Tabuľka č.: 24 - Prehľad nehôd podľa hlavnej príčiny (10 najčastejších hlavných príčin).
Za obdobie od 01.01. do 30.09.2017. Územie: Banskobystrický kraj

Prehľad nehôd
Banskobystrický kraj
01020304050607080910111213
Počet nehôd celkom1032155367549451202649863716978107
tj. %100100100100100100100100100100100100100100
porušenie povinnosti vodiča36468836171664615287541728
tj. %35,343,922,24834,735,653,323,130,632,618,93221,826,2
vozidlo nemožno prevádzkovať v cestnej premávke10000010000000
nevenovanie sa plne vedeniu vozidla a nesledovanie situácie v cestnej premávke29352329111161615207491217
nebratie ohľadu na vozidlá označené osobitným označením a na označené výcvikové vozidlo autoškoly00000000000000
nedbanie zvýšenej opatrnosti voči cyklistom a chodcom, najmä deťom, zdravotne postihnutým osobám, osobitne voči osobám, ktoré používajú bielu palicu, a starým osobám73010000010101
nepribratie potrebného počtu spôsobilých osôb, a ich náležite nepoučenie11000000000000
ponechanie predmetov odvádzajúcich pozornosť od bezpečného vedenia vozidla vo výhľadovom poli vodiča00000000000000
požitie alkoholického nápoja počas vedenia vozidla00000000000000
užitie inej návykovej látky počas vedenia vozidla00000000000000
vedenie vozidla po požití alkoholu v takom čase, keď sa alkohol nachádza v organizme vodiča241363400010213
vedenie vozidla po užití inej návykovej látky v takom čase, keď sa iná návyková látka nachádza v organizme vodiča00000000000000
vedenie vozidla, ak je schopnosť vodiča viesť vozidlo znížená užitím liekov10000000000001
vedenie vozidla, ak je schopnosť vodiča viesť vozidlo znížená najmä úrazom, chorobou, nevoľnosťou alebo únavou319103110060145
nerešpektovanie chodcov prechádzajúcich cez cestu, na ktorú vodič odbočuje, pri odbočovaní na miesto mimo cesty, pri vchádzaní na cestu a pri otáčaní alebo pri cúvaní42000010000001
nerešpektovanie cyklistov prechádzajúcich cez priechod pre cyklistov00000000000000
prekážanie v jazde rýchlejšie idúcim vozidlám a obmedzovanie plynulosti cestnej premávky00000000000000
náhle zníženie rýchlosti jazdy alebo náhle zastavenie, ak to nevyžaduje bezpečnosť cestnej premávky00000000000000
používanie telefónneho prístroja počas vedenia vozidla alebo vykonávať inej obdobnej činnosti, ktorá nesúvisí s vedením vozidla00000000000000
zastavenie vozidla na priechode pre chodcov alebo na priechode pre cyklistov00000000000000
nezníženie rýchlosti jazdy alebo nezastavenie vozidlo idúceho rovnakým smerom ako zastaví vozidlo ktoré zastavilo pred priechodom pre chodcov alebo pred priechodom pre cyklistov, aby umožnil prejsť cez cestu chodcom alebo cyklistom00000000000000
neodstránenie chyby vozidla alebo nákladu, ktorý nespĺňa ustanovené podmienky00000000000000
nedovolená rýchlosť jazdy2033081314112291298252517
tj. %19,719,422,217,328,624,418,334,624,510,521,614,832,115,9
neprispôsobenie rýchlosti jazdy svojim schopnostiam91000211011020
neprispôsobenie rýchlosti jazdy vlastnostiam vozidla a nákladu00000000000000
neprispôsobenie rýchlosti jazdy poveternostným podmienkam172101021320311
neprispôsobenie rýchlosti jazdy stavu a povahe vozovky253211410220423
neprispôsobenie rýchlosti jazdy iným okolnostiam, ktoré možno predvídať30001000010001
neprispôsobenie rýchlosti jazdy vzdialenosti, na ktorú má vodič rozhľad20000000200000
prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti pre autobus, motorové vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3500 kg00000000000000
prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti pre iné motorové vozidlo ako autobus a motorové vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3500 kg, autobus s prípojným vozidlom, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť prevyšuje 750 kg, a motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg s prípojným vozidlom, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť prevyšuje 750 kg00000000000000
prekročenie dovolenej rýchlosti v obci10000000000010
prekročenie dovolenej rýchlosti na diaľnici alebo rýchlostnej ceste v obci00000000000000
prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosť jazdy vozidiel určenej dopravnou značkou alebo dopravným zariadením00000000000000
prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti niektorého z vozidiel jazdnej súpravy20001000000100
nesprávna jazda cez križovatku55402439101041026
tj. %5,32,602,78,26,77,53,8011,610,85,92,65,6
nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste51000000020002
nezastavenie, nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Stoj, daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste70001000030201
nedanie prednosti v jazde vozidlám prichádzajúcim sprava50010020000110
zastavenie vozidla na križovatke, pretože situácia nedovoľuje pokračovať za križovatkou v jazde00000000000000
zastavenie vozidla na príkaz dopravnej značky Stoj, daj prednosť v jazde! na mieste, odkiaľ nie je na križovatku náležitý rozhľad00000000000000
nedodržanie smeru objazdu vyznačenom šípkami na kruhovom objazde00000000000000
nedanie prednosti vozidlu vchádzajúcemu na kruhový objazd00000000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie61836113033417210
tj. %5,95,28,3822,22,506,13,510,810,12,69,3
porušenie pravidiel pre odbočovanie (§ 19) a pre prejazd cez križovatku (§ 20) pri otáčaní00000000000000
nebezpečné cúvanie223000110101726
nezaistenie bezpečného otáčania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby101021010100301
nezaistenie bezpečného cúvania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby163220010120401
otáčanie na neprehľadných alebo na inak nebezpečných miestach10100000000000
otáčanie na križovatke s riadenou premávkou, pokiaľ to nedovoľuje dopravná značka ale zariadenie00000000000000
otáčanie na priechode pre chodcov alebo na priechode pre cyklistov00000000000000
otáčanie na železničnom priecestí a v jeho tesnej blízkosti00000000000000
otáčanie v tuneli a v jeho tesnej blízkosti00000000000000
otáčanie na jednosmernej ceste00000000000000
otáčanie na moste00000000000000
cúvanie na neprehľadných alebo na inak nebezpečných miestach00000000000000
cúvanie na križovatke s riadenou premávkou00000000000000
cúvanie na priechode pre chodcov alebo na priechode pre cyklistov00000000000000
cúvanie na železničnom priecestí a v jeho tesnej blízkosti00000000000000
cúvanie v tuneli a v jeho tesnej blízkosti00000000000000
cúvanie na jednosmernej ceste, ak to nie je potrebné k zaradení alebo vyjdení z radu stojacich vozidiel00000000000000
cúvanie na moste00000000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky694614041178101013
tj. %6,72,616,71,38,203,33,828,121,65,912,812,1
nedisciplinované a neohľaduplne správanie sa60002000000022
neprispôsobenie svojho správania najmä stavebnému a dopravno-technickému stavu cesty50000000010211
neprispôsobenie svojho správania situácii v cestnej premávke70110020000012
neprispôsobenie sa poveternostným podmienkam v cestnej premávke40000000020101
neprispôsobenie správania v cestnej premávke svojim schopnostiam41000000030000
nedbanie na dopravné značky a dopravné zariadenia72000001100102
neuposlúchnutie pokynu, výzvy, príkazu alebo požiadavku policajta súvisiace s výkonom jeho oprávnení v cestnej premávke00000000000000
nerešpektovanie pokynu iných osôb, ktoré na to oprávňuje zákon 8/2009 Z.z.00000000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami44140300103401531
tj. %4,3904000,806,14,708,93,80,9
nedodržanie dostatočnej vzdialenosti od vozidla jazdiaceho vpredu41000000010200
od vozidla jazdiaceho vpredu pre bezpečné zaradenie predchádzajúceho vozidlá00000000000000
od električky pokiaľ nechce alebo nemôže prejsť pozdĺž električky vpravo00000000000000
nesprávny spôsob jazdy5554221444608510
tj. %5,33,211,12,74,12,23,315,48,2704,76,49,3
jazda po nesprávnej strane, okraju vozovky70000011100112
jazda po krajnici, okrem obchádzania a vyhýbania100300000200113
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch253241420300213
tj. %2,41,95,65,328,91,706,1001,21,32,8
pohyb chodca mimo chodník po nesprávnej strane vozovky00000000000000
neoprávnené použitie chodníka iným účastníkom cestnej premávky ako chodcom00000000000000
nesprávny pohyb chodca po krajnici alebo po vozovke10010000000000
pohyb osoby, ktorá tlačí bicykel alebo motocykel, po nesprávnej strane vozovky00000000000000
ohrozenie alebo obmedzenie iných účastníkov cestnej premávky osobou, ktorá sa pohybuje po chodníku na lyžiach, korčuliach, kolobežke, skejtborde alebo na obdobnom športovom vybavení10000000000100
prechádzanie cez cestu mimo priechodu pre chodcov, nadchodu alebo podchodu ak sa nachádzajú v blízkosti21000000100000
vstúpenie na vozovku alebo neopustenie vozovky, ak prichádzajú vozidlá s právom prednostnej jazdy00000000000000
vstup chodca bezprostredne pred prichádzajúce vozidlo151121320100103
používanie priechodu pre chodcov iným účastníkom cestnej premávky ako chodcom00000000000000
nesprávne prechádzanie cez vozovku mimo priechodu pre chodcov (v blízkosti miesta nie je priechod, podchod alebo nadchod)10000100000000
nepresvedčenie sa pred vstupom na vozovku, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva51110000100010
bezdôvodné zdržanie sa lebo zastavenie sa vo vozovke00000000000000
porušenie povinností pre organizovaný útvar chodcov primeraných povinnostiam vodičov00000000000000
neosvetlenie organizovaného útvaru chodcov za zníženej viditeľnosti00000000000000
neoblečenie reflexného bezpečnostného odevu vedúcim útvaru chodcov alebo chodcami idúcimi v poslednom rade v smere chôdze mimo obce za zníženej viditeľnosti00000000000000
nesprávne odbočovanie213010020221613
tj. %21,901,3001,704,12,32,73,61,32,8
odbočovanie bez znamenia o zmene smeru jazdy00000000000000
neopatrné odbočovanie30010000100100
neopatrná jazda za odbočujúcim vozidlom00000000000000
odbočenie bez pomoci spôsobilej a náležite poučenej osoby00000000000000
nesprávne zaradenie sa pred odbočením vpravo00000000000000
nesprávne zaradenie sa pred odbočením vľavo00000000000000
nesprávne vyhýbanie sa protiidúcich vozidiel odbočujúcich vľavo00000000000000
nedanie prednosti v jazde protiidúcim motorovým vozidlám i nemotorovým vozidlám a električkám idúcim v oboch smeroch pri odbočovaní vľavo153000020120313
nedanie prednosti chodcom prechádzajúcim cez vozovku pri odbočovaní vľavo10000000000100
nedanie prednosti v jazde električke dávajúcej znamenie o zmene smeru jazdy, križujúcej smer jazdy vozidla idúceho po jej pravej alebo po jej ľavej strane00000000000000
nedanie prednosti v jazde cyklistovi idúcemu rovno vodičom odbočujúcim vpravo00000000000000
ohrozenie cyklisty odbočujúceho vľavo vodičom motorového vozidla pri odbočovaní doľava00000000000000
nesprávne predchádzanie301141322025423
tj. %2,90,62,85,326,71,77,702,313,52,42,62,8
predchádzanie po nesprávnej strane vpravo00000000000000
nesprávne vybočenie zo smeru jazdy pri predchádzaní40000010010110
nesprávne zaradenie sa pred predchádzané vozidlo30000100001100
nedostatočný bočný odstup pri predchádzaní60000100001211
bránenie predchádzania00000000000000
predchádzanie pri nedostatočnom rozhľade pred sebe10100000000000
predchádzanie bez možnosti bezpečného zaradenia pred predchádzané vozidlo00000000000000
predchádzanie bez ohľadu na vodiča jazdiaceho v protismere alebo iných účastníkov cestnej premávky90030110002002
predchádzanie vľavo odbočujúceho vozidla vľavo41010000011000
predchádzanie cez pripájací alebo odbočovací jazdný pruh00000000000000
predchádzanie po krajnici00000000000000
predchádzanie pri jazde cez križovatku a v takej vzdialenosti pred križovatkou, ktorá nie je dostatočná na bezpečné dokončenie predchádzania pred úrovňou križovatky30001002000000
predchádzanie pri jazde cez železničné priecestie00000000000000
predchádzanie výrazne nižšou rýchlosťou ako za ním idúce vozidlo, ktoré začalo úkon predchádzania skôr00000000000000
predchádzanie na priechode pre chodcov, priechode pre cyklistov alebo bezprostredne pred nimi00000000000000

Vysvetlivky - popisujú skratky, vysvetľujú časté problémy pri výklade štatistík
 
• Dokument: stvrtrocna/rocenka/dsp24/dsp24-56.html
• Zdroj dát: systém IS DN
• Platnosť dát: aktuálnych ku: 06.10.2017 19:13, minuloročných ku: 22.02.2017 19:13
• Generované: 06.10.2017 19:42 (centrum: 1.32.2.439)