Tabuľka č.: 23 - Dopravné nehody zavinené chodcom (ISDN).
Za obdobie od 01.01. do 30.09.2017. Územie: Bratislavský kraj

Počet nehôd - zavinené chodcom
Bratislavský kraj
0102030405060708
Počet nehôd celkom40713484112
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.35610483112
Počet neh. s usmrtením000000000
Počet neh. s ťaž. zranením521000101
Počet neh. s ľah. zranením3049483011
Počet neh. s hmot. škodou2228262110
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov36610483122
Počet usmrtených účastníkov000000000
Počet ťažko zranených účastníkov521000101
Počet ľahko zranených účastníkov3149483021
Spôsobená hm. škoda v 10€156022040546530060100100
Prehľad nehôd chodcov (vinníkov) - DN zavinené chodcom. Podľa kategórie chodca
Bratislavský kraj
0102030405060708
chodec29510452102
chodkyňa1123032010
chodec dieťa (do 15 rokov)000000000
skupina chodcov detí000000000
iná skupina chodcov000000000
Prehľad nehôd chodcov (vinníkov) - DN zavinené chodcom. Podľa stavu účastníka
Bratislavský kraj
0102030405060708
nezistené923220000
dobrý, žiadne nepriaznivé okolnosti neboli zistené2548154012
pod vplyvom liekov (znižujúcich schopnosť na vedenie, vnímavosť, pozornosť)000000000
náhla fyzická neschopnosť, nevoľnosť a pod.000000000
pokus o samovraždu, samovražda000000000
invalidita000000000
iný neuvedený stav411100100
únava, zaspatie000000000
nepozornosť, roztržitosť201010000
choroba, telesná vada, úraz000000000
náhle úmrtie počas jazdy000000000
Prehľad nehôd chodcov (vinníkov) - DN zavinené chodcom. Podľa pozitívneho vyhodnotenia testov
Bratislavský kraj
0102030405060708
test na alkohol613110000
test na návykovú látku000000000
Prehľad nehôd chodcov (vinníkov) - DN zavinené chodcom. Podľa veku
Bratislavský kraj
0102030405060708
- do 3 rokov vrátane201000001
- 4-5000000000
- 6-9310002000
- 10-14301110000
- 15-17301020000
- 18-20100001000
- 21-24401110010
- 25-29211000000
- 30-39311100000
- 40-49100000100
- 50-59723010001
- 60-64511120000
- 65-69000000000
- 70 a viac301011000
nezadané312000000
Prehľad nehôd chodcov (bez zavinenia) - DN zavinené chodcom. Podľa veku
Bratislavský kraj
0102030405060708
- do 3 rokov vrátane100000010
- 4-5000000000
- 6-9100001000
- 10-14000000000
- 15-17000000000
- 18-20000000000
- 21-24000000000
- 25-29000000000
- 30-39000000000
- 40-49000000000
- 50-59000000000
- 60-64000000000
- 65-69000000000
- 70 a viac000000000
nezadané000000000
Prehľad nehôd chodcov (vinníkov) - DN zavinené chodcom. Podľa správania sa chodca
Bratislavský kraj
0102030405060708
žiadne z uvedených311010000
správne - primerané101000000
zlý odhad vzdialenosti a rýchlosti vozidla1215211011
prehliadnutie možnosti kolízie so vzdialenejším vozidlom312000000
náhly vstup do vozovky z nástupného ostrovčeka (uprostred vozovky) bez rozhliadnutia301200000
náhly vstup do vozovky z chodníka (krajnice, okraja vozovky) bez rozhliadnutia1222051101
náhly vstup do vozovky z deliaceho ostrovčeka bez rozhliadnutia000000000
nasledovanie iného chodca000000000
nacúvanie chodca pred vozidlo000000000
pobiehanie chodca pred vozidlom300012000
náhla zmena smeru chôdze (otočenie, vybočenie pri pozdĺžnej chôdzi)110000000
náraz do vozidla zboku211000000
hra detí na vozovke (okrem kódu 13)000000000
športová činnosť na vozovke (napr. sánkovanie, lyžovanie a pod.)000000000
chodec sedel, ležal na vozovke000000000
Prehľad nehôd chodcov (vinníkov) - DN zavinené chodcom. Podľa situácie v mieste nehody
Bratislavský kraj
0102030405060708
iná siuácia1023111101
chodec vstúpil na riadený priechod na signál 'voľno'000000000
vstúpil na riadený priechod na signál 'stoj'402110000
vstúpil do vozovky v blízkosti riadeného priechodu v čase signálu 'stoj'210010000
prechádzal po neriadenom vyznačenom priechode704010011
prechádzal tesne pred alebo za stojacim vozidlom na zastávke101000000
prechádzal tesne pred alebo za vozidlom parkujúcim200011000
chôdza po chodníku000000000
státie na chodníku000000000
chôdza po správnej strane cesty000000000
chôdza po nesprávnej strane cesty110000000
prechádzanie mimo priechodu pre chodcov (cca 20 m a viac)1233222000
chôdza cez vozovku v miestach, kde je chodník alebo krajnica100010000

Vysvetlivky - popisujú skratky, vysvetľujú časté problémy pri výklade štatistík
 
• Dokument: stvrtrocna/rocenka/dsp23/dsp23-51.html
• Zdroj dát: systém IS DN
• Platnosť dát: aktuálnych ku: 06.10.2017 19:13, minuloročných ku: 22.02.2017 19:13
• Generované: 06.10.2017 19:42 (centrum: 1.32.2.439)