob jazdy000000000
z toho alkohol000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch000000000
z toho alkohol000000000
nesprávne odbočovanie000000000
z toho alkohol000000000
nesprávne predchádzanie000000000
z toho alkohol000000000
Počet nehôd. Druh: cesta II. triedy
Bratislavský kraj
0102030405060708
Počet nehôd celkom610000023371
z toho alkohol600000240
porušenie povinnosti vodiča1200000390
z toho alkohol100000010
nedovolená rýchlosť jazdy1700000890
z toho alkohol000000000
nesprávna jazda cez križovatku500000050
z toho alkohol000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie100000010
z toho alkohol000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky000000000
z toho alkohol000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami800000341
z toho alkohol400000130
nesprávny spôsob jazdy500000320
z toho alkohol000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch000000000
z toho alkohol000000000
nesprávne odbočovanie300000210
z toho alkohol100000100
nesprávne predchádzanie200000020
z toho alkohol000000000
Počet nehôd. Druh: cesta III. triedy
Bratislavský kraj
0102030405060708
Počet nehôd celkom19000001450
z toho alkohol200000110
porušenie povinnosti vodiča300000300
z toho alkohol100000100
nedovolená rýchlosť jazdy700000520
z toho alkohol100000010
nesprávna jazda cez križovatku000000000
z toho alkohol000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie000000000
z toho alkohol000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky000000000
z toho alkohol000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami100000010
z toho alkohol000000000
nesprávny spôsob jazdy300000300
z toho alkohol000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch100000010
z toho alkohol000000000
nesprávne odbočovanie100000010
z toho alkohol000000000
nesprávne predchádzanie000000000
z toho alkohol000000000
Počet nehôd. Druh: komunikácia účelová - poľné a lesné cesty
Bratislavský kraj
0102030405060708
Počet nehôd celkom200001010
z toho alkohol000000000
porušenie povinnosti vodiča200001010
z toho alkohol000000000
nedovolená rýchlosť jazdy000000000
z toho alkohol000000000
nesprávna jazda cez križovatku000000000
z toho alkohol000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie000000000
z toho alkohol000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky000000000
z toho alkohol000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami000000000
z toho alkohol000000000
nesprávny spôsob jazdy000000000
z toho alkohol000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch000000000
z toho alkohol000000000
nesprávne odbočovanie000000000
z toho alkohol000000000
nesprávne predchádzanie000000000
z toho alkohol000000000
Počet nehôd. Druh: komunikácia účelová - ostatné (parkoviská, príjazdy k továrňam, pieskovňam, skladom a pod.)
Bratislavský kraj
0102030405060708
Počet nehôd celkom1112101222309224
z toho alkohol501012100
porušenie povinnosti vodiča9328921293192
z toho alkohol401012000
nedovolená rýchlosť jazdy101000000
z toho alkohol000000000
nesprávna jazda cez križovatku000000000
z toho alkohol000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie1500311532
z toho alkohol100000100
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky000000000
z toho alkohol000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami000000000
z toho alkohol000000000
nesprávny spôsob jazdy000000000
z toho alkohol000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch000000000
z toho alkohol000000000
nesprávne odbočovanie000000000
z toho alkohol000000000
nesprávne predchádzanie000000000
z toho alkohol000000000
Počet nehôd. Druh: komunikácia v km systéme nesledovaná
Bratislavský kraj
0102030405060708
Počet nehôd celkom12601833331471802015160105
z toho alkohol9510151012176718
porušenie povinnosti vodiča7141142047994123173449
z toho alkohol54668792610
nedovolená rýchlosť jazdy967141319221137
z toho alkohol1722035203
nesprávna jazda cez križovatku991038311107515
z toho alkohol401011100
nesprávne otáčanie a cúvanie42310357491
z toho alkohol000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky401551262000
z toho alkohol110000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami5474111044113
z toho alkohol610001112
nesprávny spôsob jazdy2004044134
z toho alkohol200000002
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch35513384002
z toho alkohol503110000
nesprávne odbočovanie45494810415
z toho alkohol000000000
nesprávne predchádzanie1714132114
z toho alkohol202000000
Počet nehôd. Druh: nezadané
Bratislavský kraj
0102030405060708
Počet nehôd celkom100100000
z toho alkohol000000000
porušenie povinnosti vodiča000000000
z toho alkohol000000000
nedovolená rýchlosť jazdy000000000
z toho alkohol000000000
nesprávna jazda cez križovatku100100000
z toho alkohol000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie000000000
z toho alkohol000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky000000000
z toho alkohol000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami000000000
z toho alkohol000000000
nesprávny spôsob jazdy000000000
z toho alkohol000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch000000000
z toho alkohol000000000
nesprávne odbočovanie000000000
z toho alkohol000000000
nesprávne predchádzanie000000000
z toho alkohol000000000

Vysvetlivky - popisujú skratky, vysvetľujú časté problémy pri výklade štatistík
 
• Dokument: stvrtrocna/rocenka/dsp12/dsp12-51.html
• Zdroj dát: systém IS DN
• Platnosť dát: aktuálnych ku: 06.10.2017 19:13, minuloročných ku: 22.02.2017 19:13
• Generované: 06.10.2017 19:42 (centrum: 1.32.2.439)