Tabuľka č.: 23 - Dopravné nehody zavinené chodcom (ISDN).
Za obdobie od 01.01. do 30.09.2017. Územie: Košický kraj

Počet nehôd - zavinené chodcom
Košický kraj
0102030405060708
Počet nehôd celkom682265115199
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.611964105197
Počet neh. s usmrtením310010001
Počet neh. s ťaž. zranením1151020021
Počet neh. s ľah. zranením48135475176
Počet neh. s hmot. škodou38105164165
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov621964105198
Počet usmrtených účastníkov310010001
Počet ťažko zranených účastníkov1151020021
Počet ľahko zranených účastníkov48135475176
Spôsobená hm. škoda v 10€28001610395501118350206295
Prehľad nehôd chodcov (vinníkov) - DN zavinené chodcom. Podľa kategórie chodca
Košický kraj
0102030405060708
chodec46184472146
chodkyňa2352143053
chodec dieťa (do 15 rokov)000000000
skupina chodcov detí000000000
iná skupina chodcov000000000
Prehľad nehôd chodcov (vinníkov) - DN zavinené chodcom. Podľa stavu účastníka
Košický kraj
0102030405060708
nezistené1921233053
dobrý, žiadne nepriaznivé okolnosti neboli zistené32144270023
pod vplyvom liekov (znižujúcich schopnosť na vedenie, vnímavosť, pozornosť)100010000
náhla fyzická neschopnosť, nevoľnosť a pod.000000000
pokus o samovraždu, samovražda000000000
invalidita110000000
iný neuvedený stav511101100
únava, zaspatie000000000
nepozornosť, roztržitosť940001022
choroba, telesná vada, úraz000000000
náhle úmrtie počas jazdy000000000
Prehľad nehôd chodcov (vinníkov) - DN zavinené chodcom. Podľa pozitívneho vyhodnotenia testov
Košický kraj
0102030405060708
test na alkohol1331221112
test na návykovú látku000000000
Prehľad nehôd chodcov (vinníkov) - DN zavinené chodcom. Podľa veku
Košický kraj
0102030405060708
- do 3 rokov vrátane310000002
- 4-5511120000
- 6-91012111031
- 10-141121132020
- 15-17411000002
- 18-20520100020
- 21-24220000000
- 25-29320001000
- 30-39401110001
- 40-49730011110
- 50-59630020001
- 60-64430010000
- 65-69000000000
- 70 a viac310000011
nezadané210000001
Prehľad nehôd chodcov (bez zavinenia) - DN zavinené chodcom. Podľa veku
Košický kraj
0102030405060708
- do 3 rokov vrátane000000000
- 4-5000000000
- 6-9000000000
- 10-14000000000
- 15-17000000000
- 18-20000000000
- 21-24000000000
- 25-29000000000
- 30-39000000000
- 40-49210000100
- 50-59000000000
- 60-64000000000
- 65-69000000000
- 70 a viac000000000
nezadané000000000
Prehľad nehôd chodcov (vinníkov) - DN zavinené chodcom. Podľa správania sa chodca
Košický kraj
0102030405060708
žiadne z uvedených511020001
správne - primerané000000000
zlý odhad vzdialenosti a rýchlosti vozidla1040200130
prehliadnutie možnosti kolízie so vzdialenejším vozidlom210001000
náhly vstup do vozovky z nástupného ostrovčeka (uprostred vozovky) bez rozhliadnutia110000000
náhly vstup do vozovky z chodníka (krajnice, okraja vozovky) bez rozhliadnutia2791361034
náhly vstup do vozovky z deliaceho ostrovčeka bez rozhliadnutia000000000
nasledovanie iného chodca000000000
nacúvanie chodca pred vozidlo000000000
pobiehanie chodca pred vozidlom311000010
náhla zmena smeru chôdze (otočenie, vybočenie pri pozdĺžnej chôdzi)730021010
náraz do vozidla zboku923012001
hra detí na vozovke (okrem kódu 13)100000010
športová činnosť na vozovke (napr. sánkovanie, lyžovanie a pod.)000000000
chodec sedel, ležal na vozovke100000001
Prehľad nehôd chodcov (vinníkov) - DN zavinené chodcom. Podľa situácie v mieste nehody
Košický kraj
0102030405060708
iná siuácia2262340043
chodec vstúpil na riadený priechod na signál 'voľno'000000000
vstúpil na riadený priechod na signál 'stoj'330000000
vstúpil do vozovky v blízkosti riadeného priechodu v čase signálu 'stoj'220000000
prechádzal po neriadenom vyznačenom priechode431000000
prechádzal tesne pred alebo za stojacim vozidlom na zastávke000000000
prechádzal tesne pred alebo za vozidlom parkujúcim401111000
chôdza po chodníku000000000
státie na chodníku000000000
chôdza po správnej strane cesty000000000
chôdza po nesprávnej strane cesty310020000
prechádzanie mimo priechodu pre chodcov (cca 20 m a viac)2352134134
chôdza cez vozovku v miestach, kde je chodník alebo krajnica620010021

Vysvetlivky - popisujú skratky, vysvetľujú časté problémy pri výklade štatistík
 
• Dokument: stvrtrocna/rocenka/dsp23/dsp23-58.html
• Zdroj dát: systém IS DN
• Platnosť dát: aktuálnych ku: 06.10.2017 19:13, minuloročných ku: 22.02.2017 19:13
• Generované: 06.10.2017 19:42 (centrum: 1.32.2.439)