Tabuľka č.: 15 - Prehľad nehôd podľa kategórie vodičov (vinníkov) a hlavných príčin (10 najčastejších hlavných príčin).
Za obdobie od 01.01. do 30.09.2017. Územie: Žilinský kraj

Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov)
Žilinský kraj
0102030405060708091011
Počet nehôd celkom97026937141554013810153742735
z toho alkohol1644010328820919936
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Kategória vodiča: skupina 'A'
Žilinský kraj
0102030405060708091011
Počet nehôd celkom1970301220310
z toho alkohol000000000000
porušenie povinnosti vodiča530200000000
z toho alkohol000000000000
nedovolená rýchlosť jazdy730100100200
z toho alkohol000000000000
nesprávna jazda cez križovatku000000000000
z toho alkohol000000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie000000000000
z toho alkohol000000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky300001010010
z toho alkohol000000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami000000000000
z toho alkohol000000000000
nesprávny spôsob jazdy200000100100
z toho alkohol000000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch000000000000
z toho alkohol000000000000
nesprávne odbočovanie000000000000
z toho alkohol000000000000
nesprávne predchádzanie110000000000
z toho alkohol000000000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Kategória vodiča: skupina 'A(+)'
Žilinský kraj
0102030405060708091011
Počet nehôd celkom000000000000
z toho alkohol000000000000
porušenie povinnosti vodiča000000000000
z toho alkohol000000000000
nedovolená rýchlosť jazdy000000000000
z toho alkohol000000000000
nesprávna jazda cez križovatku000000000000
z toho alkohol000000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie000000000000
z toho alkohol000000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky000000000000
z toho alkohol000000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami000000000000
z toho alkohol000000000000
nesprávny spôsob jazdy000000000000
z toho alkohol000000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch000000000000
z toho alkohol000000000000
nesprávne odbočovanie000000000000
z toho alkohol000000000000
nesprávne predchádzanie000000000000
z toho alkohol000000000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Kategória vodiča: podskupina 'A1'
Žilinský kraj
0102030405060708091011
Počet nehôd celkom500021100001
z toho alkohol100000000001
porušenie povinnosti vodiča100001000000
z toho alkohol000000000000
nedovolená rýchlosť jazdy300010100001
z toho alkohol100000000001
nesprávna jazda cez križovatku000000000000
z toho alkohol000000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie000000000000
z toho alkohol000000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky100010000000
z toho alkohol000000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami000000000000
z toho alkohol000000000000
nesprávny spôsob jazdy000000000000
z toho alkohol000000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch000000000000
z toho alkohol000000000000
nesprávne odbočovanie000000000000
z toho alkohol000000000000
nesprávne predchádzanie000000000000
z toho alkohol000000000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Kategória vodiča: skupina 'B'
Žilinský kraj
0102030405060708091011
Počet nehôd celkom7222062810236301107735542024
z toho alkohol124349235616610735
porušenie povinnosti vodiča263861544993327131944
z toho alkohol571661313942300
nedovolená rýchlosť jazdy13344211145224810211
z toho alkohol3181142403314
nesprávna jazda cez križovatku672434131383701
z toho alkohol210000001000
nesprávne otáčanie a cúvanie1630101411212
z toho alkohol510000101101
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky7950203417184260
z toho alkohol700301021000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami551335351033703
z toho alkohol420100001000
nesprávny spôsob jazdy41143711350232
z toho alkohol1352300100020
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch000000000000
z toho alkohol000000000000
nesprávne odbočovanie2692220160220
z toho alkohol100000100000
nesprávne predchádzanie1820211343110
z toho alkohol200100001000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Kategória vodiča: podskupina 'B1'
Žilinský kraj
0102030405060708091011
Počet nehôd celkom900010103004
z toho alkohol300010002000
porušenie povinnosti vodiča200000001001
z toho alkohol000000000000
nedovolená rýchlosť jazdy400010002001
z toho alkohol300010002000
nesprávna jazda cez križovatku000000000000
z toho alkohol000000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie000000000000
z toho alkohol000000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky100000100000
z toho alkohol000000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami000000000000
z toho alkohol000000000000
nesprávny spôsob jazdy100000000001
z toho alkohol000000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch000000000000
z toho alkohol000000000000
nesprávne odbočovanie000000000000
z toho alkohol000000000000
nesprávne predchádzanie000000000000
z toho alkohol000000000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Kategória vodiča: skupiny 'C'
Žilinský kraj
0102030405060708091011
Počet nehôd celkom4692950824412
z toho alkohol300010101000
porušenie povinnosti vodiča2262520302200
z toho alkohol100000001000
nedovolená rýchlosť jazdy400100111000
z toho alkohol100000100000
nesprávna jazda cez križovatku000000000000
z toho alkohol000000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie100010000000
z toho alkohol100010000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky910200211110
z toho alkohol000000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami420010000001
z toho alkohol000000000000
nesprávny spôsob jazdy200000100001
z toho alkohol000000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch000000000000
z toho alkohol000000000000
nesprávne odbočovanie100100000000
z toho alkohol000000000000
nesprávne predchádzanie000000000000
z toho alkohol000000000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Kategória vodiča: podskupina 'C1'
Žilinský kraj
0102030405060708091011
Počet nehôd celkom100000000001
z toho alkohol000000000000
porušenie povinnosti vodiča000000000000
z toho alkohol000000000000
nedovolená rýchlosť jazdy100000000001
z toho alkohol000000000000
nesprávna jazda cez križovatku000000000000
z toho alkohol000000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie000000000000
z toho alkohol000000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky000000000000
z toho alkohol000000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami000000000000
z toho alkohol000000000000
nesprávny spôsob jazdy000000000000
z toho alkohol000000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch000000000000
z toho alkohol000000000000
nesprávne odbočovanie000000000000
z toho alkohol000000000000
nesprávne predchádzanie000000000000
z toho alkohol000000000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Kategória vodiča: skupina 'D'
Žilinský kraj
0102030405060708091011
Počet nehôd celkom621000300000
z toho alkohol100000100000
porušenie povinnosti vodiča201000100000
z toho alkohol000000000000
nedovolená rýchlosť jazdy000000000000
z toho alkohol000000000000
nesprávna jazda cez križovatku100000100000
z toho alkohol000000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie100000100000
z toho alkohol100000100000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky000000000000
z toho alkohol000000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami110000000000
z toho alkohol000000000000
nesprávny spôsob jazdy000000000000
z toho alkohol000000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch000000000000
z toho alkohol000000000000
nesprávne odbočovanie000000000000
z toho alkohol000000000000
nesprávne predchádzanie000000000000
z toho alkohol000000000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Kategória vodiča: podskupina 'D1'
Žilinský kraj
0102030405060708091011
Počet nehôd celkom000000000000
z toho alkohol000000000000
porušenie povinnosti vodiča000000000000
z toho alkohol000000000000
nedovolená rýchlosť jazdy000000000000
z toho alkohol000000000000
nesprávna jazda cez križovatku000000000000
z toho alkohol000000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie000000000000
z toho alkohol000000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky000000000000
z toho alkohol000000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami000000000000
z toho alkohol000000000000
nesprávny spôsob jazdy000000000000
z toho alkohol000000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch000000000000
z toho alkohol000000000000
nesprávne odbočovanie000000000000
z toho alkohol000000000000
nesprávne predchádzanie000000000000
z toho alkohol000000000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Kategória vodiča: skupina 'BE'
Žilinský kraj
0102030405060708091011
Počet nehôd celkom000000000000
z toho alkohol000000000000
porušenie povinnosti vodiča000000000000
z toho alkohol000000000000
nedovolená rýchlosť jazdy000000000000
z toho alkohol000000000000
nesprávna jazda cez križovatku000000000000
z toho alkohol000000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie000000000000
z toho alkohol000000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky000000000000
z toho alkohol000000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami000000000000
z toho alkohol000000000000
nesprávny spôsob jazdy000000000000
z toho alkohol000000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch000000000000
z toho alkohol000000000000
nesprávne odbočovanie000000000000
z toho alkohol000000000000
nesprávne predchádzanie000000000000
z toho alkohol000000000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Kategória vodiča: skupina 'CE'
Žilinský kraj
0102030405060708091011
Počet nehôd celkom501431053442221
z toho alkohol210010000000
porušenie povinnosti vodiča1461120300100
z toho alkohol210010000000
nedovolená rýchlosť jazdy601111001001
z toho alkohol000000000000
nesprávna jazda cez križovatku100000001000
z toho alkohol000000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie200101000000
z toho alkohol000000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky1000401110120
z toho alkohol000000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami620100030000
z toho alkohol000000000000
nesprávny spôsob jazdy100100000000
z toho alkohol000000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch000000000000
z toho alkohol000000000000
nesprávne odbočovanie211000000000
z toho alkohol000000000000
nesprávne predchádzanie100010000000
z toho alkohol000000000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Kategória vodiča: skupina 'C1E'
Žilinský kraj
0102030405060708091011
Počet nehôd celkom200010100000
z toho alkohol000000000000
porušenie povinnosti vodiča000000000000
z toho alkohol000000000000
nedovolená rýchlosť jazdy100000100000
z toho alkohol000000000000
nesprávna jazda cez križovatku000000000000
z toho alkohol000000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie000000000000
z toho alkohol000000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky000000000000
z toho alkohol000000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami000000000000
z toho alkohol000000000000
nesprávny spôsob jazdy100010000000
z toho alkohol000000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch000000000000
z toho alkohol000000000000
nesprávne odbočovanie000000000000
z toho alkohol000000000000
nesprávne predchádzanie000000000000
z toho alkohol000000000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Kategória vodiča: skupina 'DE'
Žilinský kraj
0102030405060708091011
Počet nehôd celkom100010000000
z toho alkohol000000000000
porušenie povinnosti vodiča000000000000
z toho alkohol000000000000
nedovolená rýchlosť jazdy000000000000
z toho alkohol000000000000
nesprávna jazda cez križovatku000000000000
z toho alkohol000000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie000000000000
z toho alkohol000000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky100010000000
z toho alkohol000000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami000000000000
z toho alkohol000000000000
nesprávny spôsob jazdy000000000000
z toho alkohol000000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch000000000000
z toho alkohol000000000000
nesprávne odbočovanie000000000000
z toho alkohol000000000000
nesprávne predchádzanie000000000000
z toho alkohol000000000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Kategória vodiča: skupina 'D1E'
Žilinský kraj
0102030405060708091011
Počet nehôd celkom000000000000
z toho alkohol000000000000
porušenie povinnosti vodiča000000000000
z toho alkohol000000000000
nedovolená rýchlosť jazdy000000000000
z toho alkohol000000000000
nesprávna jazda cez križovatku000000000000
z toho alkohol000000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie000000000000
z toho alkohol000000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky000000000000
z toho alkohol000000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami000000000000
z toho alkohol000000000000
nesprávny spôsob jazdy000000000000
z toho alkohol000000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch000000000000
z toho alkohol000000000000
nesprávne odbočovanie000000000000
z toho alkohol000000000000
nesprávne predchádzanie000000000000
z toho alkohol000000000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Kategória vodiča: skupina 'AM'
Žilinský kraj
0102030405060708091011
Počet nehôd celkom110000000000
z toho alkohol000000000000
porušenie povinnosti vodiča110000000000
z toho alkohol000000000000
nedovolená rýchlosť jazdy000000000000
z toho alkohol000000000000
nesprávna jazda cez križovatku000000000000
z toho alkohol000000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie000000000000
z toho alkohol000000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky000000000000
z toho alkohol000000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami000000000000
z toho alkohol000000000000
nesprávny spôsob jazdy000000000000
z toho alkohol000000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch000000000000
z toho alkohol000000000000
nesprávne odbočovanie000000000000
z toho alkohol000000000000
nesprávne predchádzanie000000000000
z toho alkohol000000000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Kategória vodiča: skupina 'T'
Žilinský kraj
0102030405060708091011
Počet nehôd celkom611010011100
z toho alkohol000000000000
porušenie povinnosti vodiča310010000100
z toho alkohol000000000000
nedovolená rýchlosť jazdy000000000000
z toho alkohol000000000000
nesprávna jazda cez križovatku000000000000
z toho alkohol000000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie000000000000
z toho alkohol000000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky000000000000
z toho alkohol000000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami000000000000
z toho alkohol000000000000
nesprávny spôsob jazdy000000000000
z toho alkohol000000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch000000000000
z toho alkohol000000000000
nesprávne odbočovanie201000001000
z toho alkohol000000000000
nesprávne predchádzanie000000000000
z toho alkohol000000000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Kategória vodiča: bez príslušného VO
Žilinský kraj
0102030405060708091011
Počet nehôd celkom38101803236500
z toho alkohol2851702236200
porušenie povinnosti vodiča1851700023000
z toho alkohol1531600023000
nedovolená rýchlosť jazdy1430101211500
z toho alkohol910101211200
nesprávna jazda cez križovatku000000000000
z toho alkohol000000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie000000000000
z toho alkohol000000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky200000002000
z toho alkohol200000002000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami210001000000
z toho alkohol110000000000
nesprávny spôsob jazdy100001000000
z toho alkohol100001000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch000000000000
z toho alkohol000000000000
nesprávne odbočovanie000000000000
z toho alkohol000000000000
nesprávne predchádzanie000000000000
z toho alkohol000000000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Kategória vodiča: ostatní vodiči
Žilinský kraj
0102030405060708091011
Počet nehôd celkom100000100000
z toho alkohol000000000000
porušenie povinnosti vodiča000000000000
z toho alkohol000000000000
nedovolená rýchlosť jazdy000000000000
z toho alkohol000000000000
nesprávna jazda cez križovatku000000000000
z toho alkohol000000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie000000000000
z toho alkohol000000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky100000100000
z toho alkohol000000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami000000000000
z toho alkohol000000000000
nesprávny spôsob jazdy000000000000
z toho alkohol000000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch000000000000
z toho alkohol000000000000
nesprávne odbočovanie000000000000
z toho alkohol000000000000
nesprávne predchádzanie000000000000
z toho alkohol000000000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Kategória vodiča: nezistené, vodič ušiel z miesta nehody
Žilinský kraj
0102030405060708091011
Počet nehôd celkom531417522112333
z toho alkohol000000000000
porušenie povinnosti vodiča32120422062022
z toho alkohol000000000000
nedovolená rýchlosť jazdy510010010011
z toho alkohol000000000000
nesprávna jazda cez križovatku000000000000
z toho alkohol000000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie600110120100
z toho alkohol000000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky210100000000
z toho alkohol000000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami100000100000
z toho alkohol000000000000
nesprávny spôsob jazdy100000010000
z toho alkohol000000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch000000000000
z toho alkohol000000000000
nesprávne odbočovanie100000010000
z toho alkohol000000000000
nesprávne predchádzanie000000000000
z toho alkohol000000000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Kategória vodiča: nezistené
Žilinský kraj
0102030405060708091011
Počet nehôd celkom500200300000
z toho alkohol200200000000
porušenie povinnosti vodiča100100000000
z toho alkohol100100000000
nedovolená rýchlosť jazdy100100000000
z toho alkohol100100000000
nesprávna jazda cez križovatku000000000000
z toho alkohol000000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie300000300000
z toho alkohol000000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky000000000000
z toho alkohol000000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami000000000000
z toho alkohol000000000000
nesprávny spôsob jazdy000000000000
z toho alkohol000000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch000000000000
z toho alkohol000000000000
nesprávne odbočovanie000000000000
z toho alkohol000000000000
nesprávne predchádzanie000000000000
z toho alkohol000000000000

Vysvetlivky - popisujú skratky, vysvetľujú časté problémy pri výklade štatistík
 
• Dokument: stvrtrocna/rocenka/dsp15/dsp15-55.html
• Zdroj dát: systém IS DN
• Platnosť dát: aktuálnych ku: 06.10.2017 19:13, minuloročných ku: 22.02.2017 19:13
• Generované: 06.10.2017 19:42 (centrum: 1.32.2.439)