Tabuľka č.: 15 - Prehľad nehôd podľa kategórie vodičov (vinníkov) a hlavných príčin (10 najčastejších hlavných príčin).
Za obdobie od 01.01. do 30.09.2017. Územie: Trnavský kraj

Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov)
Trnavský kraj
01020304050607
Počet nehôd celkom68917312612076647753
z toho alkohol8920241098126
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Kategória vodiča: skupina 'A'
Trnavský kraj
01020304050607
Počet nehôd celkom277333650
z toho alkohol10100000
porušenie povinnosti vodiča124211400
z toho alkohol10100000
nedovolená rýchlosť jazdy93011130
z toho alkohol00000000
nesprávna jazda cez križovatku20001100
z toho alkohol00000000
nesprávne otáčanie a cúvanie00000000
z toho alkohol00000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky10010000
z toho alkohol00000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami20000020
z toho alkohol00000000
nesprávny spôsob jazdy00000000
z toho alkohol00000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch00000000
z toho alkohol00000000
nesprávne odbočovanie10100000
z toho alkohol00000000
nesprávne predchádzanie00000000
z toho alkohol00000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Kategória vodiča: skupina 'A(+)'
Trnavský kraj
01020304050607
Počet nehôd celkom41100011
z toho alkohol00000000
porušenie povinnosti vodiča00000000
z toho alkohol00000000
nedovolená rýchlosť jazdy20000011
z toho alkohol00000000
nesprávna jazda cez križovatku00000000
z toho alkohol00000000
nesprávne otáčanie a cúvanie00000000
z toho alkohol00000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky00000000
z toho alkohol00000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami00000000
z toho alkohol00000000
nesprávny spôsob jazdy00000000
z toho alkohol00000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch00000000
z toho alkohol00000000
nesprávne odbočovanie00000000
z toho alkohol00000000
nesprávne predchádzanie11000000
z toho alkohol00000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Kategória vodiča: podskupina 'A1'
Trnavský kraj
01020304050607
Počet nehôd celkom81220012
z toho alkohol00000000
porušenie povinnosti vodiča20110000
z toho alkohol00000000
nedovolená rýchlosť jazdy41010002
z toho alkohol00000000
nesprávna jazda cez križovatku00000000
z toho alkohol00000000
nesprávne otáčanie a cúvanie00000000
z toho alkohol00000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky10000010
z toho alkohol00000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami00000000
z toho alkohol00000000
nesprávny spôsob jazdy10100000
z toho alkohol00000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch00000000
z toho alkohol00000000
nesprávne odbočovanie00000000
z toho alkohol00000000
nesprávne predchádzanie00000000
z toho alkohol00000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Kategória vodiča: skupina 'B'
Trnavský kraj
01020304050607
Počet nehôd celkom528141919260475641
z toho alkohol75182099775
porušenie povinnosti vodiča1964625462620258
z toho alkohol3910885431
nedovolená rýchlosť jazdy1053019151261310
z toho alkohol205711123
nesprávna jazda cez križovatku702317711354
z toho alkohol20101000
nesprávne otáčanie a cúvanie3311922522
z toho alkohol82202110
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky94000032
z toho alkohol10000001
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami3413461136
z toho alkohol31100010
nesprávny spôsob jazdy223531631
z toho alkohol10000100
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch00000000
z toho alkohol00000000
nesprávne odbočovanie224472302
z toho alkohol00000000
nesprávne predchádzanie133142012
z toho alkohol00000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Kategória vodiča: podskupina 'B1'
Trnavský kraj
01020304050607
Počet nehôd celkom92211300
z toho alkohol10000100
porušenie povinnosti vodiča82111300
z toho alkohol10000100
nedovolená rýchlosť jazdy00000000
z toho alkohol00000000
nesprávna jazda cez križovatku10100000
z toho alkohol00000000
nesprávne otáčanie a cúvanie00000000
z toho alkohol00000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky00000000
z toho alkohol00000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami00000000
z toho alkohol00000000
nesprávny spôsob jazdy00000000
z toho alkohol00000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch00000000
z toho alkohol00000000
nesprávne odbočovanie00000000
z toho alkohol00000000
nesprávne predchádzanie00000000
z toho alkohol00000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Kategória vodiča: skupiny 'C'
Trnavský kraj
01020304050607
Počet nehôd celkom241624164
z toho alkohol30100020
porušenie povinnosti vodiča131022143
z toho alkohol00000000
nedovolená rýchlosť jazdy20100010
z toho alkohol10000010
nesprávna jazda cez križovatku30300000
z toho alkohol00000000
nesprávne otáčanie a cúvanie00000000
z toho alkohol00000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky10001000
z toho alkohol00000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami20100001
z toho alkohol00000000
nesprávny spôsob jazdy00000000
z toho alkohol00000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch00000000
z toho alkohol00000000
nesprávne odbočovanie10000010
z toho alkohol10000010
nesprávne predchádzanie20101000
z toho alkohol10100000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Kategória vodiča: podskupina 'C1'
Trnavský kraj
01020304050607
Počet nehôd celkom10000010
z toho alkohol00000000
porušenie povinnosti vodiča00000000
z toho alkohol00000000
nedovolená rýchlosť jazdy00000000
z toho alkohol00000000
nesprávna jazda cez križovatku00000000
z toho alkohol00000000
nesprávne otáčanie a cúvanie00000000
z toho alkohol00000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky00000000
z toho alkohol00000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami00000000
z toho alkohol00000000
nesprávny spôsob jazdy10000010
z toho alkohol00000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch00000000
z toho alkohol00000000
nesprávne odbočovanie00000000
z toho alkohol00000000
nesprávne predchádzanie00000000
z toho alkohol00000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Kategória vodiča: skupina 'D'
Trnavský kraj
01020304050607
Počet nehôd celkom73101101
z toho alkohol00000000
porušenie povinnosti vodiča21001000
z toho alkohol00000000
nedovolená rýchlosť jazdy00000000
z toho alkohol00000000
nesprávna jazda cez križovatku00000000
z toho alkohol00000000
nesprávne otáčanie a cúvanie00000000
z toho alkohol00000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky10000001
z toho alkohol00000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami22000000
z toho alkohol00000000
nesprávny spôsob jazdy00000000
z toho alkohol00000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch00000000
z toho alkohol00000000
nesprávne odbočovanie00000000
z toho alkohol00000000
nesprávne predchádzanie00000000
z toho alkohol00000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Kategória vodiča: podskupina 'D1'
Trnavský kraj
01020304050607
Počet nehôd celkom00000000
z toho alkohol00000000
porušenie povinnosti vodiča00000000
z toho alkohol00000000
nedovolená rýchlosť jazdy00000000
z toho alkohol00000000
nesprávna jazda cez križovatku00000000
z toho alkohol00000000
nesprávne otáčanie a cúvanie00000000
z toho alkohol00000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky00000000
z toho alkohol00000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami00000000
z toho alkohol00000000
nesprávny spôsob jazdy00000000
z toho alkohol00000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch00000000
z toho alkohol00000000
nesprávne odbočovanie00000000
z toho alkohol00000000
nesprávne predchádzanie00000000
z toho alkohol00000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Kategória vodiča: skupina 'BE'
Trnavský kraj
01020304050607
Počet nehôd celkom10000010
z toho alkohol00000000
porušenie povinnosti vodiča10000010
z toho alkohol00000000
nedovolená rýchlosť jazdy00000000
z toho alkohol00000000
nesprávna jazda cez križovatku00000000
z toho alkohol00000000
nesprávne otáčanie a cúvanie00000000
z toho alkohol00000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky00000000
z toho alkohol00000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami00000000
z toho alkohol00000000
nesprávny spôsob jazdy00000000
z toho alkohol00000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch00000000
z toho alkohol00000000
nesprávne odbočovanie00000000
z toho alkohol00000000
nesprávne predchádzanie00000000
z toho alkohol00000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Kategória vodiča: skupina 'CE'
Trnavský kraj
01020304050607
Počet nehôd celkom161262032
z toho alkohol20000011
porušenie povinnosti vodiča40110011
z toho alkohol20000011
nedovolená rýchlosť jazdy31010010
z toho alkohol00000000
nesprávna jazda cez križovatku00000000
z toho alkohol00000000
nesprávne otáčanie a cúvanie10000010
z toho alkohol00000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky10010000
z toho alkohol00000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami20010001
z toho alkohol00000000
nesprávny spôsob jazdy10010000
z toho alkohol00000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch00000000
z toho alkohol00000000
nesprávne odbočovanie00000000
z toho alkohol00000000
nesprávne predchádzanie00000000
z toho alkohol00000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Kategória vodiča: skupina 'C1E'
Trnavský kraj
01020304050607
Počet nehôd celkom42100100
z toho alkohol11000000
porušenie povinnosti vodiča22000000
z toho alkohol11000000
nedovolená rýchlosť jazdy20100100
z toho alkohol00000000
nesprávna jazda cez križovatku00000000
z toho alkohol00000000
nesprávne otáčanie a cúvanie00000000
z toho alkohol00000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky00000000
z toho alkohol00000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami00000000
z toho alkohol00000000
nesprávny spôsob jazdy00000000
z toho alkohol00000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch00000000
z toho alkohol00000000
nesprávne odbočovanie00000000
z toho alkohol00000000
nesprávne predchádzanie00000000
z toho alkohol00000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Kategória vodiča: skupina 'DE'
Trnavský kraj
01020304050607
Počet nehôd celkom00000000
z toho alkohol00000000
porušenie povinnosti vodiča00000000
z toho alkohol00000000
nedovolená rýchlosť jazdy00000000
z toho alkohol00000000
nesprávna jazda cez križovatku00000000
z toho alkohol00000000
nesprávne otáčanie a cúvanie00000000
z toho alkohol00000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky00000000
z toho alkohol00000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami00000000
z toho alkohol00000000
nesprávny spôsob jazdy00000000
z toho alkohol00000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch00000000
z toho alkohol00000000
nesprávne odbočovanie00000000
z toho alkohol00000000
nesprávne predchádzanie00000000
z toho alkohol00000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Kategória vodiča: skupina 'D1E'
Trnavský kraj
01020304050607
Počet nehôd celkom00000000
z toho alkohol00000000
porušenie povinnosti vodiča00000000
z toho alkohol00000000
nedovolená rýchlosť jazdy00000000
z toho alkohol00000000
nesprávna jazda cez križovatku00000000
z toho alkohol00000000
nesprávne otáčanie a cúvanie00000000
z toho alkohol00000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky00000000
z toho alkohol00000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami00000000
z toho alkohol00000000
nesprávny spôsob jazdy00000000
z toho alkohol00000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch00000000
z toho alkohol00000000
nesprávne odbočovanie00000000
z toho alkohol00000000
nesprávne predchádzanie00000000
z toho alkohol00000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Kategória vodiča: skupina 'AM'
Trnavský kraj
01020304050607
Počet nehôd celkom10000010
z toho alkohol10000010
porušenie povinnosti vodiča10000010
z toho alkohol10000010
nedovolená rýchlosť jazdy00000000
z toho alkohol00000000
nesprávna jazda cez križovatku00000000
z toho alkohol00000000
nesprávne otáčanie a cúvanie00000000
z toho alkohol00000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky00000000
z toho alkohol00000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami00000000
z toho alkohol00000000
nesprávny spôsob jazdy00000000
z toho alkohol00000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch00000000
z toho alkohol00000000
nesprávne odbočovanie00000000
z toho alkohol00000000
nesprávne predchádzanie00000000
z toho alkohol00000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Kategória vodiča: skupina 'T'
Trnavský kraj
01020304050607
Počet nehôd celkom31000011
z toho alkohol00000000
porušenie povinnosti vodiča21000001
z toho alkohol00000000
nedovolená rýchlosť jazdy00000000
z toho alkohol00000000
nesprávna jazda cez križovatku00000000
z toho alkohol00000000
nesprávne otáčanie a cúvanie00000000
z toho alkohol00000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky00000000
z toho alkohol00000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami00000000
z toho alkohol00000000
nesprávny spôsob jazdy00000000
z toho alkohol00000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch00000000
z toho alkohol00000000
nesprávne odbočovanie00000000
z toho alkohol00000000
nesprávne predchádzanie00000000
z toho alkohol00000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Kategória vodiča: bez príslušného VO
Trnavský kraj
01020304050607
Počet nehôd celkom182742210
z toho alkohol40210010
porušenie povinnosti vodiča101531000
z toho alkohol30210000
nedovolená rýchlosť jazdy30010110
z toho alkohol10000010
nesprávna jazda cez križovatku00000000
z toho alkohol00000000
nesprávne otáčanie a cúvanie21001000
z toho alkohol00000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky00000000
z toho alkohol00000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami00000000
z toho alkohol00000000
nesprávny spôsob jazdy00000000
z toho alkohol00000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch00000000
z toho alkohol00000000
nesprávne odbočovanie00000000
z toho alkohol00000000
nesprávne predchádzanie10000100
z toho alkohol00000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Kategória vodiča: ostatní vodiči
Trnavský kraj
01020304050607
Počet nehôd celkom00000000
z toho alkohol00000000
porušenie povinnosti vodiča00000000
z toho alkohol00000000
nedovolená rýchlosť jazdy00000000
z toho alkohol00000000
nesprávna jazda cez križovatku00000000
z toho alkohol00000000
nesprávne otáčanie a cúvanie00000000
z toho alkohol00000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky00000000
z toho alkohol00000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami00000000
z toho alkohol00000000
nesprávny spôsob jazdy00000000
z toho alkohol00000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch00000000
z toho alkohol00000000
nesprávne odbočovanie00000000
z toho alkohol00000000
nesprávne predchádzanie00000000
z toho alkohol00000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Kategória vodiča: nezistené, vodič ušiel z miesta nehody
Trnavský kraj
01020304050607
Počet nehôd celkom309883101
z toho alkohol00000000
porušenie povinnosti vodiča113332000
z toho alkohol00000000
nedovolená rýchlosť jazdy50220001
z toho alkohol00000000
nesprávna jazda cez križovatku00000000
z toho alkohol00000000
nesprávne otáčanie a cúvanie41200100
z toho alkohol00000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky33000000
z toho alkohol00000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami10001000
z toho alkohol00000000
nesprávny spôsob jazdy21100000
z toho alkohol00000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch00000000
z toho alkohol00000000
nesprávne odbočovanie00000000
z toho alkohol00000000
nesprávne predchádzanie10010000
z toho alkohol00000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Kategória vodiča: nezistené
Trnavský kraj
01020304050607
Počet nehôd celkom20020000
z toho alkohol00000000
porušenie povinnosti vodiča20020000
z toho alkohol00000000
nedovolená rýchlosť jazdy00000000
z toho alkohol00000000
nesprávna jazda cez križovatku00000000
z toho alkohol00000000
nesprávne otáčanie a cúvanie00000000
z toho alkohol00000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky00000000
z toho alkohol00000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami00000000
z toho alkohol00000000
nesprávny spôsob jazdy00000000
z toho alkohol00000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch00000000
z toho alkohol00000000
nesprávne odbočovanie00000000
z toho alkohol00000000
nesprávne predchádzanie00000000
z toho alkohol00000000

Vysvetlivky - popisujú skratky, vysvetľujú časté problémy pri výklade štatistík
 
• Dokument: stvrtrocna/rocenka/dsp15/dsp15-52.html
• Zdroj dát: systém IS DN
• Platnosť dát: aktuálnych ku: 06.10.2017 19:13, minuloročných ku: 22.02.2017 19:13
• Generované: 06.10.2017 19:42 (centrum: 1.32.2.439)