Tabuľka č.: 12 - Prehľad nehôd podľa druhu komunikácie a hlavnej príčiny (10 najčastejších hlavných príčin).
Za obdobie od 01.01. do 30.09.2017. Územie: Žilinský kraj

Počet nehôd. Druh: diaľnica
Žilinský kraj
0102030405060708091011
Počet nehôd celkom40400002840400
z toho alkohol000000000000
porušenie povinnosti vodiča1230000620100
z toho alkohol000000000000
nedovolená rýchlosť jazdy000000000000
z toho alkohol000000000000
nesprávna jazda cez križovatku000000000000
z toho alkohol000000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie000000000000
z toho alkohol000000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky22000001720300
z toho alkohol000000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami000000000000
z toho alkohol000000000000
nesprávny spôsob jazdy000000000000
z toho alkohol000000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch000000000000
z toho alkohol000000000000
nesprávne odbočovanie000000000000
z toho alkohol000000000000
nesprávne predchádzanie000000000000
z toho alkohol000000000000
Počet nehôd. Druh: diaľničný privádzač
Žilinský kraj
0102030405060708091011
Počet nehôd celkom000000000000
z toho alkohol000000000000
porušenie povinnosti vodiča000000000000
z toho alkohol000000000000
nedovolená rýchlosť jazdy000000000000
z toho alkohol000000000000
nesprávna jazda cez križovatku000000000000
z toho alkohol000000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie000000000000
z toho alkohol000000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky000000000000
z toho alkohol000000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami000000000000
z toho alkohol000000000000
nesprávny spôsob jazdy000000000000
z toho alkohol000000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch000000000000
z toho alkohol000000000000
nesprávne odbočovanie000000000000
z toho alkohol000000000000
nesprávne predchádzanie000000000000
z toho alkohol000000000000
Počet nehôd. Druh: rýchlostná cesta
Žilinský kraj
0102030405060708091011
Počet nehôd celkom300010000002
z toho alkohol000000000000
porušenie povinnosti vodiča000000000000
z toho alkohol000000000000
nedovolená rýchlosť jazdy100000000001
z toho alkohol000000000000
nesprávna jazda cez križovatku000000000000
z toho alkohol000000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie000000000000
z toho alkohol000000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky000000000000
z toho alkohol000000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami000000000000
z toho alkohol000000000000
nesprávny spôsob jazdy100000000001
z toho alkohol000000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch000000000000
z toho alkohol000000000000
nesprávne odbočovanie000000000000
z toho alkohol000000000000
nesprávne predchádzanie000000000000
z toho alkohol000000000000
Počet nehôd. Druh: rýchlostný privádzač
Žilinský kraj
0102030405060708091011
Počet nehôd celkom000000000000
z toho alkohol000000000000
porušenie povinnosti vodiča000000000000
z toho alkohol000000000000
nedovolená rýchlosť jazdy000000000000
z toho alkohol000000000000
nesprávna jazda cez križovatku000000000000
z toho alkohol000000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie000000000000
z toho alkohol000000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky000000000000
z toho alkohol000000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami000000000000
z toho alkohol000000000000
nesprávny spôsob jazdy000000000000
z toho alkohol000000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch000000000000
z toho alkohol000000000000
nesprávne odbočovanie000000000000
z toho alkohol000000000000
nesprávne predchádzanie000000000000
z toho alkohol000000000000
Počet nehôd. Druh: cesta I. triedy
Žilinský kraj
0102030405060708091011
Počet nehôd celkom3386495531113549244398
z toho alkohol3170751404210
porušenie povinnosti vodiča991812172141351512
z toho alkohol1420421300200
nedovolená rýchlosť jazdy3592371512302
z toho alkohol610030101000
nesprávna jazda cez križovatku2432210653200
z toho alkohol100000001000
nesprávne otáčanie a cúvanie310001000010
z toho alkohol110000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky3450913183040
z toho alkohol310100001000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami3771234562601
z toho alkohol100100000000
nesprávny spôsob jazdy2130520131420
z toho alkohol210000000010
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch1110100221202
z toho alkohol110000000000
nesprávne odbočovanie1112020031200
z toho alkohol000000000000
nesprávne predchádzanie2240140125500
z toho alkohol100000001000
Počet nehôd. Druh: cesta II. triedy
Žilinský kraj
0102030405060708091011
Počet nehôd celkom197419521003771301018
z toho alkohol2571810402002
porušenie povinnosti vodiča551131830906014
z toho alkohol600210201000
nedovolená rýchlosť jazdy491406401232026
z toho alkohol630000200001
nesprávna jazda cez križovatku1251200300001
z toho alkohol320100000000
nesprávne otáčanie a cúvanie100000000001
z toho alkohol100000000001
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky19101010211030
z toho alkohol110000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami1311200601002
z toho alkohol100000001000
nesprávny spôsob jazdy2221510431032
z toho alkohol301200000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch300200000001
z toho alkohol200200000000
nesprávne odbočovanie531100000000
z toho alkohol000000000000
nesprávne predchádzanie300200000010
z toho alkohol100100000000
Počet nehôd. Druh: cesta III. triedy
Žilinský kraj
0102030405060708091011
Počet nehôd celkom149309161291615141396
z toho alkohol2542501124411
porušenie povinnosti vodiča4093843144211
z toho alkohol921200021100
nedovolená rýchlosť jazdy47140343724613
z toho alkohol1110101102311
nesprávna jazda cez križovatku913001121000
z toho alkohol101000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie300000000300
z toho alkohol000000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky1300211311130
z toho alkohol100100000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami100000000100
z toho alkohol000000000000
nesprávny spôsob jazdy611100030000
z toho alkohol210100000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch811010103001
z toho alkohol000000000000
nesprávne odbočovanie621000010020
z toho alkohol000000000000
nesprávne predchádzanie100000100000
z toho alkohol000000000000
Počet nehôd. Druh: komunikácia účelová - poľné a lesné cesty
Žilinský kraj
0102030405060708091011
Počet nehôd celkom1251200022000
z toho alkohol200200000000
porušenie povinnosti vodiča831200020000
z toho alkohol200200000000
nedovolená rýchlosť jazdy310000002000
z toho alkohol000000000000
nesprávna jazda cez križovatku000000000000
z toho alkohol000000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie000000000000
z toho alkohol000000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky000000000000
z toho alkohol000000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami000000000000
z toho alkohol000000000000
nesprávny spôsob jazdy110000000000
z toho alkohol000000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch000000000000
z toho alkohol000000000000
nesprávne odbočovanie000000000000
z toho alkohol000000000000
nesprávne predchádzanie000000000000
z toho alkohol000000000000
Počet nehôd. Druh: komunikácia účelová - ostatné (parkoviská, príjazdy k továrňam, pieskovňam, skladom a pod.)
Žilinský kraj
0102030405060708091011
Počet nehôd celkom1905432011915519837
z toho alkohol1320310312001
porušenie povinnosti vodiča14551313776436333
z toho alkohol910300311000
nedovolená rýchlosť jazdy100000000001
z toho alkohol000000000000
nesprávna jazda cez križovatku000000000000
z toho alkohol000000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie2320121661400
z toho alkohol100010000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky900210222000
z toho alkohol100000001000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami100001000000
z toho alkohol000000000000
nesprávny spôsob jazdy210000100000
z toho alkohol110000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch200100000001
z toho alkohol100000000001
nesprávne odbočovanie000000000000
z toho alkohol000000000000
nesprávne predchádzanie000000000000
z toho alkohol000000000000
Počet nehôd. Druh: komunikácia v km systéme nesledovaná
Žilinský kraj
0102030405060708091011
Počet nehôd celkom62022429102173255821943611
z toho alkohol104319172611109513
porušenie povinnosti vodiča3241441954913124981042
z toho alkohol521971002363200
nedovolená rýchlosť jazdy641926348141403
z toho alkohol2441222413203
nesprávna jazda cez križovatku38201102511601
z toho alkohol110000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie35104121531602
z toho alkohol400000201100
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky505017333162010
z toho alkohol800401021000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami17111301000001
z toho alkohol330000000000
nesprávny spôsob jazdy1991102320010
z toho alkohol841001100010
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch1732202141200
z toho alkohol200000011000
nesprávne odbočovanie1560210130200
z toho alkohol100000100000
nesprávne predchádzanie400001120000
z toho alkohol000000000000
Počet nehôd. Druh: nezadané
Žilinský kraj
0102030405060708091011
Počet nehôd celkom000000000000
z toho alkohol000000000000
porušenie povinnosti vodiča000000000000
z toho alkohol000000000000
nedovolená rýchlosť jazdy000000000000
z toho alkohol000000000000
nesprávna jazda cez križovatku000000000000
z toho alkohol000000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie000000000000
z toho alkohol000000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky000000000000
z toho alkohol000000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami000000000000
z toho alkohol000000000000
nesprávny spôsob jazdy000000000000
z toho alkohol000000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch000000000000
z toho alkohol000000000000
nesprávne odbočovanie000000000000
z toho alkohol000000000000
nesprávne predchádzanie000000000000
z toho alkohol000000000000

Vysvetlivky - popisujú skratky, vysvetľujú časté problémy pri výklade štatistík
 
• Dokument: stvrtrocna/rocenka/dsp12/dsp12-55.html
• Zdroj dát: systém IS DN
• Platnosť dát: aktuálnych ku: 06.10.2017 19:13, minuloročných ku: 22.02.2017 19:13
• Generované: 06.10.2017 19:42 (centrum: 1.32.2.439)